MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEZIERNIK to:

mały otwór w drzwiach lub bramie, który służy do wyglądania (na 11 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEZIERNIK

PRZEZIERNIK to:

krata przesłaniająca nadświetle (na 11 lit.)



PRZEZIERNIK to:

element celownika w aparacie fotograficznym, który umożliwia kontrolę jego położenia względem wybranego celu (na 11 lit.)



PRZEZIERNIK to:

element celownika w broni palnej, który umożliwia kontrolę jej położenia względem wybranego celu (na 11 lit.)



PRZEZIERNIK to:

motyl z rodziny przeziernikowatych, podobny do osy, o czarnym odwłoku w żółte lub czerwone pierścienie (na 11 lit.)



PRZEZIERNIK to:

otwór w drzwiach lub bramie służący do wyglądania (na 11 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.049

POCHODNIK, ZWROT, PIEROGI, ADRES LOGICZNY, PUSZCZA, BECZKA PROCHU, PODATEK EKOLOGICZNY, DŁUG SPADKOWY, MUZA, SPRZĘCIOR, OMYK, JEDNOŚĆ, KUPNO, AKROPOL, NASADA, AUTOCAMPING, BEAN, ORBITA POLARNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ALLOSTERIA, UCHO, UKŁAD PLANETARNY, ŁAPACZ, UWAGA, ALTANA, PODSYP, ALGEBRAIK, GRETING, JUTRZYNA, ŁASKUN, PIRAT, OPERATOR, ZINJANTROP, ARENA, MECHOWCOWE, TRANSPORTER, REFEKTARZ, GALOPANT, DRABIK DRZEWKOWATY, MISZPELNIK, GLAZURA, EGZEKUTOR, FORMA LINIOWA, TRAP, BAGGALA, PEAN, FLUBV, PRAKTYKUJĄCY, CZARNA KARTKA, OBWÓD REZONANSOWY, DZIURA, ŁĄCZNIK, PAWĘŻ, PHISHER, PASTOR, PALCÓWKA, TROGLODYTA, SZCZAW, MRÓWKA FARAONA, TONACJA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PIEKŁO, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BULWARÓWKA, HEMOCYT, TWIERDZENIE KRULLA, KANAFARZ, CELA, BAKARAT, BATAGURY, GAMBIT, FILOLOGIA ROMAŃSKA, GRUPA WSPARCIA, SŁONIOWATE, ALBARELLO, NASTAWIENIE, MANIFEST, PISMO IDEOGRAFICZNE, BALAST, PODCASTING, CZYSTKA ETNICZNA, STOPA, SYLWETA, NAKAZ, TEMPERATURA ROSY, CYRK, OSCYLACJA, CENZURA, OBYWATELKA, DRAMAT WOJENNY, HORYZONT ZDARZEŃ, OPERATOR, KORONKARZ, ABLACJA, GWIAZDKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, GALETA, TOCZKOWCE, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PLOMBA, NOŻYK, PROTEST SONG, LUSTERKO, PIENIĄDZ LOKALNY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MISTRZ CEREMONII, AZATIOPRYNA, PIELMIEN, KAFETERIA, SPŁUKIWANIE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, GRZBIET KSIĄŻKI, INWENTARZ ŻYWY, RUBASZNICA, MŁODZIK STARSZY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, JEZIORO RELIKTOWE, ZAPARZACZ, STAROŚĆ, KARL, STRZAŁKA, HOMESPUN, KAMIEŃ MILOWY, SENES, ELANA, TWIST, SPŁONKA, CANCA, CIMELIUM, PANNICA, OŚLARZ, WARKOCZ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, WOSK, FIOLET GENCJANY, SZEPTUN, SĄD, KŁUSAK ROSYJSKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, TĘSKNOTA, TUNIKA, ZŁOTA RENETA, PRZYPAŁOWIEC, PIONIER, GRAB, MYŚLISTWO, DEWELOPER, URSZULA, WYBIEG, TEMAT, CZOŁÓWKA, STEREOTYPIA, RADIOWIEC, SZMATKA, OLGA, ZATOKA, HARMONIJKA, WYWIAD RZEKA, OKUPANT, PRELUDIUM, SREBRNY MEDALISTA, AFISZOWANIE SIĘ, ORDYNUS, ZGRED, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KWARTET, BITLES, OWAD WODNY, KONSYGNATARIUSZ, KREDYT POMOSTOWY, KOSZ, ROZGŁOSICIEL, KOŁNIERZYK, BRAMKA, BILBORD, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PALTO, FREGATA ŻAGLOWA, FORMAT, NACZYNIE, TŁUSTY DRUK, WAGON BREKOWY, WAFELEK, OLEJEK HASZYSZOWY, AZYL, PARAGRAF, BIZNESMEN, APARAT, ATRYBUCJA, ROZGAŁĘZIACZ, OŚCIEŻE, ROŚLINA OZDOBNA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ŁOWCZY, ZBROJENIE, PAPILOTEK, POPRAWKA, TROP, PANTOGRAF, ZBROJA PEŁNA, NAMIASTKA TABAKI, KANIBALIZACJA, REALISTA, OTWÓR, SAMOAKTUALIZACJA, NIEWIERNOŚĆ, KORYTKO, SKUNKS, WELON, PARAPECIK, SALAMI, CENOBIORCA, HULAJDUSZA, BELA, ESPERANTYDA, MEANDER, FORMACJA DEFENSYWNA, ANODA, ROZPUSZCZALNIK, SPECJALNY, PLUS UJEMNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, AMFIBIA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, ŚCIANA, OKRZOSEK, SOCJALDEMOKRATA, STROICZKOWE, MAJSTER, MONETA OBIEGOWA, GARNUSZEK, MELILIT, BRZUSIEC, DRIAKIEW, SMUGA, SYGNALIZATOR, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ANTAŁEK, WIERZCHOŁEK KORZENIA, UPOLITYCZNIENIE, LISTWA, POMYLENIEC, USTAWODAWCA ZWYKŁY, KŁAKI, OBLĘŻENIEC, KOLBKA, ŁUSZCZAK, BYTOWNIT, BON OŚWIATOWY, PŁYWACZEK, NACIEK, MONITORING, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RAPTULARZ, FILECIK, PEŁZAK, DYNKS, SAMOOBRONA POWSZECHNA, OBLAK, PARK PRZEMYSŁOWY, POWTÓRZENIE, TRÓJKA, BEKA, KREWNY, CYFRA, SPRZEDAWCA, OBSŁUGIWANIE, SSAK MORSKI, LICZNIK CIEPŁA, KOLAUDACJA, IZOLACJA, TYGIELEK, OBOJNACTWO, GRECKI, KĄT ŻYLNY, TAŚMA, TRIDUUM, KNEL, MOZARAB, LEW, EMALIA, ZEBROID, WENTYLACJA MECHANICZNA, KAUKAZ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FRASZKA, KSYLOFAGIA, PATRONAT, OGAREK, SZARADA, PIÓRNIK, MISJA DYPLOMATYCZNA, IMMUNOSUPRESOR, IMITATOR, CIĄG POLIGONOWY, SŁUP, ZNAK, ?DERYWAT WŁAŚCIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEZIERNIK mały otwór w drzwiach lub bramie, który służy do wyglądania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEZIERNIK
mały otwór w drzwiach lub bramie, który służy do wyglądania (na 11 lit.).

Oprócz MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - MAŁY OTWÓR W DRZWIACH LUB BRAMIE, KTÓRY SŁUŻY DO WYGLĄDANIA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x