ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECZKA PERSONALNA to:

zbiór dokumentów, trzymanych w teczce (segregatorze lub innym podobnym przedmiocie) zawierająca wszystkie informacje na temat jakiegoś człowieka przydatne w danym rodzaju działalności, w którym uczestniczy (zwykle w pracy) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.946

POWĄTPIEWANIE, BECZKA PROCHU, ZARADNOŚĆ, NIERUCHLIWOŚĆ, WAPNIARKA, LIRNIK, DACH HEŁMOWY, KORA MÓZGOWA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SPOJLER, NAGIETEK, PERFUMA, SKŁAD, STARY, POKRYWKA, JĘZYK IZOLOWANY, BERET, UCHWYT NOŻOWY, POSTYLLA, SLALOMISTA, ANIWERSARZ, SIŁA, ZIMOWISKO, OWADOŻERNE, WYWOŁYWACZ, STRONNICTWO, HOSTIA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ZMARSZCZKA, PRODROM, PROFESJONALISTA, GRZECHOTKA, OPERACJA, PODRYDZYK OSTRY, ŚWIATŁOŚĆ, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KREW Z MLEKIEM, APARAT SZPARKOWY, KRYZA, GRZBIET, BRZYDAL, MISTRZ, SZNAPS, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SOSNA DŁUGOWIECZNA, OBSADA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KIESZONKA, ELITARNOŚĆ, AGLUTYNACYJNOŚĆ, KANAŁ, SILNIK BOCZNIKOWY, ZRAZÓWKA, FILC, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, POKRĘTKA, HOKEJ, EKOLOGISTYKA, TAROT, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, NIEWYDOLNOŚĆ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, HANDEL NARĘCZNY, KANAŁ, MYSZ, SZYLKRET, SEJM KONWOKACYJNY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, MURZYŃSKOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, KOPARKA, PAPIERZAK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZADZIORNICA WŁOCHATA, WŁOSY, QUEBECKI, WÓDZ, METABAZA, SERBSKOŚĆ, OKAP, FORMACJA SKALNA, MEDIALNOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, CHANSON, PUCHLINA, OSADA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, UMBRA, WOLT, HEJNAŁ, INFUZJA, SHONEN-AI, GAŁĘZIAK, CHAŁTUROWIEC, STOŁEK BAROWY, FOSFATYDYLOCHOLINA, MAKRAMA, ŚLĄSKOŚĆ, TAMBURMAJOR, STRAWIŃSKI, ŁUSKOWIEC, KULEBIAK, PÓŁNOCEK, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, SŁUPISKO, ASNYKOWIEC, TLENEK AZOTU, KANAŁ PRZERZUTOWY, ZBIORNIK, DOROTA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, UMOWA ZBIOROWA, SPOLEGLIWOŚĆ, LAMA, POLITYKA GOSPODARCZA, IMIENINY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TUBOWY, KITEL, POLE ELEKTRYCZNE, OBÓZ PRACY, PATOLOGIA, JOAN, PIKA, SALA, DEPESZOWIEC, KOBIETON, WARZELNIA, ZWIEŃCZENIE, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, KSIĄŻĘ, JEZIORO LODOWCOWE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, USTAWKA, RELACJA BINARNA, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, COŚ NA ZĄB, SIECZKARNIA BIJAKOWA, REKOMENDACJA, LINIA, TREND ROZWOJOWY, PŁYTA, PAKIET POMOCOWY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ADVOCATUS DIABOLI, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TALK SHOW, OBOJĘTNOŚĆ, PAŃSTWO, SER PODPUSZCZKOWY, NIESTRAWNOŚĆ, NAKAZ, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, RÓW IRYGACYJNY, DYSCYPLINA NAUKOWA, PLOTKARZ, TARLATAN, MCHY LIŚCIASTE, KANAŁOPATIA, KLATKOWIEC, PAWILON, ANTROPOLOGIA, TOUROPERATOR, TYPOLOGIZACJA, KAWA MIELONA, FLAKI, POZIOM, NOSACZ SUNDAJSKI, PAN, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, OSMYK, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, UTAGAWA, NOTABL, KOCOPOŁY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MYSZ, KOMORA GAZOWA, KUTER UZBROJONY, NIEMIASZEK, LISEK, KALINA, STARUNEK, JEZIORO WYTOPISKOWE, KRAJ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, IGLICA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ANEMIA APLASTYCZNA, FURGONETKA PANCERNA, DWUZŁOTÓWKA, SPÓJNIK, JĘZYK SOGDYJSKI, UBOGI KREWNY, MOCZ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OKRES OKOŁOPORODOWY, ZASILANIE SIECIOWE, KACZKA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, EKWILIBRYSTYKA, POCHWIAK OKAZAŁY, REGENERATOR, ROZSADNIK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, GRA SINGLOWA, SALAMANDRA, WATA, ALAN, ZIARNKO, PARCIAKI, KANIUK DŁUGOSTERNY, PIKADA, SMOŁA DRZEWNA, BUŁAN, ROPOWICA KŁĘBU, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, STRONA WWW, GLAZURA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, JADZICA, ARYTMETYKA MODULARNA, HELIKAZA, BAZYLISZEK, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KLINIKA ODWYKOWA, JUNAK, PAKIET KLIMATYCZNY, PÓŁSIOSTRA, IMIONNIK, AKTUALNOŚĆ, ZACHWALACZ, NARYS KLESZCZOWY, OSĄD, CIELISTOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, NAWIS INFLACYJNY, WIKARIUSZ, APTAMER, HOBBYSTA, NIEOKRZESANIEC, WALABIA BAGIENNA, ZASIEDLENIE, WYŚCIGI, ŁAZĘGA, MASZOPERIA, CUDACTWO, SITEK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ADRES, SZCZYT, ŁOŻYSKO TOCZNE, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SET, MEDALION, SUCHORYT, PAŁANECZKA MAŁA, LIST PRZEWODNI, MIARA PROBABILISTYCZNA, CYZELATORSTWO, NABRZEŻE, LAWOWANIE, NAŁÓG, SZAGRYN, ULTRAFILTRACJA, ADAPTOR, SZAL, WZGLĄD, ZAPOJA, ANTENA KIERUNKOWA, PRAWNICTWO, OKRUTNOŚĆ, FANTOM, TO COŚ, KORAN, RACHUNEK POMOCNICZY, OTWOREK, KOMISJA REWIZYJNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, FAŁDA, STAN NADZWYCZAJNY, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, ASYSTA GRAWITACYJNA, CZAPKA TEKTONICZNA, POLISA, BIFURKACJA, WIDŁY, DEFICYT, FRATER, TŁUMACZKA, ?OPŁATA MIEJSCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECZKA PERSONALNA zbiór dokumentów, trzymanych w teczce (segregatorze lub innym podobnym przedmiocie) zawierająca wszystkie informacje na temat jakiegoś człowieka przydatne w danym rodzaju działalności, w którym uczestniczy (zwykle w pracy) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECZKA PERSONALNA
zbiór dokumentów, trzymanych w teczce (segregatorze lub innym podobnym przedmiocie) zawierająca wszystkie informacje na temat jakiegoś człowieka przydatne w danym rodzaju działalności, w którym uczestniczy (zwykle w pracy) (na 16 lit.).

Oprócz ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZBIÓR DOKUMENTÓW, TRZYMANYCH W TECZCE (SEGREGATORZE LUB INNYM PODOBNYM PRZEDMIOCIE) ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT JAKIEGOŚ CZŁOWIEKA PRZYDATNE W DANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM UCZESTNICZY (ZWYKLE W PRACY). Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x