PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓLNIK to:

partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓLNIK

SPÓLNIK to:

współuczestnik, ktoś, kto towarzyszy komuś w czymś (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.984

SCENA, PRZESZKADZAJKA, OKRUSZYNKA, MODRZEW, EGZEKUTOR, STOJAK, MIASTOWOŚĆ, BIOLOG, REJESTR, KLON, KASOWNIK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, NABIODRNIK, DUANT, SPIRALA, ŻYWY TRUP, DYSPEPSJA, DZATAKI, PARODOS, CZESALNIA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, NACZYNIE WZBIORCZE, OSIEDLE, PROFESOR, KLEPISKO, KIR, ŁĄCZE ABONENCKIE, MUTUALIZM, NABÓJ BOJOWY, PRZEDODWŁOK, METKA, PIRAMIDA NERKOWA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, PĘTLA HENLEGO, BABA, NAKŁADKA, SYSTEM EKSPERTOWY, ZALESIE, PERISTOM, SYSTEMIK, GEOPATIA, ZAWODOWO CZYNNY, FACYLITATOR, SELSYN, WINA UMYŚLNA, UKŁAD MINIMALNY, CEWKA MOCZOWA, BRZUCHORZĘSKA, FUSYT, ZASŁONA, OGONICE, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PRZYKRYCIE, BANDAŻ, JĘZOR OSUWISKOWY, CIAŁKO RZĘSKOWE, KAZBA, WPUST, PRZEWIESZKA, PSZCZOŁA MIODNA, LEMIESZ, ANTYDOGMATYZM, ŁUK ROMAŃSKI, KORONA, FASOLA SZPARAGOWA, GADACZ, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, SZPARA POWIEKOWA, BIEDACZKA, MIKRONEZJA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, JELITKOWO, ŻAKIECIK, ZAWAŁ BLADY, BECZKOWÓZ, PUPKA, AKCENCIK, LODOWIEC SIECIOWY, JĘZYK SPUSTOWY, HELIKAZA, KWADRAT, POLICJA POLITYCZNA, FRANCZYZA, HARCMISTRZ, STAN STACJONARNY, TERMINATOR, MANDAT IMPERATYWNY, SKRZYNIA, OBRONA CARO-KANN, ENERGICZNOŚĆ, LICO, AUTOALARM, BYLICA PONTYJSKA, PÓŁWARIAT, OLINOWANIE, CMOKIER, STYMULATOR, GRANULOCYT, STOSINA, HERETYK, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ARCHITRAW, PŁUG ODŚNIEŻNY, PŁUGOWY, PROJEKTANT, CYTRONELLA, OKRUSZEK, ŁĄCZNIK DROGOWY, ATAWIZM, SYGNIFIKATOR, AWANSCENA, BOHATER POZYTYWNY, DERYWAT, CHELATOR, PRZELATEK, INFOMAT, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ALFA-BLOKER, BARWA OCHRONNA, TRINAKSODON, SYNSEPAL, STAROŚCIANKA, PAPILOT, TRIESTEŃSKA, WYRAZ WOLNY, MARRAN, SŁABEUSZ, ROZŁUPKA, NOC ASTRONOMICZNA, EOLIDA, PUNKT EUTEKTYCZNY, METATEKST, GŁOWNIA, FREE JAZZ, GRZEBIEŃ, UNISTA, ZAKRĘT CZOŁOWY, PŁUG KOLEŚNY, KIEŁZNO, KOKILARZ, PIES POLICYJNY, POŚWIST, UŻYŁKOWANIE, SEKCJA, BRĄZ, GACEK SZARY, MIKOŁAJ, GEN WIELOKROTNY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OKSOKWAS, PODSTAWA, WĄS, KOŚĆ KLINOWA, SZPITALNIK, KWAS TLENOWY, KACZKA KRZYŻÓWKA, TŁUSTE LATA, MĘDREK, PSIA MINA, BRZUSIEC, SONDAŻ, WRZECIENNIK, JĘZYK IZOLOWANY, ZAPOLE, KAPSUŁA RATUNKOWA, DESZCZOWNICA, NASZELNIK, GÓWNOZJADZTWO, DYŻURNY, SEKSTET, CHRONOMETR MORSKI, BRUDAS, GRACZ, MOZARAB, KOKS ODLEWNICZY, CZYTANIE WYBIÓRCZE, CIĄG DOKŁADNY, OBDZIERCA, ELITARYSTA, ŁOŻE, ANTYINTELEKTUALISTA, CIĄG, KOKARDKA, FILEMON DZIOBOROGI, NARÓW, DUPOLIZ, ŁUŻYCKI, JĄDRO, SZTYWNY DESYGNATOR, ESPERANTYSTA, SITAK, KONDYGNACJA, AFRYKANISTYKA, PLUS UJEMNY, DĘTKA, DZIEŃ DZISIEJSZY, EMENTALER, RAMIĘ, MORZE AZOWSKIE, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, GORSET, ZINJANTROP, FLORYDZKA, INTERNACJONAŁ, FORT, GODZINA, ZIEMIA, MIODOJAD GÓRSKI, PŁUG DWUSKIBOWY, PERKOZ ROGATY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, DUPA, RAKIETNIK, OTTER, KRĄŻENIE PŁUCNE, OUTSIDER, DEPRESJA, TRANSFORMISTA, NADAKTYWNOŚĆ, KONSTYTUCJA, TURANISTA, ŚWIERKLE, BOMBIARZ, PŁYWACZEK, KLAPKA, GOLIAT, ZMIANA, WARZYWNIAK, PIĘTKA, WIERSZ, OWOLAKTARIANIN, ODŁAM, SERCÓWKA, INTEGRACJA POZIOMA, PRZYZIEM, BEZCELOWOŚĆ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, POTAŻ, DRABISKO, DZIECIORÓB, WIDZĄCY, PRĄD JEDNOFAZOWY, NUTA, OKRĘT NAWODNY, ZMARŹLAK, MAZAMA RUDA, RUMPOLOG, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, ZATOKA, PARASZYT, MANTYLA, TYKA, EDUKATORKA, FASOLA SZPARAGOWA, NIECHLUJA, SYSTEM KASTOWY, ROZWAŻANIE, SZWABIA, MAGAZYNEK, ODBÓJ, KIJ, ODGAŁĘZIACZ, INTERFEJS, KSIĄŻĘ, LUNETA, PLACEK, KANIKUŁA, KABALARZ, WIEŚ, JĄDRO MIGDAŁOWATE, UJŚCIE, CZARODZIEJ, KORZEŃ, CIERŃ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WSZYSTKOWIDZĄCY, ROLWAGA, NOWY, WORECZEK ŁZOWY, BODZIEC PROGOWY, SZYNA, ANDROGINIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PODKŁADKA, PRYMUS, LEJEK, JODEŁKA, CZAS STREFOWY, EKSPATRIANT, DOMINATOR, WYJADACZ, DWUMECZ, ROZGŁOSICIEL, ARESZT TYMCZASOWY, ORZESZEK ARACHIDOWY, PROPAGANDA, SILNIK UNIWERSALNY, DZIEŃ JUTRZEJSZY, KLAPKA, ?FORMALISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓLNIK partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓLNIK
partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.).

Oprócz PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast