Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTETYKA to:

dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTETYKA

PROTETYKA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.280

SZAL, NEOTENIA, AUTOSYFON, ASTROCHEMIA, PUBLIKACJA, ANGLOSASKA, ELASTIK, TAKTYKA, KOŃ KIŃSKI, MROŻONKA, ZAMEK, POŻYCZKA, DYSTANS, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, SEKSTANS, SIEĆ, PRZEDPORCIE, PROFANATORKA, WINDSURFING, KOLOR, KOŃCÓWKA, GULASZ, ŻYWOT, ERICKSON, WKŁAD, SLAWISTYKA, ZABURZENIE, OŚWIETLENIE, WAHADŁO, FAKTURA, PRZYBLIŻENIE, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, GESTALT, PANTEON, GNOMON, SUCHORYT, WYDARZENIE, BANIAK, CRIOLLO, INSTAGRAMER, ROZDŹWIĘK, KAMISZLI, GEKONEK, OSUWISKO, PIES MYŚLIWSKI, SUPERKOMBINACJA, CHRYZMO, RAKIETKA TENISOWA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, KWATERA GŁÓWNA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, INGRESJA MORSKA, MIESIĘCZNICA, MIĘKKIE SERCE, TECHNIKA ŚWIETLNA, OŚCIEŻE, SZTUTOWO, ŻABIA LASKA, KOMUNIKACJA, PAWIMENT, PRZEDMORZE, JELEŃ SCHOMBURGKA, PODRYG, KSIĘŻULKO, ZAKURZENIE, FURGON, TWARDZIAK, ARSENIAN(III), BARETKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, METODYKA, CZESALNIA, ROZPUSZCZALNIK, PISTOLET, KUCZBAJA, SPUSZCZENIE, GOSPODARKA RABUNKOWA, PRZYLŻEŃCE, PASO DOBLE, ŚLĄSKOŚĆ, KARBIDÓWKA, IMPOSTOR, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, ZAWÓD, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, DEOKSYCYTYDYNA, RĘKOSKRZYDŁE, PRZYRODOZNAWCA, LIMETA, DOKŁADNOŚĆ, MONIT, RAPORT, DRAJREP, MUSZKA, KASKADER, TELETECHNIKA, MIEJSCE, PIERŚCIEŃ, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, SIEĆ WAN, DRACENA, OPONENT, KAŁMUK, KAPELUSZ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KB, WYDAWNICTWO, CUKIER, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, GODZINA, JELEC, ARKABALISTA, HACJENDA, SAUNAMISTRZ, ASTROTURFING, MIĘSOŻERCA, AULA, SOLARIUM, ACEFALIA, JABŁKO, SZEREG HOMOLOGICZNY, WARTOŚĆ MODALNA, WOW, AMBONA, MORGA, DRUKARKA ROZETKOWA, MASŁO, PLIK MULTIMEDIALNY, PRZEPIS KOŃCOWY, DZIESIĄTKA, TROPIK, GWIAZDA, WYZWOLICIEL, BULLA, BRAT SYJAMSKI, MEDYCYNA LOTNICZA, WYTRAWERSOWANIE, KONESER, PLUSY, SANDBOX, ŚNIOT, EPIFIT, DOBYTEK, TRANSFERAZA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ZIARNIAK, PYSZOTA, INTEGRACJA PIONOWA, ZANIK MIĘŚNI, GEN HIPOSTATYCZNY, ARPEDŻIO, PUNKT KOPULACYJNY, SOLIDARYZM, KARAFINKA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, CYMELIUM, CZAS URZĘDOWY, TRYPLA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WIECZERNIK, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, BOMBA, ŻABKA, GLOTTODYDAKTYKA, IZOLACJONIZM, ZEGAR KWARCOWY, KOŃ HOLSZTYŃSKI, BLOKADA, DYKTATORSTWO, NIECHCIUCH, RACJONALNA IGNORANCJA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ODROŚL, KLAUZURA, ZŁOTOWŁOSA, SZKARADA, MONIZM, FARBA OLEJNA, KRYTERIUM SYLVESTERA, BOCZNICA KOLEJOWA, XHOSA, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, TOKARKA KARUZELOWA, INTERPRETACJA, PREMIA GÓRSKA, LUDY TURAŃSKIE, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, AKADEMIA, KWALIFIKACJA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, SUBSTANTYWNOŚĆ, ROŻEK, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, VERTIKAL, SWETER, PRZEGRYZKA, INTROMISJA, PAPIER BEZDRZEWNY, STRZELBA, ELIPSA, BEZPANCERZOWCE, JEDNOSTKA ALOKACJI, EGZOTYK, GMINNOŚĆ, STARY MALUTKI, PIESIO, HOSTEL, KORDYT, KOMPLEKS PSZENNY, RYNEK TERMINOWY, KURZYSKO, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, STRONA, PISZCZAŁKA, DROŻDŻOWNIA, JAZDA, MORDENT, CANZONA, BYDLAK, DODATEK MIESZKANIOWY, KOSZMAR, KRĘGARSTWO, MONOCHORD, CZAS GRAMATYCZNY, SZATRA, GARIBALDKA, UNTERWALDEN, PÓŁTUSZA, HARMONIJKA USTNA, LINIA SPEKTRALNA, ANALIZA KOSZTÓW, LIPODYSTROFIA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, EKSPOZYCJA, ABANDON, PARÓWKA, WINIARZ, GOTOWIEC, PIGMALIONIZM, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, KOKSIAK, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, CIS POSPOLITY, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KABINA, APRIORYZM, KONWENANS, UCHO, BAGIENNIK OBŁY, METALMANIA, DĘTKA, CHOPIN, CIAŁO AMORFICZNE, GALARETKA, KALINA, KAMELEON, PUNICKI, KOMISJA SKRUTACYJNA, LAK, PSYCHOBIOLOGIA, JEZIORO EUTROFICZNE, FECJAŁ, PRZEKLĘTNIK, JĘZYK TAMILSKI, WIRTUALIZACJA, GRZEBIEŃ, ROZRZUTNIK, PODCASTING, RÓWNOWAGA STACJONARNA, CHRUPKOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, CZARNA SOTNIA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ZIARNECZKO, NIRWANA REZONANSOWA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, REFREN, POPITA, IRRADIACJA, KONTRASYGNATURA, EKSPANSYWNOŚĆ, ELIKSIR ŻYCIA, WINA KWALIFIKOWANA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, PADOK, MASZT, EKSPRES, BUCZYNA NIŻOWA, DZISIEJSZOŚĆ, SZATA GRAFICZNA, ZBAWCZYNI, BRYZOL, WIERZBINA, DZIURA, DOMINANTA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, WYGODNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA WIEDZY Z POGRANICZA MEDYCYNY I TECHNIKI, ZAJMUJĄCA SIĘ UZUPEŁNIANIEM UBYTKÓW TKANKOWYCH, NARZĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCIOWYCH PRZY POMOCY SZTUCZNEGO MATERIAŁU ZASTĘPCZEGO (PROTEZY) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
protetyka, dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTETYKA
dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x