PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYMITYW to:

prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYMITYW

PRYMITYW to:

prostak, który jest oburzająco prymitywny (na 8 lit.)PRYMITYW to:

zacofanie cywilizacyjne, panujące gdzieś prymitywne warunki (także społeczne) (na 8 lit.)PRYMITYW to:

dzieło wczesnego, dawnego artysty (w kulturze europejskiej: zwykle powstałe nie w antyku, ale też przed odkryciem perspektywy) lub takiego artysty, który hołduje ludowym tradycjom w sztuce, sztuce naiwnej (na 8 lit.)PRYMITYW to:

ołtarz gotycki zdobiony płaskorzeźbami lub obrazami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.972

PĘTLARZ, PIRACTWO, EKSHIBICJONISTA, AUSZPIK, CYLINDROWIEC, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, MISTRZ CEREMONII, POJAZD SILNIKOWY, GRZEBIENIARZ, MGŁAWICA, BARWA, KRÓLEWIĘTA, PROSTOPADŁA, BABA, ORFIKA, PRECEPTOR, BIDULA, PRZYJEZDNY, TYPOLOGIZACJA, KREWNIAK, EDYKUŁ, KABOTAŻ, KREPON, PARA UPORZĄDKOWANA, WIELKA PŁYTA, LEW SALONOWY, NOWY, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, JARZMO, GĘŚ, MOLEKUŁA, SKŁAD, EKSPERT, GENERACJA ROZPROSZONA, WIELORAK, SŁOBODA, KRAJ NORDYCKI, CEWKA PUPINA, ARYBALLOS, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FOSFOLIPID, UWŁOSIENIE, ASSEMBLER, ŚLIWA, REGIONALISTYKA, KAPUSTA KISZONA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DESZCZ, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, NIEWIERNOŚĆ, ODKOS, MONITORING, KOŁO HISTORII, CHEMIA POWIERZCHNI, KANAŁ BURZOWY, GLORIETTA, REALISTA, ŁACIARZ, ZABIEG, SIŁY, HAITAŃSKI, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WIRTUOZERIA, SPÓJNIK WYNIKOWY, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, MALARZ, MÓZG MATRIOSZKA, SKRĘT, WALKA, KRUCHAWECZKA, TECZKA, KATAR KISZEK, GOTYK, REFORMATOR, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BITUMIZACJA, DYSPOZYTURA, PODKAST, CZAS ZIMOWY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, NALEŚNIK, JĘZYK KAUKASKI, CZAS URZĘDOWY, ZESTAW, NIEMOŻLIWOŚĆ, PRIMADONNA, GARDEROBA, ŚMIECISKO, CHELATOR, KURACJA, PRZEDSTAWIENIE, TAJNE KOMPLETY, EWOKACJA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, REEDUKATOR, WYWROTKA, BIAŁY MARSZ, PILAW, STACJA, VOTUM, RAKIETA, ŚWIATŁO ZIELONE, BOMBA ATOMOWA, RUTYNIARZ, FILTR, CEROWACZ, CIĄG, SERWER WIDEO, PIESZY, ASESOR SĄDOWY, TERAPIA REINKARNACYJNA, MARKA, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, KRATOWNICA, ASSAPAN, PRZĘDZIWO, HANYS, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WĘGLÓWKA, CZŁONEK, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PROWINCJA, BURLESKA, PRZYRODNIA SIOSTRA, POMPA ODŚRODKOWA, DROBINA, TORT, KOD JĘZYKOWY, TELEWANGELIZM, PŁYTA STOLARSKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, AZOTAN, ZWYCIĘŻYCIEL, KAZAMATA, OBYWATELKA, PIERÓG KARELSKI, BOMBARDA, RAWA, WYŻYNA, MIENIE, ZNAJOMY, PÓŁCIEŃ, CEWKA PUPINOWSKA, RONDEL, BADENIA, ANANAS, PRZYCZÓŁEK, TRANSKRYPCJA, RYWALIZACJA, OSŁONA, CERKIEW, METABAZA, SUPERMAN, SUPERRAKIETA, MIGDAŁ, RUSKOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, KOŁO SEGNERA, DZIURA, MŁAK, SIEKANKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SIŁA POCIĄGOWA, KOŁNIERZYK, CZARNUCH, ABSENCJA CHOROBOWA, KIŚCIEŃ, CHRONOMETRAŻYSTA, EMBRION, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PAPILOT, CUG, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, INKAS, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KONSTYTUCJA, COASTER, CHEMOAUTOTROF, KWASEK, GRENADYNA, LIDER, HUMOR, DARCZYŃCA, RAJDER, ABLACJA, KATAFOREZA, DOM WCZASOWY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, TABU MILCZENIA, FRAKCJA, SENSYBILIZATOR, JAPONKA, ZŁOŻENIE, KOSZULKA, WYŁĄCZNIK, PRZEKAZIOR, CZŁON ODWRACALNY, TATA, KORONA, KASOWNIK, ZIĘCIASZEK, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, PULPIT STEROWNICZY, OBIEKTYWNOŚĆ, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, POLISYNDETON, OBSADA, POWIĄZANIE, PUBLIKA, KONFISKATA, FAJKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ZAPINKA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, REGRESJA PROBITOWA, HOMESPUN, ZAPITA, PEDOFILSTWO, JEDNOSTKA ALOKACJI, KARŁOWATOŚĆ, KROPLA, ROBOTA, GLORIA, SZTUCZNE SERCE, AZOLLA PAPROTKOWA, BOSCH, FIGURA GEOMETRYCZNA, ODKAŻACZ, RAMIENICOWE, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, FORMACJA, STOPA DOCHODU, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, TYMIANEK, LISTWA, EKSHIBICJONISTKA, DRIAKIEW, ŚREDNIA, STARA MALUTKA, CYMBAŁ, STOWARZYSZONY, DYSK LOKALNY, POŻYCZKA, ŁACINNIK, DOROTA, TRÓJSTRONNOŚĆ, EDYKUŁA, KLIN, ŻŁÓB, MASZYNOWNIA, LAWA PODUSZKOWA, FLANELA, DRYBLING, GLUKOMETR, WPADKA, SERDAK, KOROZJA BIOLOGICZNA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, TŁUSTY DRUK, ASOCJALNOŚĆ, BYSTROŚĆ, KOK, BURZA DZIEJOWA, SALAMANDRA KAUKASKA, STACJA POMP, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, AZOTAN(V), PRZYBYTEK, JABŁOŃ KWIECISTA, WARDZANKA ŻĄDLICA, BLOK, CHORALISTA, KOPULACJA, SUWNICA, SEGMENT SZYJNY, PARCIAKI, TEŚCIK, SKRÓT SYLABOWY, PROMIEŃ, DROGA KONIECZNA, DOCHTÓR, BERCEUSE, VALYRIA, POLONISTYKA, ŚWIERK, BRAMOWNICA, SIEROTA SPOŁECZNA, ALGEBRA LIEGO, ROŚLINA OKOPOWA, KARTKA, HRABINA, PIELGRZAN, SALA, AUTOCASCO, ?SPAMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYMITYW prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYMITYW
prymitywista - artysta, który tworzy sztukę prymitywną (wzorowaną na dawnej) lub ludową, tzw. naiwną (na 8 lit.).

Oprócz PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PRYMITYWISTA - ARTYSTA, KTÓRY TWORZY SZTUKĘ PRYMITYWNĄ (WZOROWANĄ NA DAWNEJ) LUB LUDOWĄ, TZW. NAIWNĄ. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast