WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOKROTNOŚĆ to:

właściwość czegoś, co występuje lub jest pomnożone wiele razy (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELOKROTNOŚĆ

WIELOKROTNOŚĆ to:

efekt mnożenia przez liczbę naturalną (na 13 lit.)WIELOKROTNOŚĆ to:

liczba całkowita powstała z jakiejś liczby w efekcie pomnożenia jej przez inną liczbę całkowitą (na 13 lit.)WIELOKROTNOŚĆ to:

kategoria gramatyczna czasownika, informująca o wielokrotnym przebiegu działania (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.489

NIESPOKOJNOŚĆ, UZNANIE, PROCH, ZAKON SZPITALNY, MAKROELEMENT, KASZA MANNA, HAMULEC LUZOWANY, SPOT, MIESZACZ, KRWIOBIEG PŁUCNY, KAPOTAŻ, OSET KĘDZIERZAWY, LISTEK, PRZEDSZKOLE, AMIDYZM, ALABASTRON, CHOROBA UHLA, PORZECZKÓWKA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, MATKA, DIAMENT, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, ALGORYTM ITERACYJNY, PLOMBOWIEC, PREZYDENCJA, POZYTON, PUSZKA MÓZGOWA, AWANTURNICA, NUDYSTKA, SZKODNIK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, MADZIARSKI, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PODSYP, TWÓR, ŚCIANA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, BAT, SMAŻENINA, NIESNUJOWATE, INWESTYCJA, ABSORBANCJA, PARYTET, TĘTNICA NERKOWA, TYTOŃ, REGUŁA TINBERGENA, BOCZEK, KRUPNIK, BRAMKA, ZATRACENIE, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, ROZPRAWKA, AKCJA, SUPRAPORTA, DERESZ, MECENASOSTWO, LIBRA, ZŁOCIENICE, GOŹDZIANKA, PRĄTNIKOWE, KARMNIK, NIEWYPARZONY JĘZOR, BAGAŻÓWKA, MINIATURA, JĘZYK, TRANSPARENTNOŚĆ, PROKURATOR, POJAZD KOLEJOWY, ŻYWOTNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, DEASEMBLACJA, CZERWONAK MAŁY, ELEKTRON WALENCYJNY, FUCHA, DZIAŁANIE, MIESIĄC, SOSNA JEDNOIGIELNA, ZACHYŁKA, ZACHOWANIE, UBYTEK, LAJKRA, KWAS MRÓWKOWY, ARTUR, OPUCHLIZNA, ISKIERNIK OCHRONNY, SZUBIENICA, ADORACJA, OTĘPIAŁOŚĆ, KODEKS, PODGRZYBEK, LIMIT, OCHRONA, ANOMALIA TERMICZNA, PODUSZKA, REGALE, TEST KOMPLEMENTACJI, GOŁYSZEK MAŁY, PLIK DŹWIĘKOWY, EKSTRUZJA, TENOR, KOMPENSATOR, RIKSZA, PODSADNIK KULISTY, GIRLSA, PUSZKARSTWO, PION ŻYROSKOPOWY, NABRZEŻE, STARA DUPA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, TON, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŁYKACZ, KIJ, KLAWIATURA, POLE, WŁOSIE, WYMIANA, KWAS METANOWY, METABOLIT WTÓRNY, UPIĘCIE, MELANINA, BRANŻA, FILM OBYCZAJOWY, KROKIEW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DZIEŁO ŻYCIA, ANONIMOWOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRZODOMÓZGOWIE, FUGA, WEŁNIAK, PUNKT WĘZŁOWY, LICZBA POJEDYNCZA, SIAD RÓWNOWAŻNY, NIEPRAWOŚĆ, MIŁOŚĆ, KLIMAT, SPRĘŻYSTOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, LOTNY FINISZ, STRACCIATELLA, CHOWDER, IZOLACJA AKUSTYCZNA, LUZACKOŚĆ, BIELMO, JĘZYK SZWEDZKI, HACJENDA, DZIURAWKA, PUBLIKA, WIZUALNOŚĆ, PRĘT, PŁÓTNO, DUBELTÓWKA, SZAGRYN, NAPÓJ, ALTERNATA, NIENARUSZALNOŚĆ, MUSZLA KLOZETOWA, GRZYBY ANAMORFICZNE, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BLASTODERMA, UPRAWNIENIE, PODSZYWACZ, GŁUSZYCA, MAZUR, ZAGRYWKA, ZAGRANICZNOŚĆ, PANTOFELNIK, NARTOW, LAMPA, PAPROTKA, KORMORAN NIELOTNY, BIG BAND, USTONOGIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, JEHOLOPTER, MAŁA OJCZYZNA, WYKUSZ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, FUNKCJONALIZM, WERANDA, POCHŁANIACZ, REGIONALISTA, BASKINA, KOSZT KOMPARATYWNY, NIEUWAŻNOŚĆ, GASTROFAZA, OSADA, SAUNAMISTRZ, GUJOT, SIMON, PATRYCJUSZ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, FPS, FRAKCJONISTA, MIESZANIEC, ZDANIE WZGLĘDNE, NEGATYWIZM, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, POTWORKOWATOŚĆ, ODPŁYW, ROZPRUWACZ, PODBITKA, AEDICULA, MILENIUM, BOZIA, EFOD, GYMKHANA, MOŻDŻEŃ, ROZCIEŃCZALNIK, RÓŻA SKALNA, PIRACTWO, CZAPLA MODROLICA, OPIESZAŁOŚĆ, OPAŁ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ŻAGIEL SKOŚNY, ZATOROWOŚĆ, KOD JĘZYKOWY, COŚ NIECOŚ, PULPIT, ŚLĄSKI, JASNOŚĆ, POJAZD, KURS STAŁY, APARTAMENT, AZJATYCKI TYGRYS, JĘZYK FLEKSYJNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, BABULINKA, PROTOROZAUR, STRATYFIKACJA, ASPIRACJA, GŁUPTAS, SŁUŻBA DYŻURNA, SZTUCER, ESENCJA, OPINIOTWÓRCA, KWAS HIALURONOWY, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, KASETA, DEKLARACJA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, FIBRYL, CZWOROLIST, TYBETAŃCZYK, WITACZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, WSZARZ, ZASTÓJ, KACZKA KRAKWA, HUMANISTYKA, WĘŻÓWKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, AGLOMERACJA, KWASICA, EKSPOZYCJA, PASSE-PARTOUT, CARAT, WJAZD, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SZMACIARZ, ŁASKAWCA, TABLICA, PODKŁADKA, FILANDER RUDAWY, BESTIARIUSZ, PALCZAK MADAGASKARSKI, POMNIK, NATURYSTKA, JĘZYK ŻYWY, JĘCZMIEŃ, PAMPUCH, NIEJASNOŚĆ, NOTABL, NAGIEL, SKARGA, KANGUR PARMA, DZIESIĘCIONOGI, KINOTEATR, ARON, ARTEFAKT, REWIR, LIBELA, ODWROTNOŚĆ, PAPIERZAK, MAZUREK, CIĄG, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MIESZKANIE LOKATORSKIE, BEZWIETRZE, OKRES NOWORODKOWY, ZIELE, WZIERNIK, ANTYKONCEPCJA, NIETRWAŁOŚĆ, ?KIERAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOKROTNOŚĆ właściwość czegoś, co występuje lub jest pomnożone wiele razy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOKROTNOŚĆ
właściwość czegoś, co występuje lub jest pomnożone wiele razy (na 13 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE LUB JEST POMNOŻONE WIELE RAZY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x