PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓLNIK to:

partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓLNIK

SPÓLNIK to:

współuczestnik, ktoś, kto towarzyszy komuś w czymś (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.984

PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KOMORA NABOJOWA, MIGAWKA, NEWSMAN, CZOP, BANANA SPLIT, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ALLEL DOMINUJĄCY, TAPIR ZE WZGÓRZ, DYNAMICZNOŚĆ, SZTUKA EGEJSKA, LIMBUS, TYTULATURA, PATRONAŻ, PIĘKNO, PEBA, TRANSKRYPCJA, ZRĄB, KREDYT PREFERENCYJNY, KOŚĆ KULSZOWA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, KAPLICA, PROSUMENT, IGLIWIE, KOMPLEMENTARIUSZ, SETECZKA, LIQUID, RÓG, NOWA MIOTŁA, TRIO, BEZPIECZNE ZAPASY, DINGS, ZGŁOSKOWIEC, PAREO, USTRÓJ NOŚNY, POMAGIER, LOTNICTWO, MALTA, DISNEY, JĘZYK, OWOLAKTARIANIN, LEJ KONDENSACYJNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, KOTWICA, OGONICE, DASZEK, STAWIDŁO, ZAKŁADKA, GWARDZISTA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, TUNER, MARAN, BANK CENTRALNY, WIENIEC, STRYJO, WOLE, JELITO PROSTE, KRÓLOWA MATKA, SERCÓWKA, ŚMIECISKO, AUREOMYCYNA, JĘZYCZEK U WAGI, NEURON CZUCIOWY, JURYSDYKCJA, BLUZA, MĄŻ, STYL KLASYCZNY, TABLAZO, PROMIONEK, LODOWIEC ZBOCZOWY, DEMAGOG, BRAND, BYLICA PONTYJSKA, PRZYBYŁY, WOŁYNIANKA, UCHO ZEWNĘTRZNE, UDERZENIE, LWIA CZĘŚĆ, IMPERIUM GHISCARI, REWOLWING, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, ŁYDKA, DYDELFOWATE, KONSOLA, WAŁ, JEDNOSTKA ALOKACJI, GAŁKA BLADA, TRZÓSŁO, JASION, DUJKER MODRY, PODGRUPA, REGLAN, ZRZESZONY, INTERNACJONAŁ, WACHTA, LICZMAN, SYNTAKTYKA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, BIEDACZKA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, ROGACZ, TAGALOG, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, NUDNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, SOHO, REKIN ŚLEDZIOWY, ETAP, RETENCJA, BIDŁO, STRZAŁKA, PÓŁKULA, OBUDOWA, MUNSZTUK, ASCETA, MOBIL, SREBRNY MEDALISTA, MANIAK, LEŚNY DZIADEK, GDERLIWOŚĆ, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, LUFA, RADIESTETA, ARANŻER, WIERNY, DOBUDOWA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, LUFA, IMPULSYWNOŚĆ, SKŁADNIK, CIEPLUCH, KANALIK, ODZIERCA, FAKIR, SAMORÓBKA, FONIATRIA, OWOC, KURONIÓWKA, LEMIESZ, KONTAKCIK, TRZONEK, KOMISJA REWIZYJNA, HUMOR, TRÓJKĄT, ROZPIERACZ, TWARDY OŁÓWEK, OFTALMOLOG, OKULARY, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ŚLIWA, PRZECIWSTOK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ODZIOM, GRZYB SITARZ, LODOWIEC KAROWY, ANOMALIA POLANDA, ZIEMIA, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, MĄDRALIŃSKI, KMIEĆ, HOTELING, STUŁA, ZIMOCHÓW, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KANCERA, ŻÓŁTOSKÓRY, PACZKA, KIR, MONARCHIA PARLAMENTARNA, KORONA, KANALIK NERKOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, NEUROPSYCHIATRIA, UNDEAD, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, OPIESZAŁOŚĆ, LANE CIASTO, WÓŁ PIŻMOWY, JELEŃ BIAŁOWARGI, POBORCA, FUNKCJONALIZM, PŁATNIK SKŁADEK, KOŁNIERZ, FIRMÓWKA, CIOTA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, POGONIEC, POTASZ, SEKLER, LUSTRATOR, CHAM, PARAGRAF, ARSENAŁ, KUDRIAWKA, KARAMBOLA, ESPERANTYSTA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, REZERWA, OBŁĘK, PRACUŚ, WIELOMIESZEK, OPENER, MISTRZ PROSTEJ, WĄŻ, RABARBAR, KOSZT NIEZGODNOŚCI, KORYTO RZEKI, FRONT POLARNY, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, PŁUGOWY, SUBDOMENA, DOWCIPNIŚ, SUROWICA, BARK, WARSTWA KULISTA, PŁOZ, EPISTEMOLOGIZM, UZDA, PONUR, KAZUISTA, ŻYŁKA, TERCJA, KRĄŻEK PRZESUWNY, QUEBECKI, PSI GRZYB, AFERALNOŚĆ, WARZYWNIK, DZIERLICA, ALOES, CHORĄŻY, ODGAŁĘZIACZ, SPECJALNY, KURS STAŁY, BRÓDKA, DESKA ŚNIEŻNA, MICROSWITCH, FINWAL, BŁĘDNIK KOSTNY, SROM, NATKA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, MINUTA, TYKA, BUTONIERKA, ROZWAŻANIE, PASKUDNIK, UJŚCIE GARDŁOWE, BOMBA, ŚLIWKA, OTWÓR STRZAŁOWY, NAROŻNIK, KWAS TLENOWY, DYREKTORIAT, HACZYK, MŁOT SPALINOWY, WESTERPLATCZYK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ŻABA TRAWNA, ROZWORA, ANFELTKA ZŁOŻONA, ZWIĄZEK SPORTOWY, FURGON, EKSPAT, PARTNER, CHRUPKOŚĆ, SUWAK, WRĘGA, SZWABIA, KABINA, OKRUCH, HELMINT, GOMÓŁA, DŻOLER, KUPON ZEROWY, SPAŁA, PLACOWY, PUSTELNIK, OPARCIE, EKRAN, OSIEDLENIEC, DOPEŁNIENIE, KOZIOROŻEC, LEJBIK, PÓŁANALFABETA, PROFESOR ZWYCZAJNY, WYPAD, ANTYHITLEROWIEC, ŻOŁDAK, KOZIARZ, TON HARMONICZNY, TEREN ODKRYTY, PIZZERIA, PRZYPAŁOWIEC, OBSADA, KLATKA PIERSIOWA, POLIS, GAZIK, ŻARTOWNIŚ, ?GLIF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓLNIK partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓLNIK
partner w biznesie, który wnosi część wkładu w inwestycję (na 7 lit.).

Oprócz PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PARTNER W BIZNESIE, KTÓRY WNOSI CZĘŚĆ WKŁADU W INWESTYCJĘ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x