CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIELOTNOŚĆ to:

cecha zachowania, działania lub jego wytworu: to, że coś jest nielotne, niebłyskotliwe, to, że coś świadczy o tym, że ktoś jest nielotny (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIELOTNOŚĆ

NIELOTNOŚĆ to:

niemożność latania, to, że coś nie jest zdolne do lotu (na 10 lit.)NIELOTNOŚĆ to:

to, że coś nie występuje w stanie lotnym, nie występuje jako gaz (na 10 lit.)NIELOTNOŚĆ to:

to, że ktoś jest nielotny, myśli powolnie, jest mało inteligentny, nie jest bystry (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.681

NOWALIA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, TREND BOCZNY, INOKULACJA, PALIWO SILNIKOWE, KOPOLIMER, PRZEKŁADNIA PASOWA, WIELORASOWOŚĆ, MARUDZTWO, SIEDEMNASTKA, SKŁAD PODATKOWY, MŁYNOWY, EPIGRAF, METR, ANALIZA SEKTOROWA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DIABELSKOŚĆ, BAGNIK ZDROJOWY, TUBA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, COMBER, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BUNT, OPERATOR BITOWY, LIŚCIONOGI, OKRĘT FLAGOWY, SYMPOZJON, WCZASY PRACOWNICZE, DODATEK WYRÓWNAWCZY, TANIEC LUDOWY, MLEKO, SZEŚĆSETKA, PROFANATORKA, GRYPS, LOKAL SOCJALNY, MIOTŁA, ARABIKA, WOLUTA, ZWORNIK, HIPOLOGIA, SUCHY PROWIANT, ZASIŁEK PORODOWY, WOSKOWATOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, FORLANA, BASEN, PRZECHODNIOŚĆ, KONFORMISTA, KWATERA GŁÓWNA, PRAWO TALIONU, KOZA PIERWOTNA, CHÓR, CZASZA LODOWA, KĄT PEŁNY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, SYN, MOLEKUŁA, SKAŁA, WRÓBEL MAZUREK, NAKRYCIE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, RABACIK, KRYSTALIZACJA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, HELIOCENTRYZM, ROZJAZD, PUSTY DŹWIĘK, LEJ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, MŁOT, ENDOCENTRYZM, KOMPRESJA DYNAMIKI, PEŁNIA, DIABEŁ, PĘPAWA, PROSTACKOŚĆ, ŻARŁACZ SZARY, KONSULOSTWO, KOTWICA, PORADLNE, AKOMPANIAMENT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, NARZĘDZIE, ROZWÓJ WSTECZNY, OBIEKT, MASKARON, LIRA KORBOWA, WALC, LAUDATOR, NAPRAWICIEL, NEOGOTYK, BEZPOWROTNOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, MAYER, INTERIOR, PROFITENT, HOLLEY, ŁATA, NERW, JASTRZĘBI NOS, KONCEPCJA MONETARNA, RESTAURATOR, BĄK AMERYKAŃSKI, BĘBEN, DYPTYK KONSULARNY, SZKODNIK, BIURO SPISOWE, ŁAKNIENIE, EKRAN AKUSTYCZNY, KOK, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WOJNA CELNA, ODPRAWA CZASOWA, REWANŻ, CHITON, ZBRODNIA, MASŁO, RATING KREDYTOWY, PUSZKARSTWO, PRZYNĘTA, OSKARŻYCIEL, BEZTREŚCIOWOŚĆ, ATRYBUCJA STABILNA, MINA MORSKA, CECHA POŚREDNIA, MIOTEŁKA, OPLOT, ZABIEG KOSMETYCZNY, JUMPSALING, SIECZKA, OBRUS, DWUWARSTWOWOŚĆ, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ZABAWKA, CHIŃSKOŚĆ, MUESLI, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, LAMPA OBRAZOWA, KONFIGURACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KSIĘGI, ZIELONE, NOWICJUSZ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NASYCANIE, MARRAN, LEKCJA, ODPŁATA, PODDAŃCZOŚĆ, SYSTEM KOMPUTEROWY, PRODUCENT, KONFISKACJA, TRANSLACJA, MARTA, EWALUACJA