CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAGIEWKA PYŁKOWA to:

charakterystyczny dla roślin nasiennych rurkowaty wyrostek kiełkującego ziarna pyłku, w którym komórki plemnikowe przemieszczają się ku komórce jajowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.976

CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, BALON ZAPOROWY, WSPOMINKI, SEMINARIUM, OSTRONOS WORKOWATY, ANGEOLOGIA, PODGLĄDACTWO, MIKROWELA, GĄSKA WIOSENNA, DIAŁ, POJAZD LĄDOWY, OBCHÓD, TWIERDZENIE, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, DOLICHOCEFALIA, FITOTRON, ŁAŃCUSZEK, KONIK DULMEŃSKI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SUBIEKTYWISTA, KRUŻA, ZŁOŻENIE UKŁONU, APTECZKA, DIETA, LITERATURA JARMARCZNA, STRIGOLAKTON, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, OPERA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, PŁYN CHŁODNICZY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ATTACHÉ KULTURALNY, FASOLA SZPARAGOWA, ŁADOWACZ, RYGORYSTKA, PARKING ROWEROWY, ZAPITKA, PIECHOTA, WYWIJAS, KULON, TENDER WODNOSAMOLOTÓW, KOGUT GALIJSKI, PROCENT SKŁADANY, ZADZIERZGNIĘCIE, ZWICHNIĘCIE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, KOLANO, OMŁOT, ANTYROMANTYZM, MIAZGA, SOLARIUM, MUCHA, KISZKA, PATRIOTA, USZTYWNIACZ, CZAS LETNI, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PARA, OBWÓD ŁOWIECKI, AUSTRIACKI, BALDACHIM, NIETOLERANCJA, FELLINI, WKŁAD GRUNTOWY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PODKARMIACZKA, SŁUGA BOŻA, ALARM SZALUPOWY, SAGAN, LAMA, GEODEZJA SATELITARNA, PLATFORMA SERWEROWA, BAR MICWA, ZAPŁON, DULĘBA, ELEKTROCHIRURGIA, PARCH, OWADOŻERNOŚĆ, MIĘSOPUST, EPIC TRANCE, SUTERENA, PAPILOTKA, RURALISTYKA, POSMAK, PLAFON, POJEMNIK, MUS, WIELOETAPOWOŚĆ, KONWENT, TERMY, KUKICHA, SZAMOTANINA, MLECZAJ LEPKI, LICZBA KWANTOWA, MĄŻ ZAUFANIA, NIEŻYCIOWOŚĆ, ODSKOK, STARY KOŃ, UPAŁ, OMNIBUS, NIEGOŚCINNOŚĆ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, ŁOŻYSKO GAZOWE, SKRZELONOGI, CZAS, JĘZYK POZYCYJNY, MIĘSO, CHŁOPEK-ROZTROPEK, SUBSKRYBENT, ROK, GENTIL, SZYMEL, MARCELIN, TREPY, GARA, PRZERWA ENERGETYCZNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, EUCHARYSTIA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, TWIERDZENIE PASCALA, KOROZJA BIOLOGICZNA, RADIOELEKTRYKA, GRAFA, JEMIOŁA, SZYBKOWAR, WYCISK, SHOUNEN, YAOI, PERYFERYJNOŚĆ, OBROK, ZORBA, OKRES AMAZOŃSKI, ŁAŃCUSZEK, NAUKI KOGNITYWNE, ZŁOŻE GRUNTOWE, ROZMIARÓWKA, WATA CUKROWA, ANGEOLOGIA, KIBLA, KUPLER, OSŁONKA RDZENNA, AUDYTORIUM, PROTOZOOLOGIA, WYLEW, DEGRESJA, BEZGŁOWOŚĆ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, MYJNIA, BURZA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, LATAWIEC, KRĘG OBROTOWY, SPRAWNOŚĆ, TORTURA, TOCZYSKO, TOLERANCJA WYMIARU, ZGIEŁK, RUMUŃSKI, KOKPIT, E, BUROZIEM, GŁOWIENKA, KASYNO, KRATKA VICHY, OLIMPIADA SPECJALNA, ROGATEK, KWARTA, PLUJ-ZUPKA, KLAUZURA, KOŚCIÓŁ UNICKI, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ZGROMADZENIE