TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ to:

to, że ktoś jest szwedzkojęzyczny, mówi po szwedzku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.080

ŚMIERDZIUCH, OSET, SOLARKA, POWIETRZNOŚĆ, ROZKOSZNIACZEK, GOLIZNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, KONTRDEMONSTRACJA, KREATYZM, KŁAMCZUCH, PEŁNOMOCNICTWO, FELLINI, NAJDROŻSZY, LICZBA NIEWYMIERNA, LIGROINA, WĘGLÓWKA, NEK, WOLNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, FREZARKA KOPIARKA, ANALIZA CZYNNIKOWA, LEKTURA, EDIAKAR, TWIERDZA, KADASTER, SZKŁO ORGANICZNE, OKNO KROSNOWE, GUARANA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, HIENA CMENTARNA, PSEUDOARTYSTA, PIEKŁO, PODSTAWA, BRAT SYJAMSKI, ANIOŁ STRÓŻ, PITU PITU, SYTUACJA PODBRAMKOWA, CZERWONA KSIĘGA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, OBUDOWA, GLINIASTOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, WIELOBARWNOŚĆ, GŁOS PIERSIOWY, DOMICYL, LESER, DIABELSKOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(III), OBIEKT WESTCHNIEŃ, BIAŁA NĘDZA, POPIELICA, REDEMPTOR, CZĄSTKOWOŚĆ, KRĄGLIK, KLEJÓWKA, SYNTETYZATOR, NIETRWAŁOŚĆ, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PALEOMAGNETYZM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PRYMITYWIZM, CHUDOPACHOŁEK, RULETKA, BIEG DYSTANSOWY, MISJA, SZCZODROBLIWOŚĆ, PRACOBIORCA, PUSTY DŹWIĘK, KOMERCJA, OGIER, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KWAŚNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, KĄPIEL GAZOWA, PRZEDSCENIE, ŁĄCZNIK GAZOWY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, TROCINIARKOWATE, SPRAWA, OPÓR DROGOWY, KUC SZETLANDZKI, ODCHYLENIE STANDARDOWE, AUTONOMICZNOŚĆ, PODGRZYBEK, ANTYKLINA FAŁSZYWA, AZJATYCKOŚĆ, MAKI ZŁOCISTY, PROEPIDEMICZKA, STRYJO, CZUBRICA, BRZYDKIE KACZĄTKO, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WYDAJNOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, WIDŁOZĄB LEŚNY, BYSTROŚĆ, MASYWNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SKINNY, EKSPERT, REFLUKS, ASYSTENTKA, NEUTRALIZACJA, DZIESIĄTKA, ADAPTACYJNOŚĆ, ENERGIA CIEPLNA, POMOC SPOŁECZNA, ROZRZUTNIK, TELEWIZORNIA, SZELMA, DRAPIEŻNOŚĆ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ZŁOTOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, PRZEŚCIERADŁO, NIELOTNOŚĆ, GOOGLE, LEMUR WARI, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, PÓŁCZŁOWIEK, WSTĘŻNICE, NIEMRAWIEC, MINERAŁ SIARCZKOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SMOK, DOM PRZYSŁUPOWY, SYFEK, JON KARBONIOWY, NAPASTNICZKA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, WYDERKA, GE'EZ, SKRÓT SYLABOWY, IZOTERMICZNOŚĆ, WIGILIA, KREDYT RATALNY, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, LODOWIEC SZELFOWY, WAŻNOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZGNIŁY KOMPROMIS, KYNOTERAPIA, PUSTA STRUNA, ŚNIEG, NADAKTYWNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PELENG, CZERPARKA, KĄPIEL, WSPOMNIENIE, DZIECINNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, POSIADACZ ZALEŻNY, JOŁOP, METALICZNOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, RACJONALIZM, WESOŁOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, NIEZALEŻNOŚĆ, WIELKOŚĆ, JUDAIZM, JĘZYK MANX, STRZAŁECZKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, DETAL, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, NATURALIZM, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, OTWARTOŚĆ, SPÓŁDZIELCA, PROEPIDEMIK, SYDEROFIR, REIFIKACJA, LIST OKÓLNY, METRYKA, PIEPRZNIK, PRZEWÓD, LOGOGRAF, ANALOGICZNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, PREFIKS, MASKA, BIAŁY ZNAK, GRODZA, ZNACZENIE, PILA, CHODZĄCY SZKIELET, LUDZIK, SEKSTET, KIEROWALNOŚĆ, BIEDACZKA, OSZCZĘDNOŚĆ, TRUDNOŚĆ, CHRZAN, WYNALAZCA, PRAGMATYCZNOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, FINITYZM, SALONOWIEC, ZNACZNIK, PENDŻABSKI, FIRMÓWKA, GOMBROWICZ, PEDOFILIA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, KECZ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, POZYTON, IPHONE, BUDZICIEL, ZWODNICZOŚĆ, LUDY TURAŃSKIE, MONOGAMIA, ANTURAŻ, UNISTA, POŁOŻENIE, ŻALE, PURANA, OPIEKUŃCZOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, SZARPANKA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, OPASKA BRZEGOWA, ZAJĄCZEK, UBOGI, PLAMKA FORDYCE'A, RZECZOWNIK, PRECEDENSOWOŚĆ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PRECYZJA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, CIASNOŚĆ, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, UNIONISTA, LORI WYSMUKŁY, NOCEK WĄSATEK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SĄŻNISTOŚĆ, BAZYLIKA WIĘKSZA, KWARC MLECZNY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, LUJEK, TEORIA DESKRYPCJI, SPÓJNIK, GROŹBA KARALNA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŁAJDACKOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, TABU, PIJAWKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, RÓWIEŚNICA, PRAKTYCZNOŚĆ, LOKAJSTWO, GLOTTOCHRONOLOGIA, SPÓLNIK, ZAPISOBIERCA, FRAKCJA, WYRZEKANIE, WOLUMTERYCZNOŚĆ, ZAPAŁKA SZTORMOWA, STANOWCZOŚĆ, SYSTEM INFORMATYCZNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, LISEK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SYKATYWA, JAGODNIK, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, MONOCENTRYZM, PRZEZORNOŚĆ, CHEMEX, ZBYTNIK, KŁUSAK FRANCUSKI, KRĘGOWIEC, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GAL, PRZYNĘTA, ENUMERACJA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, SKORUPIAKI, GEOMETRYCZNOŚĆ, WIERNY, PŁASKOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, DRZEWO CYTRUSOWE, ŁOŻYSKO GAZOWE, KOMÓRKA SOMATYCZNA, KOGNITYWIZM, ?TYSIĄCKROTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ to, że ktoś jest szwedzkojęzyczny, mówi po szwedzku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ
to, że ktoś jest szwedzkojęzyczny, mówi po szwedzku (na 18 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST SZWEDZKOJĘZYCZNY, MÓWI PO SZWEDZKU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast