FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA NOŚNA to:

fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 9 lit.)NOŚNA to:

fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.000

GAZA, POCHŁANIACZ, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, CZEK PODRÓŻNICZY, SROKOSZ, SITO, NIENOWOCZESNOŚĆ, MESJASZ, MUNK, SROMOTA, GĘŚL, JĘZYKI MUNDAJSKIE, WIĄZANIE PODWÓJNE, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, HYDROAKUSTYKA, OMLET, PODSKAKIWACZ, PRAWO MOJŻESZOWE, WOLEC, PASMO PRZENOSZENIA, STOŻEK NAPŁYWOWY, RÓWNIK, WULKAN TARCZOWY, BRYDŻ SPORTOWY, WENDAT, IDIOM, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, POMYŁKA, KAPITAŁ WŁASNY, BLASZKA SITOWA, SANKCJA, WIEŻA WIDOKOWA, PRZETARG OFERTOWY, ZNIECZULENIE, PRZESTRZEŃ BANACHA, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, BYKI, DZIESIĘCINA SNOPOWA, HORMON PŁCIOWY, WOSKOWATOŚĆ, PRZYBYSZKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PODODDZIAŁ, CYK, LOGATOM, REGUŁA, KOD OGRANICZONY, ŁAMANA, SEKRECJA, HELIOGRAFIA, DEKALOG, POSTRZELENIEC, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, PROGRAM, MIESZANIEC, GARBATE ANIOŁKI, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, START-UP, REMIX, GEOMETRIA RZUTOWA, SZPICEL, PSKÓW, BEZPOWROTNOŚĆ, ROK ZWROTNIKOWY, DESKRYPTOR, FIKCJONALIZM, PARAZYTOFIT, KRZYŻ MALTAŃSKI, EMAIL, NIEDOROZWÓJ, POLITYKA KURSOWA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, TARCICA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, NAKRYWKA, DELEGACJA, WYLĘGARKA, METODY, REFERENDUM LOKALNE, AGREGAT POMPOWY, CZYTANIE WYBIÓRCZE, TUNEL, POMOC, KAPILARA, IDEOGRAFIA, STRZELNICA, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, OSZCZERSTWO, REKTASCENCJA, TUŁACZ, POTWARZ, KOMUNAŁKA, NOWELIZACJA, KRATKA ŚCIEKOWA, CHRONOMETR, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, WYKLUCZENIE, UDZIAŁ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, KAPITAŁ, JAMA USTNA, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, RUCH, WYDAWNICTWO ZWARTE, NIEWIERZĄCA, PROPOLIS, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, GANASZOWANIE, PODUSZKA POWIETRZNA, CHYLAT, KONWERSJA, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, STYGON, GŁOWA NIE OD PARADY, OCZYSZCZALNIA, KARMIDEŁKO, ODPUST, SYMBOL NIEOZNACZONY, FALA ŚWIETLNA, KWAS POROSTOWY, STAROISLANDZKI, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, POLITYKA PODATKOWA, ESCUDO GWINEJSKIE, NIEDOWIARSTWO, SADZONKOWANIE, JEDNOSTKA ENERGII, FARMAKOTERAPIA, LAMINAT, KOVACIĆ, KALEKA ŻYCIOWA, NACZÓŁEK, BŁĘDNOŚĆ, LICZNIK ABONENCKI, B, KALIMBA, CUDZOŻYWNOŚĆ, KOLĘDA, MINISTER BEZ TEKI, BOXER, APARAT ABSORPCYJNY, DNA, KOŃ POZNAŃSKI, KULTURA KOMÓRKOWA, STYGMATY, WOLNA KONKURENCJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, TERMOGRAM, ZAPŁADNIACZ, BRYŁA LODU, UKAZ, RZECZ, STAN CZYNNY, MOPS, KANAŁ ŁĄCZNOŚCI, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KARMANIOLA, YBIT, PRZERZUT, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, EKSPERTKA, BEZPOWROTNOŚĆ, ECCHI, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, RÓWNIK, MANEWR, ANDROGINIA, JĘZYK IZOLUJĄCY, OBRĄCZKA, OBIEGNIK, KARTA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, WIDZENIE SKÓRNE, JEŁOP, RÓŻOKRZYŻ, HISTORYCYZM, FLAGRUM, DSS, WIDMO SYGNAŁU, ŚCIEŻKA HAMILTONA, APORT, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, STRÓJ, MANEWR, INFORMATYKA, JASZMAK, ŻYCIE OSOBISTE, HELLADA, KRÓTKOWIDZTWO, GOJ, CHORÓBKA, OKOCENIE SIĘ, PAPIRUS, NIEPOKALANOŚĆ, KWIATECZEK, BEZGRANICZNOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PĄK, WYSADEK, PRZEWÓD FAZOWY, EMERYTURA, MĘDRZEC, DEPRYWACJA ZMYSŁOWA, BEZINWAZYJNOŚĆ, TABLICZKA MNOŻENIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, BŁĄD POMIARU, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TROISTOŚĆ, JACOB, SKARABEUSZ, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ZEGAR WODNY, AMADYNA, PALIUSZ, AMPUŁKA, SYSTEM ZNAKOWY, KOŁOWACIZNA, UZBROJENIE, NIDA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, PODATNOŚĆ, REFERENCJA, ALASKA, PERYPATETYKA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, WCIOS, WYKOP, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, BUDOWNICTWO WODNE, FORMA, PLEBEJUSZ, CASUS, NASYCANIE, PODNIEBIENIE TWARDE, OBRAZ KLINICZNY, MASŁO MAŚLANE, PETRYWAŁ, IRANISTAŃSKI, INKASO, BEZGRANICZE, METAFIZYCZNOŚĆ, OTCHŁAŃ, SPORT, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, FALA AKUSTYCZNA, BARWNIK NATURALNY, DANONEK, WEKTOR WŁASNY, SYNANTROP, SŁOWO KLUCZOWE, MIM, WALIDACJA, REGULATOR WATTA, FORMIŚCI, LOKAL SOCJALNY, PODUSZKOWIEC, FALOCHRON, NIELOGICZNOŚĆ, CISOWCE, GOTHMOG, STOPNIOWALNOŚĆ, OKULARY, SYMBOLICZNOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, URANIZM, KRĄŻENIE MÓZGOWE, MANIFESTACJA, DODATEK MIESZKANIOWY, SARYIG, WIETRZENIE ORGANICZNE, KRZEW OZDOBNY, KANGUR OLBRZYMI, OFF, COCKNEY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, GALERA, ALBIGENSI, CZASOWNIK POSIŁKOWY, AKSJOMAT PASCHA, SKAKUNY, POLEWA, ZAGĘSTNIK, DZIUPLA, WIRUSY SSRNA(+), FITOEKDYSON, PAS CNOTY, BAŃKA, IGLISHMEK, TELEWIZJA KABLOWA, REZERWA, UKŁAD ODOSOBNIONY, KONFLIKT SEROLOGICZNY, KURACJA, DRYFKOTWA, ?AMIDEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA NOŚNA fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 9 lit.)
NOŚNA fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA NOŚNA
fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 9 lit.).
NOŚNA
fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji (na 5 lit.).

Oprócz FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYTWARZANA PRZEZ NADAJNIK FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. FALA NOŚNA PODLEGA MODULACJI W CELU PRZESŁANIA SYGNAŁU INFORMACYJNEGO, NATOMIAST SAMA NIE ZAWIERA INFORMACJI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast