NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZELF to:

najniższa, płaska część kontynentu zalana przez morze; przybrzeżna strefa dna morskiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZELF

SZELF to:

przybrzeżna strefa dna morskiego będąca częścią kontynentu zalanego wodami płytkiego morza (na 5 lit.)SZELF to:

płytki pas dna morskiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.347

SIODŁO, KAWAŁ, SMENTARZ, KAPITANAT, PODOBLENIE, KAPELUSZ KARDYNALSKI, CELIAKIA, STYGOFAUNA, DOBUDÓWKA, STOPA LĄDOLODU, WIRUSY SSRNA-RT, GEN DOMINUJĄCY, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, HAK ABORDAŻOWY, BIURO LUSTRACYJNE, FAŁSZYZM, SER PODPUSZCZKOWY, SERWER WIDEO, EKRAN, PROCH, WYROSTEK BARKOWY, HALKA, PENDENT, TAGER, GRYZ, TRANZYT, BOXER, RODZINA KONTRAKTOWA, GAZETKA SZKOLNA, BIAŁKO, BOREWICZ, KLINGOŃSKI, INDUKCJA, MIKROKARTA, SZELF, GŁOWNIA GUZOWATA, BIEŻNIK, CHOROBA ZAKAŹNA, CENUROZA, DIALOG KONKURENCYJNY, KRZYŻ, MESJASZ, JĘZYK ELFÓW, WĄŻ, REJON, OTW, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, GŁOWICA BOJOWA, POSAG, MORZE AZOWSKIE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ROK SŁONECZNY, STER, KORONA SŁONECZNA, DUŻY PION, GENERACJA ROZPROSZONA, WORCZAKOWATE, PISZCZAŁKA, JĘZOR LODOWCOWY, RZEPKA, SKOCZEK PUSTYNNY, NOWOUJGURSKI, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, SEKCJA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, OWOCNIK, LICZNIK KILOMETRÓW, SPAŁA, LEW SALONOWY, WYSEPKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, TELEFON ZAUFANIA, LUSTRO FENICKIE, STRAWNOŚĆ, PODSADKA, SMERFETKA, PODMIOT DOMYŚLNY, BIEG, KURZAWA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, SERPENTYNA, ŁYŻKA, ODWAL, MIEJSCE ŚWIĘTE, SIERAK, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, CHLEB PSZCZELI, DETAL, NASTĘP, REKINEK PSI, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ANDROGYNIA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, PODATEK OBROTOWY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, AGREGAT POMPOWY, WDOWI GROSZ, RUMPEL, WAPER, POJAZD SZYNOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ALFABET FIKCYJNY, ŁUK KOLANKOWY, PIES OGRODNIKA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, CENA ADMINISTRACYJNA, EKSTENSJA, JANSENIZM, MAZURSKI, ABRAZJA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, WODZE, PENSUM, ZBOCZENIEC, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, GRZBIET PODMORSKI, RESET, SZKLIWO, GRZYB JADALNY, BAR, RYZYKO INWESTYCYJNE, KATAROWIE, DZIELNIK, POMPA PROTONOWA, PONY AMERYKAŃSKI, MELDUNEK CZASOWY, EKSTRUZJA, KARK, NAGOLENNIK, KANON, SPADKOBIERSTWO, CHOROBA PASOŻYTNICZA, STRZAŁKA MAŁA, MARKER NOWOTWOROWY, MÓŻDŻEK, NAJEŹDŹCA, ABCHASKI, KUBRAK, NAZWA ZWYCZAJOWA, FOTEL ROZKŁADANY, PAWĘŻ, TŁUMIK, PODATEK TONAŻOWY, PIÓRO, ILOCZYN MIESZANY, RETORSJA, WYLOT, BŁYSK, DEINSTALACJA, BŁĘKITNE HEŁMY, KWAS NALIDYKSOWY, PRZĘSŁO, ALKIERZ, FRYSZTAT, JODO-SHU, KASZT, COUNTRY ALTERNATYWNE, MAŁOPOLSKA, POZYCJONOWANIE, NAOS, PROSTNICA, WKŁAD DEWIZOWY, GRAF KOMÓRKOWY, SEKWENCJA BOUMY, SIEDZISKO, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, CZOŁO, POSTANOWIENIE, PROMIENNIK, OBEDIENCJA, TĘTNICA SKRONIOWA, PAREO, BIDŁO, HERMA, CARRUCA, BRZUSZEK, CZUB, POSTSCRIPT, CHINY WSCHODNIE, CHOROBA WODUNKOWA, TOWIAŃSZCZYZNA, JAZZÓWKA, SZATA GODOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MUŁOWCOWATE, MENSA, PASAŻ, PILEUS, ŻABA TRAWNA, SZPONDER, ŁOPATA, JĘZYK SPUSTOWY, SZTUKI PLASTYCZNE, DAMAN, OBUDOWA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MINIMUM PROGRAMOWE, TAHITI, PORZĄDEK PUBLICZNY, CHOREG, CEZURA, SKRZYDEŁKO, URNA, MILEW, POKÉMON, ZNAMIĘ, BIODROWA, STOPIEŃ TURBINY, TRANSZA, NIL, STRUMYCZEK, JEŻOZWIERZOWATE, ŚWIECA, ECCHI, WKŁADKA, ZAWAŁ, SMS, INŻYNIERIA WOJSKOWA, SZUPINKA, INDIE WSCHODNIE, POGOŃ ZA RENTĄ, POCHWA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, PĘCZEK, STROJNICA, ELASTOR, POKÓJ, WYCISKANIE, FARTUCH, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, MIEJSCE KULTU, EKSPERTKA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GŁUCHY TELEFON, INFLACJA KOSZTOWA, CEZAR, GORĄCZKA DUM-DUM, AMBER GOLD, AMNIOCENTEZA, WORLD OF WARCRAFT, SZKLISTKA, POTENCJAŁ RYNKOWY, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, USTĘPSTWO, GENDER, SYSTEM POWIERNICZY, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, KORONA, ANDROGINIA, GUMA NATURALNA, PRAWO MOJŻESZOWE, DROGA PUBLICZNA, SAMOWYLECZENIE, ŚRÓDMIEŚCIE, HELIOSFERA, JEZIORO POLJOWE, ELITARYSTA, PRZESIĄK, OKNO RADIOWE, MEMBRANA, MLECZKO, KOD GENETYCZNY, CENA ZBYTU, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, OWAL KARTEZJUSZA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, BITNIA, STOPA, ŻÓŁW BRUNATNY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, HAPTOBENTOS, LEJEK, IGIEŁKA, MUTACJA NONSENSOWNA, BRZESZCZOT, NIL, RISOTTO, ZWARCIE DRZEWOSTANU, EKONOMIA NORMATYWNA, MIESZAK, CONFIT, KAPITANA, AKT WYKONAWCZY, LENIOWATE, ZANOKCICOWATE, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, JĘZYK SZTUCZNY, CHORAŁ LUTERAŃSKI, BIAŁA KSIĘGA, PROMIEŃ ALFA, DETEKTOR JONIZACYJNY, PIĘTRO, GAR, TŁUSZCZYK, ODDZIAŁ, ŚNIEĆ, CHOROBA WIRUSOWA, ?STYGAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZELF najniższa, płaska część kontynentu zalana przez morze; przybrzeżna strefa dna morskiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZELF
najniższa, płaska część kontynentu zalana przez morze; przybrzeżna strefa dna morskiego (na 5 lit.).

Oprócz NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NAJNIŻSZA, PŁASKA CZĘŚĆ KONTYNENTU ZALANA PRZEZ MORZE; PRZYBRZEŻNA STREFA DNA MORSKIEGO. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x