RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASKA WSTYDU to:

rodzaj maski zakładanej kłamcom i plotkarzom - żelazna blaszka przymocowana do maski wchodziła do ust, opierając się na języku i uniemożliwiając mówienie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.195

ORBITA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ARISTOZUCH, KREOLKA, SYN MARNOTRAWNY, PIEC INDUKCYJNY, BORSUK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, OKOCENIE SIĘ, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, PAS, RELIGIA, GAWIALOWATE, ATOMISTYKA, MIEDZIOWNIK, MONITOR ODSŁUCHOWY, BETON KOMÓRKOWY, DEDUKCJA, PISUAR, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, HARMONIA, ADAPTER CUMOWNICZY, WYBIELENIE, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, TEBY, KRÓWKA, KROTOCHWILA, JURYSLINGWISTYKA, LODÓWKA, ZASUWA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, PODREGION, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ROZŁOŻENIE SIĘ, TYTANOFON, KARALNOŚĆ, PAPRYKARZ, NIBYJAGODA, MUSZLA KONCERTOWA, METAMORFIZM, DEZERTER, KAPELUSZ STOSOWANY, ANTYPETRARKIZM, RZĘSA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WYPŁYW, HAMULEC AERODYNAMICZNY, BALANTIDIOZA, TRÓJKĄT, AŻUR, WSTAWKA, SYNINGIA, EPISJER, ZJAWISKO KURZAWKOWE, PĘPOWNIK, MISZCZU, RACHUNEK BIEŻĄCY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, MECHANIZM KRZYWKOWY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SILNIK RAKIETOWY, TRIADA, ANIMATOR, FARTUSZEK, KANCONETA, TOPOLOGIA DYSKRETNA, KRZYWOSZCZEĆ, EDUKATORKA, EDREDON, SZTYLPA, PŁEĆ, FLAŻOLET, GRZBIETORODOWATE, HIEROGLIFY, BARBARYZACJA, STARE MIASTO, ROZSZCZEP WARGI, RĘKAWEK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PANEWKA, IGLICA, HIPNAGOGIA, ODNIESIENIE, SWAWOLA, SŁONIOWATOŚĆ, EWANIELIA, GALICYJSKI, ZABAWOWICZ, HARD ROCK, ŻABIA LASKA, PERSZERON, SAM, MUZYKA CERKIEWNA, PŁOŻYMERZYK, RUNDA, CYCKI MURZYNKI, DOSTOJNIK, OZÓR, CENOTWÓRCA, RYBONUKLEOZYD, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, POLE BITOWE, RYTOWNIK, LICZBA PÓŁPIERWSZA, JĘCZMIEŃ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, DROGI ODDECHOWE, REMINGTON, BACKGROUND, AHISTORYZM, CZTEROPOLÓWKA, BRYKA, ŚLIZG, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, POKŁAD GŁÓWNY, SAUNA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, KODYFIKATORKA, GRACILIRAPTOR, PEPINIERA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, NALOT, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WANILIA, NAZAREJCZYK, PLASTYKA, ARCHEORNITOMIM, KOTEW, PROMIEŃ ALFA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, IMMUNOGENETYKA, ZAKAZ STADIONOWY, JĘZYK KREOLSKI, MYJNIA SAMOCHODOWA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, FIRN, KORYTOZAUR, CAŁUSEK, EKONOMIK, GLUKOZOAMINOGLIKAN, NIEOBOJĘTNOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, RETINOPATIA, MOTYLEK, ŁUPEK MUSKOWITOWY, LÓD FIRNOWY, GORETEX, EUSKELOZAUR, PATRON, GRZYB WOLAK, KOSA, PLATFORMA SERWEROWA, TOCZYSKO, INFLACJA KONSUMENCKA, TRYB KONWERSACYJNY, SIKWIAKI, TORBIEL BĄBLOWCOWA, USTNIK, BŁONA PŁAWNA, LAMPA ELEKTRONOWA, ŚNIOT, SZEFERDIA, ŁAMANY DACH POLSKI, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MŁODZIEŻÓWA, ZŁOŚLIWOŚĆ, LICZEBNIK ZBIOROWY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DIAZ, PROPILEJE, SITNIK PŁYWAJĄCY, SZTRUKS, NOTARIUSZ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, REP, TRAPER, SKAŁA GŁĘBINOWA, POGO, JABŁKO DESEROWE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, LECZO, KWADRATURA, DOBROTLIWOŚĆ, PAJACYK, NIEMIEC, BRONCHOGRAFIA, PÓŁŚWIATEK, DETERMINIZM, BYLICA POSPOLITA, KALONG, POKŁAD DOLNY, BÓJKA, WŁADCZOŚĆ, AMFORA, TOLERASTIA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, KOALICYJKA, PROCES FIZJOLOGICZNY, MASKA, CYKL ASTRONOMICZNY, BUŁAT, JĘZYK WOGULSKI, POJAZD ZAPRZĘGOWY, WYZIEWY, NEKROFAG, POKAL, SHOUNENAI, FAKTOLOGIA, WULKAN, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MAKAK, POLKA TRZĘSIONKA, WŁÓCZYKIJ, NARCYZ, AKTYWISTA, SZYK TOROWY, MYDLARNIA, GŁODEK, MIEDNICZKA, ZAŚCIANEK, KONWERGENCJA, KOD GRAYA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, DIALOG, SNYCERZ, KRATA PODGRUP, DWA ŚWIATY, WAMPIR, WSPÓŁBRZMIENIE, WYRAZ OBCY, PRZEWIJAK, ANALIZA KOSZTÓW, REGION STREFOWY, NEMES, GRZYB PLEŚNIOWY, WACHLAREK, PŁOMYK, CIABATTA, SZPANERSTWO, KRZYŻACZEK, ROZCHODNIACZEK, SZCZERBAKI, BŁONICA GARDŁA, SYFEK, TYCZKARZ, ROPOWICA KŁĘBU, PYLICA TALKOWA, CALABAZA, BŁYSTKA WAHADŁOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, KWADRANT, PĘTAK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, LEWICA, HEBAN, PODOLOGIA, POLKA MAZURKA, KOLORYMETRIA, ELFICKI, EGZOTARIUM, DWURZĘDEK, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MORESKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, POLÓWKA, ODSKOK, WGŁOBIENIE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, MIKROSILNIK, WYSADEK, WIATRACZEK, WYSPIARSKOŚĆ, ODROŚL, ŚMIESZKA, CHODZĄCA POWAGA, REPOWNIA, SIEĆ WAN, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, OKULARY 3D, SPICCATO, BEZLOTKI, CHOROBA CSILLAGA, ZESPÓŁ DRAVET, ROSZCZENIOWOŚĆ, PIORUN KULISTY, DZWONECZNIK, TROLL, EKSKREMENTY, DIETA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LEPNICZKA, PŁYTA, AKT, BECZUŁKOWIEC, KARCYNOLOGIA, ?NOUMENON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASKA WSTYDU rodzaj maski zakładanej kłamcom i plotkarzom - żelazna blaszka przymocowana do maski wchodziła do ust, opierając się na języku i uniemożliwiając mówienie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASKA WSTYDU
rodzaj maski zakładanej kłamcom i plotkarzom - żelazna blaszka przymocowana do maski wchodziła do ust, opierając się na języku i uniemożliwiając mówienie (na 11 lit.).

Oprócz RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ MASKI ZAKŁADANEJ KŁAMCOM I PLOTKARZOM - ŻELAZNA BLASZKA PRZYMOCOWANA DO MASKI WCHODZIŁA DO UST, OPIERAJĄC SIĘ NA JĘZYKU I UNIEMOŻLIWIAJĄC MÓWIENIE. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x