JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ETIOPSKI to:

jeden z języków używanych w Etiopii (najczęściej jest to popularna, niefachowa nazwa amharskiego, który jest językiem urzędowym w Etiopii) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.163

POCISK NIEPENETRUJĄCY, UMIEJSCOWIENIE, LEGENDARNOŚĆ, JANTAZAUR, DON KISZOT, KOZIARZ, CIAŁO STAŁE, MONOBLOK, KAUKAZ, TĘGI UMYSŁ, GAELICKI SZKOCKI, DROBNIACZKOWCE, SKRYTOBÓJCA, CYRYLICA, CYWIL, NAKŁUCIE, PIĘTKA, MŁODY, GŁUPIĄTKO, ŻYŁKA, DŁUG SPADKOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, OSĘKA, DEZASEMBLER, BEZWYZNANIOWIEC, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ŁUK BLOCZKOWY, TURECCZYZNA, TRANSPARENCJA, GOLARZ, NARKOTYK TWARDY, REKTYFIKATOR, NIEJAWNOŚĆ, ROLNICA, RADIESTETA, CZĄSTKA ALFA, WIETRZENIE FIZYCZNE, WIENIEC, TURYSTYKA KONNA, UTYLITARYZM, ŻŁÓBECZEK, PAPROTNIK KOLCZYSTY, NIUCHACZ, REJESTRANT, ODJEMNA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, GEEZ, MIĘTÓWKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, WĘGRZYNEK, SZKODNIK, HARPAKTOGNAT, NITROZOBAKTERIA, WIELKODUSZNOŚĆ, WŁAZ, ZNAK ZAPYTANIA, COLESLAW, OWCA STEPOWA, OWOC ZŁOŻONY, ZASTRZAŁ, AUTOMATYKA POGODOWA, KLUCZ SZWEDZKI, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, NIELLO, RODZIC CHRZESTNY, BAJKA, MAKABRYCZNOŚĆ, NATURYSTA, POLIMORFIZM, WSPÓŁWYZNAWCA, STANFORD, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, JĘZYK PORTUGALSKI, REKIN, WESTERPLATCZYK, HALO, CYCEK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DYSCYPLINA SPORTOWA, MASZYNA DO PISANIA, SIEKACZ, PRIORYTET, EKSPARTNER, MAKARONISTA, WYDRA, HEDONIZM, SZYBKOZŁĄCZE, FUNKCJA BORELOWSKA, MĘDREK, DŻEMIK, ANGLISTYKA, ROSYJSKI, KREDYT KONSORCJALNY, GŁOWA RODZINY, TYNK SZLACHETNY, NIENATURALNOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, GO, SAKSOFON BARYTONOWY, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, MASECZKA, INKORPORACJA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, MUŁY, JĄDRO, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, WIĄŚL, DAMKA, SZALENIEC, GOLONKA, OBLECH, GLOTTODYDAKTYKA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, TWIERDZENIE PETTISA, RZECZYWISTOŚĆ, WYROBNIK, PODDIALEKT, WYKRZYKNIK, ZAKRĘT, RETORTA, TERGAL, MORENA DENNA, KONCERNIAK, PEPPERONI, KARTA WIZYTOWA, SZEREG POTĘGOWY, CYKL AZOTOWY, RASOWOŚĆ, JASKINIOWIEC, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, CITRONELLA, TANECZNOŚĆ, GRAF EULEROWSKI, RABV, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, STALNICA, PSALM, TERASA, TOWAR AKCYZOWY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, DOMICYL, DYSOCJACJA, DALI, BEZBOLESNOŚĆ, JASKÓŁECZNIK, POZAMUZYCZNOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKOWY, MITSUKURINA, ODCZYNNIK, PASTYLKA, ŻÓŁTOSKÓRY, KONSTABL, PSZCZELNIK, POLAROGRAFIA, TWIERDZENIE STOKESA, WALEC PARABOLICZNY, NASOSZNIKOWATE, SPOWINOWACONY, PRZĄDKOWATE, CZŁON