Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYMITYW to:

prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYMITYW

PRYMITYW to:

prostak, który jest oburzająco prymitywny (na 8 lit.)PRYMITYW to:

zacofanie cywilizacyjne, panujące gdzieś prymitywne warunki (także społeczne) (na 8 lit.)PRYMITYW to:

dzieło wczesnego, dawnego artysty (w kulturze europejskiej: zwykle powstałe nie w antyku, ale też przed odkryciem perspektywy) lub takiego artysty, który hołduje ludowym tradycjom w sztuce, sztuce naiwnej (na 8 lit.)PRYMITYW to:

ołtarz gotycki zdobiony płaskorzeźbami lub obrazami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.321

BAMBO, FILIGRAN, RAJDÓWKA, WYROCZNICA, SOLO, KRATKA, KAMIENNE SŁOŃCE, LINIA CZYSTA, NEOPOGANIZM, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, FIGOWIEC POSPOLITY, GWAJAK, CIASTO, CZERWONY SZLAM, BIT, BEZBRZEŻ, POJMANIEC, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, LEW, KABOTYN, PARTYCYPACJA, KELT, SINICE, TRYSEKCJA, POKRZYWDZONA, CHRONOMETR, SKALAR, TRANSKRYPCJA, USZKO, AKROLIT, TEST, PLAMA GORĄCA, KLAKSON RĘCZNY, KLINKIER, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, ZROSTNICA, GAZOWNIK, CZYNNIK CHŁODNICZY, ATŁAS, BOTY, SITO, WSPÓŁWYZNAWCA, BYCZEK, RABAT, BIAŁA SALA, DWUCYFRÓWKA, POCHŁANIACZ, ARIANIE, OPODATKOWANIE, TORII, PŁUCZKA, DZIELNICA, CEGŁA DZIURAWKA, KRAKOWIAK, MANIERYZM, CZAS ZIMOWY, ZAŻALENIE, SZKAPLERZ, KLERODENDRON, GRANTOBIORCA, WIROSZYBOWIEC, OLEJ JADALNY, DERMOKOSMETYK, KANONIERKA, LICZMAN, DWUKOŁOWIEC, KONTOTEKA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ADWENTYSTA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ZŁOTOGŁÓW, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OBROŻA, SEKSTET, UMIEJĘTNOŚĆ, KNOTNIK ZWISŁY, GÓWNOZJAD, ISLANDZKOŚĆ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, POMOCNIK, PROMIEŃ, ZALOTNIK, CHEMIK, ALT, WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ, RUBRYKATOR, MAMUT WŁOCHATY, SIATKA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KLASA, MECENAS, DOKSOLOGIA, NIEWINNA KREW, LATYNIZATOR, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SZKARADA, MARTWIAK, ZAWIESIE, ORGANISTA, AUSZPIK, ŚWIECA, TWIERDZENIE CEVY, KAZUISTA, CHOROBA ALPERSA, RESIDUUM, GAZIARZ, OŚWIECICIEL, POLIMER FLUOROWY, CWAJNOS, GAŁĘZIAK, GŁOWICA KONWENCJONALNA, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, SKLEPIENIE PALMOWE, KOSZ, KREACJA, GRAFIKA WEKTOROWA, MATERIAŁ, KAWALER, UZBROJENIE, ANTYDETONATOR, KARTA WIZYTOWA, ROŚLINA TRUJĄCA, KWASEK, POLSKI-SLOWNIK.PL, OPŁATA CZYNSZOWA, BAN, SZUM NADMIAROWY, PADWAN, MŁODZIK, HIN, NOWOŻYTNIK, SREBRNY EKRAN, PĘCHERZ, ODMA OPŁUCNOWA, PANIKA BANKOWA, SASZETKA, KASZA, KANALIZACJA KABLOWA, LICENCJA PRAWNICZA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, CIEKAWSKOŚĆ, KOROZJA BIOLOGICZNA, NIKIELINA, DETEKTYW, KAPISZON, PODWÓJNY AGENT, KUCHCIK, JĘZYK POMOCNICZY, PARK PRZEMYSŁOWY, DOM WCZASOWY, ODRÓBKA, POCHLEBSTWO, KREDYT KUPIECKI, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, ARMARIA, TOUROPERATOR, MAKAGIGI, HORYZONT ZDARZEŃ, FILM SCIENCE-FICTION, SATELITA, BIFORIUM, ZWIJARKA, SYSTEM, NIEDOKRWIENIE, OCHRONA, LUZAK, BAZYLISZEK, DOMOKRĄŻCA, JEJMOŚĆ, PASTA CURRY, OWADZIARKI, STUZŁOTÓWKA, ZBIORNIK, KUNDMAN, ANORAK, PANI, REGISTER, WOLT, WĄŻ, JĘZYK SZTUCZNY, PRZEZIERNIK, WYPALANKA, OKRASA, OŚWIETLENIOWIEC, PRZEWÓD, FURGON, ZEBROID, LAMPA ŁUKOWA, WIOŚLARKI, SZCZODRZENIEC, JĘZYK PIDŻYNOWY, MCHY WŁAŚCIWE, OCHOTNIK, SUFLET, WTRYSK, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, BUTERSZNIT, PEDAŁÓWKA, DIATRYBA, URODZENIE ŻYWE, PUZANEK KASPIJSKI, ZASADA, APARTAMENT, HEDONIZM ETYCZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, SYGNATURKA, BALKONETKA, AWARIA, DWÓJKA, ŚMIERDZIUCH, ABAJA, ZANIECZYSZCZENIE, ŚWIĄTEK, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, KARABIN AUTOMATYCZNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZYBYSZ, OMAM, BARIERA WYJŚCIA, MURARKA, MUZEALNICTWO, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, CEDUŁA, WILGOTNOŚĆ, OPUCHLIZNA, FUTRYNA, SUBSTANTYWNOŚĆ, USTAWKA, STRZYKAWKA, KRÓLEWIĘTA, PANTOFAG, LAMINAT, TABLETKA, PRZEJAW, KREWNY, TROLL, GNOMONIKA, MONUMENT, PODGLĄD, OMFALOMANCJA, WERYFIKACJA, TURBULENCJA, DUCH OPIEKUŃCZY, TWÓR, DERYWAT, EFEKT BOGACTWA, KRZYŻYK, LIŚCIEC, GEN SPRZĘŻONY, MASA SPADKOWA, MIKROOTWÓR, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ANTURAŻ, KOMPENSATOR CIEPLNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KRAJ NORDYCKI, TŁUMACZENIE, POZIOM, SZTURWAŁ, FORYŚ, ASYGNACJA, ŁAJDACKOŚĆ, ROZDZIAŁEK, BRZMIENIE, MIKSER, SZYNA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, AUTOMAT, OBŁÓG, FLASZOWIEC, PEGMATYT, GOTYK WENECKI, PATYCZAK, GÓWNOJAD, CHOROBA GENETYCZNA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ANTYFAN, KOMPRADOR, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SQUAW, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, ODLEWACZ, WYRĘB, FETA, GRONO, NAŚLADOWCA, PUSZKA MÓZGOWA, POLITYK, AMPUŁKA, FLUID, CYFOMANDRA, AKSAMITKA, ANGLISTA, FERMATA, MIKROMETR, MUSZKA, WRZECIENNIK, PŁUG KOLEŚNY, PROCES BUDOWLANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prymityw, prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYMITYW
prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x