PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTOGNATOZAUR to:

Protognathosaurus - rodzaj zauropoda żyjący w środkowej jurze (ok. 169-159 mln lat temu) na terenach wschodniej Azji; osiągał 18 metrów długości przy wadze 30 ton (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.214

NAPA, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, MASAJ, PANDORA, MAMUT WŁOCHATY, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, RODZAJ LITERACKI, FILEMON WYSPOWY, TUJOWIEC, PRĘT, WIARA, UTRATA, MONTSERRAT, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, DIKSONIA, PLUDRY, GŁĘBIK, SCAFATI, PANGOLIN JAWAJSKI, WISKOZA, WIELKOGŁOWOWATE, STROIGŁA, FUNKCJANA, PALUDAMENT, KOŁOKOLNIA, MAJTASY, RZEKOTKA MISTKOWA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, SZAROTA BŁOTNA, OTUŁEK, TERAPIA POZNAWCZA, BANDOLET, KWASOWĘGLÓWKA, SUTASZ, DORUCHÓW, PLIOCEN, ŻMIJOWCE, BILARD ARTYSTYCZNY, BOCZEŃ, ANEROID, KAPITUŁA KOLEGIACKA, MARZANA FARBIARSKA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, KOZIA BRÓDKA, DENATURACJA BIAŁKA, APARAT KIPPA, LEW WORKOWATY, FILOLOGIA ORIENTALNA, KOŃ FRYZYJSKI, PEKARI, GLOKSYNIA, MODRZEW, TON, ANTYLOPA DERBIEGO, SZCZEKUSZKOWATE, DROMOMERON, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, CYFRA, PROKURA, RAWIOLI, BROŃ NUKLEARNA, SKAKUNY, PODRYWKA, PAPIER TOALETOWY, HIOFORBA, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, MINÓG WŁADYKOWA, NOTA, ŁADA POPRÓSZYCA, RAPTULARZ, WIETRZENIE ORGANICZNE, JĘZYKI MUNDA, TUJA, SZOP, OSA ŚREDNIA, PAWIAN ZIELONY, WĘGORZ EUROPEJSKI, NOTACJA, KOZA ŚRUBOROGA, URAL, WIEŚ, SVEALAND, JACHALERIA, KORKOWIEC, OKOLICZNIK CELU, GEREZA ANGOLAŃSKA, KONODONT, MLON, KUSZTYCZEK, PAS KOALICYJNY, MANTYLA, COOL JAZZ, SKIP B, MARSZCZELCOWATE, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, MEDYCYNA NUKLEARNA, SULĘCZYNO, WIDZENIE FOTOPOWE, MUSZKATOWCOWATE, RAJTUZY, ASYSTENCJA, GERANOZAUR, STRZAŁKA, ELGINIA, TWIERDZENIE PITAGORASA, POWŁOCZNIK, FOKBRAMSEL, CENTYMETR, SYMARA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, LKM, BANDŻO, NUNCJUSZ, DOROFTEI, ŚMIGACZ, KASKADA, KATEGORIA MUSZA, PARANOJA PIENIACZA, OSTAJNICA, MYSZOSKOK WIELKI, LICZBA PORZĄDKOWA, DREPANOZAUR, KITEL, EKSTRUZJA, TRASZKA ZIELONA, BERŁO SZTYLETOWE, KOŁOMNA, GROCH, CZERNIEC, PAŁKOWIEC, MARCHEW CZARNA, STRUNOGŁOWE, TACHOGRAF, BARRAKUDA, PROTARCHEOPTERYKS, ASTURIA, PTIFURKI, CIESZYNIANKA, GAZ ZIEMNY, PISZCZAŁKI, HARMONIJKA, NAPA, SIDEFILL, BIEGUN, SIATKOWIEC, MARAZUCH, MM HG, ANKARA, TYCZKA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, SAMOPAŁ, ROZTWÓR RINGERA, SŁÓJ, KOSMOS, EUSKELOZAUR, SMOLT, CHEKKER, ZWARCIE, UMOWA SPONSORSKA, TURKIESTAN, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, HIENA, PRADRAPIEŻNE, WIERZCHENEK, BAGNIK, OLIGOKIFUS, BAGARAATAN, ROPUCHA PASKÓWKA, COBAN, JELONEK, KOLUMNA, INWERSJA, DOMINACJA NIEPEŁNA, TRZCINNIK, TEŚCIK, NOTOWANIE JEDNOLITE, PUMPERNIKIEL, WALGETTOZUCH, JABŁKO ORIENTU, ŚMIERDZIUCH, OPERAT, PODKŁADKA, MISZPELNIK, SZE, SONOMETR, SILNIK TURBOODRZUTOWY, TUPAJOWATE, TWARDZIOSZEK, TURECZNIA, NAKAMURA, BOKS, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, ŁUK BRZUSZNY, WRÓBEL, TRWOŻNICA WAGLERA, CZERWIEC, RABARBAR, OŚLICZKA POSPOLITA, OUARKA, POJAZD KONNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, BROŃ BIAŁA, HUBKA, PELEKANIMIM, KRÓTKI WZROK, KĄT GRANICZNY, ERA PALEOFITYCZNA, COACHING, KORKOWIEC, SEMAFOR, CREDENCIAL, SUNI, KOCIOŁEK SKALNY, ZAPOJA, OPASKA BRZEGOWA, PROTEZA WOKALICZNA, GRUSZLA, DOCZEPA, BADYL, BUKWICA, KANAŁ LATERALNY, BIELSKI, ŻYWICZLIN, PŁYN, DOUGHNUT, WEZWANIE DO ZAPŁATY, DINHEIROZAUR, CYZELATORSTWO, NERCZYŁUSK, KALLIPPOS, DYSKALKULIA GRAFICZNA, DROBNIACZEK, SZTAJEREK, TAGUAN, SYRCOW, PTEROSPONDYL, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ŻÓŁCIEŃ, MONKONOZAUR, BAWEŁNA STRZELNICZA, ROŻEK, POSTOZUCH, HALFA, AFLATOKSYNA, STORCZYK, KONTO, PERTA, GAMBUZJA, ARGALI, KRYSZTAŁ, VANDA, FENIKS, BEJSA, ERYTROZUCHY, ROKIETNIK, OBRONA, PLOTER ROLKOWY, KOMAŃCZA, BÓBR OLBRZYMI, GRA SIECIOWA, RYJÓWKA DOMOWA, HOMOGENIZACJA, MINNA, FRYS, FUNKCJA MONOTONICZNA, MACZANKA, NIT, RAD, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, MEMORIAŁ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, CZYSTA ALEKSJA, PIGWA, PALESTYNA, PĘPAWA JACQUINA, RAMBUTAN, PRANA, MISECZNICA, RUMIAN DWUBARWNY, TOPIK, ŚLEDŹ PACYFICZNY, PLASTRON, OKOŃ, ARTYLERIA ATOMOWA, WODORÓWKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PERŁÓWKA, RĘKAWEK, ELBASANI, ŁUSZCZAK, ARTURDAKTYL, DOZÓR ELEKTRONICZNY, DUTAR, WĄTLIK, MORELA, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, ?JAŚMINOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTOGNATOZAUR Protognathosaurus - rodzaj zauropoda żyjący w środkowej jurze (ok. 169-159 mln lat temu) na terenach wschodniej Azji; osiągał 18 metrów długości przy wadze 30 ton (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTOGNATOZAUR
Protognathosaurus - rodzaj zauropoda żyjący w środkowej jurze (ok. 169-159 mln lat temu) na terenach wschodniej Azji; osiągał 18 metrów długości przy wadze 30 ton (na 14 lit.).

Oprócz PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROTOGNATHOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA ŻYJĄCY W ŚRODKOWEJ JURZE (OK. 169-159 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSCHODNIEJ AZJI; OSIĄGAŁ 18 METRÓW DŁUGOŚCI PRZY WADZE 30 TON. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x