SYNTAKTYCZNY, KORPORACYJNOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, ZEPSUTOŚĆ, PIEŃ TRZEWNY, MISIACZEK, ŁADOWACZ, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, SERBOCHORWACKI, OMNIPOTENCJA, DOKTOR, SPAT ISLANDZKI, DZIUPLA, TKANINA WEŁNIANA, NUŻENIEC LUDZKI, EMMERSON, TECZKA, OBOJNACTWO, STEROWANIE HYDRAULICZNE, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ROCZEK, ANFELTKA ZŁOŻONA, PAUPER, OBROŃCA, TELEKS, KEYBORD, BOŻY BOJOWNIK, ZAKAUKAZJA, ANALIZA BILANSU, TWÓRCA, ZAPIS, FANATYCZNOŚĆ, ORDYNARNOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, WRAP, KURCZĘ, UKRAIŃSKOŚĆ, WYCZUWALNOŚĆ, PRZEBARWIENIE, LIRA KORBOWA, WIMBLEDON, ŁOTEWSKOŚĆ, KLERYK, ŁĘG OLSZOWY, KOMPLEKS, PĘTÓWKA, CAMPIN, WIEŚNIAK, ŁYKACZ, ZAUROZUCH, PION, ASTROGRAFIA, KOD PREFIKSOWY, NIEOBROTNOŚĆ, KOMITAS, ZAPORA, FRONT CIEPŁY, SUPERPRZEBÓJ, NIELUDZKOŚĆ, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PIERWSZOŚĆ, AMPUŁKA, ABU ZABI, OWCA KANADYJSKA, GMATWEK, ODBŁYŚNIK, KOZA, OJSTRACH, PRZELICZNIK, GATUNEK PARASOLOWY, PIĄTY, NERW BŁĘDNY, PAPILOT, KARTACZOWNICA GATLINGA, WEKSLARZ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ANALITYK, MIODOJAD SMUGOWANY, CELOWOŚĆ, CHROMOSOM MARKEROWY, ZAGADKOWOŚĆ, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, HENTAI, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PRZEWRÓT PAŁACOWY, WIERCIPIĘTKA, CIOCIA, OGIEŃ KRZYŻOWY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, KADZIDEŁKO, MATRYCA STRUKTURALNA, MOTYWIK, MALARZ, PORZĄDNICKI, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KUCZKA, ANALIZA FRAZOWA, KARCZMA, BLIŻSZOŚĆ, DWUNASTY, DOKSOLOGIA, MALAJSKI, FOLIAŁ, RAY-BANY, WIRTUOZERSTWO, UMOWA KONTRAKTACJI, STANOWISKO, PRZYCZYNA CELOWA, UCIECZKA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, CHOROBA VELPEAUA, PODGRZEWACZ, ŻYWOKOST, SŁABIZNA, PRZYJEZDNA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PORZĄDNOŚĆ, NIEZDOLNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, CHŁODNIK, BRYCZUSZKA, TRAWERSOWANIE, KREDYT KONSUMPCYJNY, MODELOWOŚĆ, KARMIN, BŁONA LOTNA, ELARA, DYDELF, PRZYCZYNEK, POKEMON, KACERSTWO, ESESMANKA, TAGETES WZNIESIONY, DRZEWO PIECZĘCIOWE, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, MIANOWNIK, ?POSOCZNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ETIOPSKI jeden z języków używanych w Etiopii (najczęściej jest to popularna, niefachowa nazwa amharskiego, który jest językiem urzędowym w Etiopii) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ETIOPSKI
jeden z języków używanych w Etiopii (najczęściej jest to popularna, niefachowa nazwa amharskiego, który jest językiem urzędowym w Etiopii) (na 8 lit.).

Oprócz JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JEDEN Z JĘZYKÓW UŻYWANYCH W ETIOPII (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO POPULARNA, NIEFACHOWA NAZWA AMHARSKIEGO, KTÓRY JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W ETIOPII). Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x