ZAKONNE, INWESTYCJA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, BRUDNA ROBOTA, POLIANDRIA, WZÓR, ROZDANIE, MACEDONIA, SZPULA, RADIANT, NIEDOTYKALSKI, PAŁASZ, HARD CORE, DERYWAT MODYFIKACYJNY, UMOWA KONTRAKTACJI, KRĘG SZYJNY, SZPILKA, PARTIA HISZPAŃSKA, CZĘŚĆ, ORTOPEDA, ROZMARYN, KUCHENKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, CIUCIUBABKA, HERBATA, DOROŻKARSTWO, KARCYNOGEN, BOLSZEWICY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, BUJANIE, KOSZT KONTROLI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STATEK POWIETRZNY, PANEWKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, ŁOŻYSKO WALCOWE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, MARTWE POLE, NUMERANT, EWANGELIZATOR, SPUSZCZENIE, CIĘŻAREK, OGRÓDEK, MULTILATERALIZM, MAURESKA, BOBIK PASZOWY, RAMKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, BAJRONISTA, CANZONETTA, JATAGAN, DALEKOWZROCZNOŚĆ, MALARSTWO TABLICOWE, TRANSSEKSUALISTKA, MNIEJSZOŚĆ, KOSZARA, NIENOWOCZESNOŚĆ, PRZEJEZDNA, DIALOG, DZWONY, EKSTRADYCJA, KALECKI, FIGA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, MUSICAL, POKÓJ DZIECINNY, STOŻEK, CHŁOPAK DO BICIA, ŻYTO, WOJNA ŚWIATOWA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ŁACIŃSKOŚĆ, FURAŻER, TECHNIKA CIEPLNA, LATINO, TYP, ARTYSTOSTWO, WGŁOBIENIE, MIRAŻ, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, WCZASY PRACOWNICZE, ROŚLINIARKA, SKROMNOŚĆ, UZBRAJANIE SIĘ, STYL KOLONIALNY, ASTROLOG, SPRINTER, HUGHES, FRYZ, NEPALSKI, JĘZYK TAGALSKI, SALOWA, SZKOŁA WYŻSZA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, EROS, FTYZJOLOG, FUZJA HORYZONTALNA, ALUMNAT, MAŁŻORACZEK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KWAS, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, POJAZD, ELEKTORAT, APOKRYFICZNOŚĆ, ODWACH, EKSPOZYCJA, RADIOKABINA, PÓŁNOCEK, WSTECZNICTWO, METEORYZM, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SIATECZKA, WKRĘTKA, ZAMSZ, RYNEK WTÓRNY, KAWIARKA, FALOCHRON, JASKINIA LODOWA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, APARAT GOLGIEGO, ALMARIA, PODŁOGA, NADOBNOŚĆ, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, PEBA, ?HERBATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.976 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAGIEWKA PYŁKOWA charakterystyczny dla roślin nasiennych rurkowaty wyrostek kiełkującego ziarna pyłku, w którym komórki plemnikowe przemieszczają się ku komórce jajowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAGIEWKA PYŁKOWA
charakterystyczny dla roślin nasiennych rurkowaty wyrostek kiełkującego ziarna pyłku, w którym komórki plemnikowe przemieszczają się ku komórce jajowej (na 15 lit.).

Oprócz CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CHARAKTERYSTYCZNY DLA ROŚLIN NASIENNYCH RURKOWATY WYROSTEK KIEŁKUJĄCEGO ZIARNA PYŁKU, W KTÓRYM KOMÓRKI PLEMNIKOWE PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ KU KOMÓRCE JAJOWEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x