DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTETYKA to:

dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTETYKA

PROTETYKA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.096

PANNA W WIEKU POBOROWYM, TEORIA POTENCJAŁU, SALWA, MODRASZEK ADONIS, BILOKACJA, WIĄZKA, TRAWA PASTEWNA, CHLEB, HARMONIJKA, KRĘG OBROTOWY, MAMIDŁO, ZŁOŻENIE PODPISU, BIEG PATROLOWY, DERESZ, KRATOWNICA, FICTIO PERSONAE, DEKLARACJA, KOHORTA, PRZEKŁADACZ, PICA, BYDLĘCTWO, TRANSAKCJA WIĄZANA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, ROSZCZENIE REGRESOWE, GEODEZJA WYŻSZA, KRĘG SZYJNY, MANIPULATOR, ŚMIERDZIEL, CIELENIE LODOWCA, FONDUE, ŁĄCZNIK, SKARB, GARNITUR, CENTRALNE, KROPKOWANIE, NIEMOŻNOŚĆ, JEDWAB SZTUCZNY, BITNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, ELUWIUM, SMAR MASZYNOWY, WKRĘTAK, POLICJA POLITYCZNA, MERZYK OBRZEŻONY, STACJA NASŁUCHOWA, KAPELA, SUCHOWIEJ, NIEZRĘCZNOŚĆ, ESTETYKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, AZYL, SZOK, BEŁT, KTOŚ, SKOPEK, PŁOZA, WYBIEG, NUR BIAŁODZIOBY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, FIZYKA, METYZACJA, LAPIDARNOŚĆ, SZMALEC, CERATA, KAPILARNOŚĆ, GRZYB SKALNY, ROŻEK BASETOWY, LUSTRO, GRAFIKA, LUSTRO TEKTONICZNE, DIABEŁEK, ZAWORA, MADONNA, SIOSTRZYCZKA, SUITA, KRUP, AZYDEK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PRECEPTOR, WDROŻENIOWIEC, KOPROFIL, FILEMON DZIOBOROGI, FAZA, SZATRA, FRAMUGA, DREWNO KĘDZIERZAWE, EKSPRES, SALA, DOKUMENTARYZM, MIĘDZYŻEBRZE, SUMA KONTROLNA, OPAŁ, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, SZCZOTECZKA, PENSJA, WORKOWCE, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, HABANERA, LUZACKOŚĆ, ROZBIERACZ, PIERWORYS MAPY, REDAKTOR NACZELNA, KAWAŁ, WIATRAK, ANDANTINO, SEN, CENTRUM, WIROSZYBOWIEC, IZBA, BASEN PORTOWY, EWOLUCJA, WARKOCZ, GRZECH CIĘŻKI, BĘBEN WIELKI, REWALIDACJA, SZTYLPY, ZASOBY OPERATYWNE, INWAZJA, WĘDRÓWKA, ŁÓŻKO, GARNEK, KUPER, NERD, PRZECIWSTAWIENIE, OZNAKA, ALAIN, OBSZCZYMUREK, FONTANA, PUNKT WITALNY, ZŁOTA KSIĘGA, ŚWIECOWANIE, MASKARON, ARCTG, KOŁNIERZ, ANEROID, MENISK, SENTYMENT INWESTYCYJNY, AUTOMOBIL, ŁUT SZCZĘŚCIA, PODPORA, WADLIWOŚĆ, OBUWIE, NIECHCIUCH, TEŚCIK, LUNETA, SKOPEK, PRALUDZIE, PLEWA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ZGRZEBŁO, AMPUTACJA, DZWONEK RĘCZNY, PIASTUN, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CZAS, BAGATELA, MALECHOWO, TREPANACJA, SZASZŁYK, STAŁA, RZEKA CHWILOWA, WYROCZNIA, DOLNOPŁAT, KOMBINATORYKA, GAMA, CZESKI, PYTEL, PRZEBARWIENIE, FARBA KLEJOWA, KUCIE, SCENORYS, WESOŁOŚĆ, STRAŻ, HERBATKA, AWANPORT, MISIO, SAKLA, BETONOSKOP, UKŁAD PLANETARNY, KOMUNA MIEJSKA, DRUŻYNA, SIODZI, PASER, DRUŻYNA SPORTOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GARNITUR, TERMINAL, ODPADY STAŁE, ŁĘG OLSZOWY, NIEUBŁAGALNOŚĆ, AFEKT PATOLOGICZNY, ZAŁOM, STARA MALEŃKA, KOMBAJN, BELA, AUTOMAT, PŁYWACZEK, OWCA ROMANOWSKA, DIZAJN, KOLOR OCHRONNY, OBSADA, AHISTORYCYZM, GĄBKA, GEKON PASKOWANY, SALATERKA, SKAŁA PLUTONICZNA, PROWENIENCJA, MOŁODYCA, PRZEDMIOT, ZAWRÓT GŁOWY, POKRZYWA, GRAFA, KOLIBER, CYGAN, AKCELERATOR CYKLICZNY, INWERSJA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ABSOLUT, POŻEGNANIE, DZIEWIĄTY, ARENA, SŁODOWNIA, BULINA, RUCH IZOSTATYCZNY, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ZIELONE, DYSGRAFIA LICZBOWA, AKWARIUM, WYPRYSK POTNICOWY, POWRÓT, NOSOWOŚĆ, TRANSPORTER, JEDNOKLASÓWKA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, KOSTKA, DZIEDZINA, KIEROWNICTWO, STAN POSIADANIA, OSKARŻENIE, BESZBARMAK, WESEL, PRZYRZĄD, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, PROCES POSZLAKOWY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FILOLOGIA CHORWACKA, MOST PONTONOWY, TULEJA, BOREWICZE, AGROWŁÓKNINA, KOŁO, ZAMROŻONE ZOO, PETARDA, WYDERKA, TRAWA MORSKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, BLOKHAUZ, ETIUDA, DIAKONAT, ROŚLINA OZDOBNA, BANK DOMICYLOWY, BASTEJA, SPRAY, NIESPIESZNOŚĆ, CYRK, KABEL, KLESZCZE, RUMIEŃ NAGŁY, MEKSYKANKA, AKWAWITA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, KOCZ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PERYPATETYK, WYBUCH, DIABEŁEK, DŻDŻOWNICA, REFREN, NACIĄG, MISA, DUMA, PROCES ODWRACALNY, KNOTNIK ZWISŁY, WENTYL, STAŁOŚĆ, TURBINA SPALINOWA, ROZPAD, BOMBER, MARCIN, USTERKA, CIELĘCINKA, JĘZYK GALICYJSKI, EKRAN, BEZROBOCIE JAWNE, STRATEGIA, KOLONADA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, NEBIWOLOL, POKRZYWDZONA, ?ABLUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTETYKA dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTETYKA
dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.).

Oprócz DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x