EX-POST, ALASKAN HUSKY, POKOLENIE, ROZPRZA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, WYPIERDEK MAMUTA, DWUDZIESTY DRUGI, TELEWIZJA, ŚMIECISKO, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SEGMENTACJA, NEWRALGICZNOŚĆ, BASKINKA, RÓŻE, WELON, KATECHUMENAT, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KINO DOMOWE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, JĘZYK ALEUCKI, SAMOBÓJCA, ZNIECZULENIE, SZPIEGÓWKA, KOTLINA, AKSAMIT, AKADEMICKOŚĆ, PUKLERZ, PRAWO CURIE-WEISSA, WĘGAREK, ŻWAWOŚĆ, KALWARIA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OSOBA, KARTOFELEK, MIGRACJA, POROŚL, MISTRZU, ROZWÓJ ZARODKOWY, TERMIN PREKLUZYJNY, TĘPICIEL, DUKLA, RĘBNIA ZUPEŁNA, OGÓREK, PUNKT GASTRONOMICZNY, TEKSTOWOŚĆ, REHABILITACJA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PŁETWA, JUDASZOWE SREBRNIKI, EKSKRET, NIEKOMPLETNOŚĆ, JĘDZA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SZTURWAŁ, PROCH, BUJANIE, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, FIGURACJA MELODYCZNA, AKCENT, ALAIN, GŁADKOŚĆ, KWASOTA, KOMUNA, OGLĄDACZ, SENSACJA, KIEŁ, PEŁNIA, MAKROCYTOZA, EFEKTOWNOŚĆ, JAŁOWIEC, BLOKADA, ZBROJENIE, NAMIESTNICZKA, BABULA, ROŚLINA ZIELNA, PRZYTULIA, AŁUN, DYPTYCH, WENESEKCJA, HURTOWNIA DANYCH, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, WITAMINKA, KĄPIEL LECZNICZA, CZUJKA, GRZEBIEŃ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, DZIAŁOWIEC, PÓŁPRZEWODNIK, OPORNOŚĆ, UPALNOŚĆ, PODKŁADACZ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, HALA, ECCHI, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SEKSUOLOGIA, PAS DROGI GRANICZNEJ, CENTRALNE, KOLOROWOŚĆ, ZEZWŁOK, KOSZTOWNOŚCI, FILHELLENIZM, RUCHY EPEJROGENICZNE, MLECZNIK, KARP PO KRÓLEWSKU, STOPIEŃ, DYSKURSYWNOŚĆ, GŁUPEK, ANALIZA CZYNNIKOWA, PUCHAR, GLUTYNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, MINERAŁ SIARCZKOWY, FUTRYNA, KONTYNGENT TARYFOWY, KOK, BEZECEŃSTWO, GŁUPSTWO, PRACA, STWORZENIE, OKRĘT DESANTOWY, OBRÓT PIENIĘŻNY, WYWROTKA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, OKRĄG WPISANY, DECEPCJA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POŁĄCZENIE, AGREGATOR TREŚCI, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ABOLICJA, PULPIT STEROWNICZY, CHAMÓWKA, LANGUSTYNKA, APOSTOŁ, LEKTURA, NATURA, KAPITEL, KONSTYTUCJA, ?KONTENER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.681 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIELOTNOŚĆ cecha zachowania, działania lub jego wytworu: to, że coś jest nielotne, niebłyskotliwe, to, że coś świadczy o tym, że ktoś jest nielotny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIELOTNOŚĆ
cecha zachowania, działania lub jego wytworu: to, że coś jest nielotne, niebłyskotliwe, to, że coś świadczy o tym, że ktoś jest nielotny (na 10 lit.).

Oprócz CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CECHA ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB JEGO WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST NIELOTNE, NIEBŁYSKOTLIWE, TO, ŻE COŚ ŚWIADCZY O TYM, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast