GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STROFANTYNA to:

glikozyd nasercowy otrzymywany z nasion rośliny Strophanthus, który stosuje się przy ostrej niewydolności serca (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.600

PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KECZUOWIE, OCZKO, WANGA BŁĘKITNA, CZUŁEK, MISKA, KRĄŻENIE OGÓLNE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZACIĘCIE, LESER, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SMUTY, AZYTROMYCYNA, MĄCZKA RYBNA, METKA, POTWIERDZENIE, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRINSEPIA CHIŃSKA, ZBIORNIK BALASTOWY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, MORELA POSPOLITA, OBJĘTOŚĆ, STRZELNICA, FUNKIA NIEBIESKA, DZIUPLAK, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ATRIUM, ZOOLOGIK, INTEL, ZASTAWKA AORTALNA, ZYGNEMOPSIS, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, OPIŁKI, ISKRA ELEKTRYCZNA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, KOLOR, SEMINARIUM, DOKTOR KOŚCIOŁA, OFIARODAWCA, CALABAZA, KŁĄB PSZCZELI, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, STARAJĄCY SIĘ, ANALITYCZKA, KONGA, SZCZYTNICA, DZWONECZNIK SZTYWNY, FETOSKOPIA, AFEKTYWNOŚĆ, NOCEK ORZĘSIONY, MENISK, KŁOBUK, PASO PERUANO, TYRANIA, TROSKA, RYNEK DETALICZNY, MIODOWÓD, MOHRG, KEMI, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, JAŚ WĘDROWNICZEK, DOJŚCIE, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, BER, PRZEBITKA, STAROGERMAŃSKI, ZERÓWKA, NIEMĘSKOŚĆ, ELIZJA, KWAS BURSZTYNOWY, RECITATIVO, ALPINARIUM, CHOROBA RITTERA, STARA MALUTKA, PUDER BRĄZUJĄCY, ELIKSIR ŻYCIA, SUCHAR, SZASZŁYKARNIA, CYLINDEREK, DYŻURNY, NAŚLADOWCZOŚĆ, STOKŁOSA BENEKENA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, DŹWIGARKA, GĄSKA ZDRADLIWA, HALOGENOWODÓR, OBOŹNY KORONNY, ZUCHWAŁOŚĆ, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, SCEPTYCZNOŚĆ, GUZ ZŁOŚLIWY, TERMIN INSTRUKCYJNY, HIPPIS, PLATFORMA SERWEROWA, GUFFA, ZIMNO, WAGON PULMANOWSKI, MATERIA, PARCELANT, RABARBAR, KOMUNIA ŚWIĘTA, GWIAZDARZ, BEZCELOWOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, POTENCJAŁ DZETA, SEMAFOR, ZDRAJCA, SZKOŁA PODSTAWOWA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, BEJCA, AKOMODACJA, FUNKCJANA, IGLISZCZA, SOGDYJSKI, RABV, GARNCZEK, KORDYT, WARSTWA EUFOTYCZNA, EWEŃSKI, TANGO, DENTYSTA, LIGA, BROMELIA, PUSZKA, FIOŁEK ALPEJSKI, FISZBINOWCE, SZALKA, PROCES FIZJOLOGICZNY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, JAMA OTRZEWNA, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, KLUCZ WIOLINOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAS, INSTRUMENTALISTYKA, TRIADA CHARCOTA, ŻWACZ, SUPERNOWA TYPU IB, SPRAWNOŚĆ, ŚWIĘTY JAN, DROGI RODNE, SZEW PODNIEBIENNY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PODSZYWACZ, ZEGAR KWARCOWY, STANCA, KRYMINAŁ, WIELOFAZOWOŚĆ, ROCZNIK, MINISTRANT WODY, FRAKCJA, SEJM ROZBIOROWY, BALATA, DOKUMENTARYZM, PLAZMA, MARCOWY KAWALER, POKÓJ, ARKA, PIEPRZ CZARNY, HOMOSEKSUALIZM, JĘZYK, JANCZARY, WILCZAR, POSTERUNEK POMOCNICZY, DUK WSPANIAŁY, STATEK WIOSŁOWO-ŻAGLOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, ŁUSZCZAK, WSPÓŁBRZMIENIE, CZKAWKA, BOJOWOŚĆ, DRYBLAS, WŁOCHACZ, ZARODNIKOWCE, PÓŁTUSZA, RODZINA NUKLEARNA, OPERATOR BITOWY, TUBA, MECHANIZM KRZYWKOWY, METATEKST, NEOFITA, PODSTEROWNOŚĆ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, CHAMEOFIT, TUNICZKA, KWARTET SMYCZKOWY, CHOROBA DAVIDSONA, MAKABRA, ZMIERACZEK NADMORSKI, SURF, PODSIEĆ, PREPER, KASZTEL, METODA TERMICZNA, ULICA, GRANICA, SORABISTYKA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ANTYOKSYDANT, ANALIZA TECHNICZNA, GIPSOBETON, USŁUGA OBCA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KAMIEŃ PROBIERCZY, MANAGER, KUSZYK, AEROLIT, PALISADA, GRZYB TRUJĄCY, TRAWA PASTEWNA, WIECZÓR, UKŁADARKA RUR, BALSAM KANADYJSKI, SEZAM, ZNAMIĘ BECKERA, NOSACZ, GŁOSICIEL, OLIGOFAG, BALKONIK, SKOCZNIA, ŁUPEK DACHOWY, WCIĄGARKA, WAŁ, ZROST, GWAJAK, MUSAN, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, BĄK, GRA W KARTY, SZTUCZNE ŻYCIE, ŚMIERĆ KLINICZNA, SALON MEBLOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ACHROMATYNA, RÓJ METEORÓW, NAWYK, BRZĘKNIĘCIE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ASESOR KOLEGIALNY, LICZBA NIEWYMIERNA, OGNISKO, GESTALTYZM, WYSPIARSKOŚĆ, SIATKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, NABÓJ BOJOWY, ALARM, MENUET, FILM 3D, BRETNAL, KADŹ ZALEWNA, SLEGA, MANEWR PRINGLE’A, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KLASA, APTEKA, METODA SCENARIUSZOWA, GAPA, GERRYMANDERING, DYDELFOWATE, KASZA, ROZCHODNIACZEK, CYKL MIESIĄCZKOWY, BEZPOWROTNOŚĆ, USZATKA, ORONTIUM, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SALA, SUBRETKA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, GAZETA, STOSUNEK PRZERYWANY, KOLEJ, ROSYJSKOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, FACHOWIEC, APIKOMPLEKSY, UZYSK, EGZOSZKIELET, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ODPRYSK, PRĄD GALWANICZNY, MUNSZTUK, UMOWA UBEZPIECZENIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, TRAF, ODDZIAŁ, ŚLIZGAWICA, KLIENT, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, INWENTARZ ŻYWY, PASZKWILANT, IRRADIACJA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ?KURNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROFANTYNA glikozyd nasercowy otrzymywany z nasion rośliny Strophanthus, który stosuje się przy ostrej niewydolności serca (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STROFANTYNA
glikozyd nasercowy otrzymywany z nasion rośliny Strophanthus, który stosuje się przy ostrej niewydolności serca (na 11 lit.).

Oprócz GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GLIKOZYD NASERCOWY OTRZYMYWANY Z NASION ROŚLINY STROPHANTHUS, KTÓRY STOSUJE SIĘ PRZY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x