POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRZÓD TRAWIENNY to:

posiadający wyraźnie ograniczoną powierzchnię ubytek błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, najczęściej żołądka lub dwunastnicy, rzadziej w jelitach i na powierzchni przełyku, wywoływany przez różne przyczyny: choroby, leki, stres (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.935

POWIEŚĆ S-F, KONDENSACJA, KWINTET, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, BLANK, STOS, ELEKTROIZOLACJA, OPŁOMKA, BRAHMAN, MAKARON, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WIATR KATABATYCZNY, FROTTOLA, SYN, FILTR WĘGLOWY, DOCENT, NEKTARNIK, DOMINATOR, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ALARM BOJOWY, KONTYNGENT, SPOILER, IMMUNITET FORMALNY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, MANDYLION, TRAŁ, PADWAN, HORYZONT, MAŚLANKA, CZOŁÓWKA, KATNIK, PROFANATORKA, INTENSJONALNOŚĆ, MARKIZETA, NALEWKA WĘŻOWA, ZWAŁ, ADAPTOR, ZRĄB ZUPEŁNY, GASTROENTEROLOGIA, SARNA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, OLIWA, BUGAJ, DOBRO PRYWATNE, SIEWECZKA MORSKA, REJESTR OKRĘTOWY, WSPÓŁŻYCIE, MASZYNA WYCIĄGOWA, KRAJNIK, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, PRZESIEW, TETRAMER, ARKUSZ POETYCKI, SZLAUF, BAZYLIKA, KAWA MIELONA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, AGRESJA, KOCIEŁ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KIEŁBACHA, ANDANTINO, ŁATKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, JAPOŃSKI, SZNAPS, WYTWÓRNIA LEKÓW, RUCHY EPEJROGENICZNE, KLINKIER, PIÓROLOTEK, FANPAGE, TEST ŁOSIA, BASENIK, RAJD GWIAŹDZISTY, SYJON, MOLOSY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ELBAIT, POKÓJ GOŚCINNY, AGNOZJA TWARZY, TERAPIA POZNAWCZA, ŚWINIARKA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, TRANSMITER, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KILIM, DYNAMIT, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, OSET KĘDZIERZAWY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CENTURIA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, SUTANELA, AZOLLA KAROLIŃSKA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KOTLET, KOSMOGONIA, BOGATE MEDIA, HYDROFON, PRZELICZNIK, ASTRAGALOMANCJA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, WIATR, PĘDRAK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, APANAŻ, BIEL, ŚCIGACZ, NADZÓR BANKOWY, WNĘTROSTWO, PRZEDSZKOLE, ŚMIAŁOŚĆ, KANTOŃSKI, MANTO, ALARM SZALUPOWY, PIERÓG, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, POSTĘPOWANIE, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, NOTKA, DESZCZ METEORÓW, ZIMNY PRYSZNIC, PLIK DŹWIĘKOWY, SPADKOBIERSTWO, PREZYDENTKA, ZAWÓR, KRAJ, PRÓBA ŻELAZA, ŻAGIEL, PAWIK, KRUCJATA, SIERPODUDEK LEŚNY, FOTORECEPTOR, KORZONEK, AKCENT, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, EGZOCENTRYZM, SKÓRNIK, MARKIZA, CHŁODNIK, FITOCYD, GŁOS SUMIENIA, TYNK, SPŁYW, MILA KWADRATOWA, ENDOPROTEZA, ANTAGONISTA, NORICUM, PRZEKAZIOR, CIOS, WSPINACZKA SPORTOWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, DRUK, RICOTTA, TAŚMA FILMOWA, CHODZĄCY TRUP, ARSYNA, UZIOM, IMACZ, TACZKA, KOTŁOWNIA, JESION, BECZKA Z PROCHEM, AUROR, MANUFAKTURA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, LIST INTENCYJNY, CUKIER, KOMÓRKA SITOWA, BROJLERNIA, MORFOTROPIA, MITRA, OSTROWIANKA, RYBITWA ŚNIEŻNA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ANGARIA, OPOŃCZA, WARUNEK, CIASNOŚĆ, ŻÓŁTY GUZEK, KOLORYT, BAND, SAKWA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KULTURA, SINFONIA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SZCZELINA LODOWCOWA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, POLO, METRYKA, LEKTORAT, FORMACJA SKALNA, SOWA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, IRANISTAN, PLATFORMA WIERTNICZA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MOLEKUŁA, KREWETKA ATLANTYCKA, PARK MASZYNOWY, TERYTORIUM MANDATOWE, HIN, MADZIARKA, GRZEBIEŃ, BRAZYLIANY, BANDOLET, HULAJDUSZA, KUCIE, PREZERWATYWA, SET, MANGANIAN, SEKSTANS, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, TRAP, ZNAJDA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, USTRÓJ RODOWY, CZAPRAK, KRASNOROSTY, ŻEL, NAUKI GEOLOGICZNE, ŻYWY TRUP, AMARANT, MARK, CIEPLICA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PIĘKNOŚĆ, MYLAI, NERW CZASZKOWY, SKANER, APOSTAZJA, WARSTWA ADSORPCYJNA, KURAŚ, GRANAT, ZAPIEKANKA, SINGIEL, WYKONAWCA, MORFOGENEZA, TROLLING, DENAT , KONSERWATYWNOŚĆ, CZERPAK, PASTEL, TYMBALIK, MŁOTECZEK, JĘZYK SZTUCZNY, FOSFORYT, GRZBIETORODOWATE, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, GENERAŁ, KONIUGACJA, PISUAR, BAGNIK ZDROJOWY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, STAROSTA GENERALNY, DEIZM, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RANA, MĄCZNIAK RZEKOMY, MUSZKIETON, MEMORIAŁ, PATOGENIA, OFIARA CAŁOPALNA, SMERF, TRANSLATOR, SWORZEŃ, POPRAWKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ŁAWICA SKALNA, SZOS, BENEFICJUM, STAWIDŁO, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, TARNOWIANIN, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, BIOGEN, PERSYFLAŻ, NAWA, KREATYZM, SKŁAD CELNY, PŁATECZEK, SZACHOWNICA PUNNETTA, UNIFORM, KRATKA KSIĘCIA WALII, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, RADIESTETA, DRAGONADA, POZYCJA RYGLOWA, BIOLIT, GLORIA, PEWNOŚĆ, NACZYNIE, INWESTYCJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, FLINTPAS, ?TORT DOBOSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRZÓD TRAWIENNY posiadający wyraźnie ograniczoną powierzchnię ubytek błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, najczęściej żołądka lub dwunastnicy, rzadziej w jelitach i na powierzchni przełyku, wywoływany przez różne przyczyny: choroby, leki, stres (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRZÓD TRAWIENNY
posiadający wyraźnie ograniczoną powierzchnię ubytek błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, najczęściej żołądka lub dwunastnicy, rzadziej w jelitach i na powierzchni przełyku, wywoływany przez różne przyczyny: choroby, leki, stres (na 14 lit.).

Oprócz POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POSIADAJĄCY WYRAŹNIE OGRANICZONĄ POWIERZCHNIĘ UBYTEK BŁONY ŚLUZOWEJ W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY, RZADZIEJ W JELITACH I NA POWIERZCHNI PRZEŁYKU, WYWOŁYWANY PRZEZ RÓŻNE PRZYCZYNY: CHOROBY, LEKI, STRES. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x