TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAŁA MICHAELISA to:

takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej tej reakcji (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.793

PULPIT, KRANIOTOMIA, SZKARADNOŚĆ, SZUNOZAUR, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, WYTRAWNOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, RARYTAS, NARÓD WYBRANY, DOM WIELORODZINNY, RAMKA CZERPALNICZA, KĄT PEŁNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, LEMIESZ, UPOMNIENIE, SSANIE, SPŁYW, NIEPRAWOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, DŻUNGLA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, AKT OSKARŻENIA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, DURNOŚĆ, MIKROFON STYKOWY, TYLCZAK ŁUKOWY, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, PIERWSZOROCZNY, MASER GAZOWY, DROGA STARTOWA, TYGRYSIE OKO, ŚWINKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DEFLEKTOR, MRAŹNICA, MODEL, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DZIKOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ARONT, LINIA LOTNICZA, GAMONIOWATOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SOLANKA, LINKOMYCYNA, KONTENEROWIEC, BULANŻERIA, GOOGLE, DIZAJN, KLATCHIAŃSKI, WANIENECZKA, OBOWIĄZEK WIZOWY, BURAK, NIEMIECKOŚĆ, KLIMAT MONSUNOWY, WARTKOŚĆ, FORUM, KONWERSJA, OLEJARZ, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KUBECZEK, SKINNY, NEK, AJDUKIEWICZ, WSZETECZNOŚĆ, PEREŁKA, FIZYCZNOŚĆ, HACKAMORE, BUŁGARYSTYKA, AMBULATORIUM, SZARAK, TRUSIĄTKO, QUEBRACHO, KRZYŻYK, TRÓJCA, WÓZ SKARBNY, BANK, TERMINARZ, KRWIOBIEG, SZABAŚNIK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, SIEĆ NIWELACYJNA, SZEREG CZASOWY, ZAMKNIĘTOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, JORDANEK, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ZACHOWAWCA, BALANS, KOMPANIA HONOROWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WIOSKA OLIMPIJSKA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KOCIAK, PEŁZATKA, NEUROPROTEKCJA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, WYCHODNIA, ANAMNEZA, OFENSYWA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, ORDYNANS, HERBATA CZARNA, BIOGRAFIZM, RACJONALNA IGNORANCJA, FIGHTERKA, PARADOKS OLBERSA, OGNIK SZKARŁATNY, SPRAWCZOŚĆ, ASOCJACJONISTA, DRASTYCZNOŚĆ, ODWODNIENIE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MIKSTURA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, KOSOGON, UMOWA KONTRAKTACJI, MANAGER, PLASTYCZNOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, BILDUNGSROMAN, TORPEDA, TRUD, WOSKOWATOŚĆ, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, ŁAPCZYWIEC, KRĄŻENIE OGÓLNE, KOŁNIERZ, HIPIS, STOS ATOMOWY, PRAWO PRYWATNE, KUPON, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, PIERWSZY, NOSOWOŚĆ, SYNEKURZYSTA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, KOŃ ŚLĄSKI, OPERA, KATEGORIA FLEKSYJNA, BAWOLEC, PRZYCZÓŁEK, TYFTYK, SANDBOX, RODZIMOŚĆ, DOKUMENT, HIPSTER, MAKROPLATA, ANALIZA, KRETOWATE, OŚ ŚWIATA, KEBRACZO, KARTKA WYBORCZA, GRUNTÓWKA, PODDAŃCZOŚĆ, KROSNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, TEINA, OKAZAŁOŚĆ, ALLOCHTON, JĘZYKI BANTU, PRZEPRAWA, JURA BRUNATNA, GAMBIT GOŃCA, OBÓZ, PRYNCYPAŁ, ŁAN POLSKI, NERECZNICA, TYTAN, GALISYJSKI, WYJADACZ, WICEHRABIA, DOMINATOR, DOLAR ANTARKTYKI, ROBOTA, GRA NA ZWŁOKĘ, LIZAK LOGOPEDYCZNY, CZEREMCHA, POPYT NIEELASTYCZNY, CECHOWNIA, PATAFIAN, MIEDZIORYT, AMALGAMAT, DWUBARWNOŚĆ, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, TAJEMNICZOŚĆ, FORT, MISIACZEK, ŚWIATŁA DROGOWE, GRZYB MODRZEWIOWY, MINERAŁ, KONCERT, PAPROTKA, PRZEDGRODZIE, TEORIA DESKRYPCJI, NIEUWAŻNOŚĆ, PATATAJKA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, WOLICJONALNOŚĆ, BIEGUN UKŁADU, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, STAŁA LOGICZNA, OBDUKCJA, GRUSZE WSCHODNIE, PRÓBA LOSOWA, WOLANT, GEOCENTRYZM, CZARNA OWCA, SŁOIK, MAŁOŚĆ, TECZKA PERSONALNA, LEWAR, PRZYCHACIE, BIOMETRYKA, BADANY, WODY TERYTORIALNE, ASYSTA, CZŁOWIEK CZYNU, JAŚMINOWIEC, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, PAŃSTWO PRAWNE, GARIBALDKA, PIES POLICYJNY, DYSKRETKA, SASAFRAN, RUDNIK, DZIURA, KLAPA, KOD ALFANUMERYCZNY, PRZERYWKA, PAPIRUS, FANPAGE, PÓŁCZŁOWIEK, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ZAŁOGANT, MASECZKA, KISZKA, NIECHLUBNOŚĆ, JUDAIZM, SPŁASZCZKOWATE, PRZYBYTEK, KONTENER, NARTA, FRYZ, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, NANOFILTRACJA, BIAŁOŚLIWIE, WANNA, ROZMIAR KĄTOWY, TRIO, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ANGIOLOGIA, NACIĄG, RAPORT FISCHLERA, TRANSPARENTNOŚĆ, KOGUT, CHMURNOŚĆ, HYGROPSAMMON, RZODKIEWNIK, INDEKSACJA, FISZBINOWCE, KUGLARSKOŚĆ, REPUBLIKA BANANOWA, SZTUKA, STROIGŁA, NITINOL, PORAŻENIE MÓZGOWE, REPREZENTACYJNOŚĆ, CHORDOFON, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, BURNUS, KANGUR OLBRZYMI, ZACHYLNIK, ŁUSZCZYCA STAWOWA, DYN, MODELOWOŚĆ, SYNTEZA, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, REZONATOR KWARCOWY, SAMOISTNOŚĆ, REGUŁA SAVAGE'A, CEROWNIA, STAROŚĆ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ABLACJA, WYBORY POŚREDNIE, KASZTAN, KAMPYLOGNATOID, RELACJA PEŁNA, KOMUNA, SAMORZUTNOŚĆ, ?POKŁAD ŁODZIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAŁA MICHAELISA takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej tej reakcji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAŁA MICHAELISA
takie stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej tej reakcji (na 15 lit.).

Oprócz TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TAKIE STĘŻENIE SUBSTRATU, PRZY KTÓRYM SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ JEST RÓWNA POŁOWIE SZYBKOŚCI MAKSYMALNEJ TEJ REAKCJI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast