HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERMEDIA to:

hipertekst (dokument elektroniczny z tekstem), który zawiera dodatkowo dźwięki, muzykę, obrazy, hiperłącza (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.384

ZMARŹLAK, ARYSTON, FETYSZ, SZPARA POWIEKOWA, IRAK, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, FORMALISTA, EGZEMPLARZ, GOCKI, OŁTARZ, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, SUPERNOWOŚĆ, KAPŁAN, PALIUM, PORTRECISTA, RADA ROBOTNICZA, SSAK WYMARŁY, ZEGAR ELEKTRONICZNY, GENTELMAN, WYDŁUŻALNIK, PRZEDMURZE, SYGNIFIKATOR, AMFOTERYCYNA B, MOŁDAWSKI, WIARUS, BANANA SPLIT, FILTR WĘGLOWY, BROEDERLAM, MIKROKARTA, STONEY, BANK CENTRALNY, MISTRZ, SZMACIARZ, GLIF, CHALKOGRAF, SKRÓT SYLABOWY, PASTOR, PIERSIĄTKO, SEMAFOR, PASKUDNIK, KOMERAŻ, WYBRYK NATURY, SKRZYNIA, STYL KLASYCZNY, DOBRODUSZNOŚĆ, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, DOMINATOR, OPATRZNOŚĆ, NAROŻNIK, SILNIK UNIWERSALNY, KRYTYKANT, MANIA PRZEŚLADOWCZA, CIAPATY, KRUCHOŚĆ, LESZCZ, GRZYB TRUJĄCY, GERMANISTA, MĄKA SITKOWA, PIEGOWATY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, LITOGRAFIA, SPUST, ROOIBOS, TERASA, SALA, OWOC SZUPINKOWY, ZYGNEMOPSIS, DALMIERZ OPTYCZNY, KONDENSATOR, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, CEROWACZ, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, HANDEL WYMIENNY, MALUNEK, MÓZG, MARRAN, TAPIR CZARNY, KAMIEŃ OBRAZY, MUZYKANT, PRÓŻNIAK, MENEDŻER, MLECZ, B, GRAF EULEROWSKI, ANTAGONISTA, POMAGIER, TERAZ, OBWIĄZKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, DOKUMENT, MIECZOGONY, ZŁODZIEJ, RESOR PIÓROWY, SMOLUCH, PRZEZIERNIK, ÓSEMKA, ELEKTROŚMIECI, PREPER, KRZYKACZ, SPANIEL, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, SUBWOOFER PASYWNY, SŁADEK, FOTEL ROZKŁADANY, KONTROLKA, DRAMATYCZNOŚĆ, REGESTRATOR, PATYCZAK, LIMFOSCYNTYGRAFIA, OPERAT UZDROWISKOWY, PLUS UJEMNY, ŻURNALISTA, MANTYLA, AUTOREFERAT, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, KONIDIUM, HERMAFRODYTYZM, SONDA MOLEKULARNA, DERYWAT MUTACYJNY, NADAWCA, KARTA MOTOROWEROWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, KONTRAKTRON, OWOWEGETARIANIN, PRAWYBORCA, MIŚ, ŁACIARZ, SYNEKURZYSTA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, CHŁONNY RYNEK, OPENER, PODANIE, KOMPLEMENTARIUSZ, WYKONAWCA, SIEDLECKI, PLEŚNIAWKA, SIEROTA ZUPEŁNY, ELEKTRONIKA, WIRTUOZERIA, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, TABLICA ASOCJACYJNA, ZATOKA, WĘDROWNICZEK, SUSCEPTANT, WYZNAWCA, WLEW, LOGIKA MATEMATYCZNA, NIEDZIELNY KIEROWCA, PATYCZEK, PAŁA, PLAZMA, STRONA POWODOWA, KOLABORANT, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, PERŁOWCE, PATENT ŻEGLARSKI, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KLAWISZ, NIEUŻYWALNOŚĆ, WYKRZYKNIK, STOP-KLATKA, ASCETA, AMBASADOR, PRECEPTOR, SZOPKARZ, DUPLEKS, GACEK BRUNATNY, PIES OGRODNIKA, BABKA, PROTAGONISTA, LICZMAN, ZARODZIEC SIERPOWY, PRZEGLĄDACZ, EGOCENTRYZM, ANTYUTOPIA, SELEKCJONER, DZIAD, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ŻOŁDAK, SILOS, KARBOKSYL, TYMPANON, CIERPIĄCY, TWÓR, PALCÓWKA, MINIA, CHŁOPIEC, TYTULATURA, DZIURA, WELOŃSKI, PTAK MIMETYCZNY, RADIOSYGNAŁ, CMOKIER, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, RZEZANIEC, ZAWŁOTNIA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, WYCIĄG, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ŻYWOTNOŚĆ, ŻART, KRÓWKA, KURATORIUM OŚWIATY, KISZKA PODGARDLANA, LIST ŻELAZNY, CYJANEK, GEN MODYFIKATOR, PYTAJNIK, PAŹDZIOR, RAKIETNIK, PRZYPAŁOWIEC, WECK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PALMA, WSPÓŁWĘDROWIEC, JUROR, HUMOR, RYGIEL, OWOC WIELOKROTNY, OBLAK, INKAS, OCHOTNIK, OPĘTANIE, TEREN ODKRYTY, CZARNY CHLEB, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KĄT UJEMNY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PODRÓŻUJĄCY, TUK, PODKŁADACZ, KANTOR, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, LÓD, SUPERSNAJPER, KAMIEŃ PROBIERCZY, SZKŁO, LENIWIEC, ANTYBIOZA, FILOLOGIA ANGIELSKA, WYRAZ OBCY, JUKATAN, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, IMPRODUKTYW, KIJEK, OSIEDLENIEC, WNĘKA, KOZIARZ, DAR, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ARC TG, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SUPERPRZEBÓJ, ALARM, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, RAPTULARZ, SEZONOWIEC, OBROTNICA, PODGLĄD, EDUKATORKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SUBSKRYBENT, BOMBA, SYSTEM KASTOWY, ŁYKACZ, BLASZKA, ODGŁOS, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, PRZYDZIAŁ, ASOCJALNOŚĆ, OBRONA CARO-KANN, POŚWIST, NAKŁUCIE, SERCÓWKA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, EGZEKUTOR, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, GNOJÓWKA, AFRYKANISTYKA, WĘŻOWNIK, TYGIEL, OKRĘT NAWODNY, RUSIN, SFEROFON, PRĄD MORSKI, KREDENS, GENOMIKA TEORETYCZNA, TUNIKA, PLAMKA FORDYCE'A, CHRONOMETR MORSKI, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KACZKARZ, KADZIDEŁKO, TOPOS, GEOTECHNIK, ?DZIEDZICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.384 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERMEDIA hipertekst (dokument elektroniczny z tekstem), który zawiera dodatkowo dźwięki, muzykę, obrazy, hiperłącza (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERMEDIA
hipertekst (dokument elektroniczny z tekstem), który zawiera dodatkowo dźwięki, muzykę, obrazy, hiperłącza (na 10 lit.).

Oprócz HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - HIPERTEKST (DOKUMENT ELEKTRONICZNY Z TEKSTEM), KTÓRY ZAWIERA DODATKOWO DŹWIĘKI, MUZYKĘ, OBRAZY, HIPERŁĄCZA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x