ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIKOZYD FENOLOWY to:

organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.934

KOMAROW, MANGANIAN, GWIAZDA WIELOKROTNA, ŚREDNIOPŁAT, IWO, FUNKCJA TOTALNA, PORZĄDEK, GWIZDEK, GWIAZDA NOWA, PIWNICA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ELEMENT, ANTYSOWIETYZM, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SYLWETKA, SKANER BĘBNOWY, ORZECH, KUREK, EFEKT STYKU, OMAM, ISKRA ELEKTRYCZNA, ŻELAZIAN POTASU, DOSTATEK, PUŁAP, SAMOREALIZACJA, UZYSK, WYDRA, SPĘKANIE, ASTRAGAL, NAZWA ZBIOROWA, NAZWA POZORNA, OŚWIECICIEL, PERILLA ZWYCZAJNA, BOLA, KORELACJA KANONICZNA, RAFAŁ, UPADEK, MAJĄTEK, URLOP DZIEKAŃSKI, KASTRAT, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, CHOWDER, KOMIN, KSIĘŻULO, EP, ŻUREK, PRAKTYCZNOŚĆ, TERMOS, MALAJALAM, BEZWODNIK OCTOWY, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PIRAMIDA, SKRZYDŁO, ETOLA, MILANEZ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, BUTELKA MIAROWA, ROGAINING, BASTEJA, WARIATKA, BEZRADNOŚĆ, KIKS, POWIERNICTWO, PRZEPŁYW, GENETYKA KLINICZNA, OTWARTOŚĆ, ROZJAZD, SZASZŁYK, TLENOCHLOREK, LIST PASTERSKI, EUROWALUTA, ANTECEDENCJA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DACH MANSARDOWY, ORLICZKA MIECZOWATA, DOSADNOŚĆ, RAJFURSTWO, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, JASZCZURECZKA, NOTARIAT, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, RÓWNANIE FUNKCYJNE, URANINIT, REDEMPTORYSTA, BRASSEUR, MATERIAŁ SKALNY, PROTETYKA, JAMA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, AKOMODACJA, WYZIEWY, UBOGI, NIEDORÓBKA, PUMPERNIKIEL, MONARCHIA, PROSTOSKRZYDŁE, PLAN ZDJĘCIOWY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, GWAREK, BRYTFANKA, 2-AMINOETANOL, BICIE CZOŁEM, PASAŻ, GAMBIT MASONA, SIEĆ ENERGETYCZNA, ZANIECZYSZCZENIE, SUTEK, EMISJA, MUŁ, DYSPEPSJA, MONOCENTRYZM, BAGAŻOWY, BALDACHIM, KOZAK, PRZEKŁADNIA, AZOTYN ALKILOWY, LENIUCH, SYMULACJONIZM, EMIGRACJA, JESIOTR ROSYJSKI, TABLICA, PIERWIASTEK ŚLADOWY, JĘZYK PORTUGALSKI, OGNISKO, ELIPSOIDA OBROTOWA, BALOT, DIEN, DOPŁATA EKSPORTOWA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, WARZĘCHA MAŁA, PRAWO MAJĄTKOWE, ORGANIZM, OLGA, KOMORA PŁYWAKOWA, TEMAT, JAŁOWNIK, TWARDOŚĆ, AMEBA, MROK, JEŹDŹCZYNI, SŁONIARNIA, SZYNA, CZARNA KSIĘGA, LIST OTWARTY, NIEGOSPODARNOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, ŚWIDER, KONSUL, ANOMALIA UHLA, TROGLOKSEN, DRACHMA, FOTEL OBROTOWY, ANTECEDENCJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, LEKCJA, TYK, OWAL KARTEZJUSZA, WNĘTROSTWO, HARD CORE, BĘBEN MAGNETYCZNY, BIOCYD, SĄD WOJSKOWY, KREACJONIZM, ETER, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, KOREKTOR, ADRES, POMOST, KARBOL, WODNICZKA, TELEWANGELIZM, MAŁA GASTRONOMIA, WANNA, KADŹ, REAKTOR PRĘDKI, OŁADKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ESCALIVADA, OTWOREK, TURNIA, WRĄB, IKONA, GRUPA PRZEMIENNA, IMMUNOSUPRESJA, FORTECA, MIEDZIORYTNICTWO, PRZEWÓD SĄDOWY, INSTANCJA, ALOZA NIEBIESKA, PODCHWYT, BIEGUN, JAZGOT, PROCES CHEMICZNY, ADHD, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PŁAWA SONAROWA, PRZEPROST, SZPRYCA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, MATOŁ, CYBORIUM, ZNAK MUZYCZNY, PAKIET POMOCOWY, MARIONETKA, BACHATA, DZIESIĘCIONOGI, ROLNIK, ATASZAT, PRZEŻYCIE, BEZWODNIK KWASOWY, ALDEHYD GLICEROLOWY, ALBUMIK, MINESTRONE, NATARCZYWOŚĆ, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ZAKRĘT, AUGUR, INFIKS, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, GIPSATURA, PAŁKA, STARUNEK, TRZYKROTNOŚĆ, BRUTAL, ROZKAZ PERSONALNY, KEM, POTENTAT, ZŁODZIEJKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, LAKKOLIT, EPOKA LITERACKA, LIST, MARKIZA, ZNAJDA, GŁÓWKA, OBÓZ, DZIURA, SMUTNI PANOWIE, TEKST JAWNY, WĘGIER, OSTRY DYŻUR, KUCHNIA, GNIAZDO, BIEDOTA, WARSTWA OZONOWA, BEZINTERESOWNOŚĆ, UKŁAD FIZYCZNY, POŁOŻENIE, IMITATOR, ZGIĘCIE PODESZWOWE, OSMYK, WIRTUOZOSTWO, PODATEK, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SAMOODNOWA, OSAD, NUMER BURTOWY, NAUKA MEDYCZNA, PTASZYNA, ZGĘSTEK, PAJAC, LODÓWKA, DOBA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, RETARDACJA, POSIEW, OKNO, ŚWIECKOŚĆ, OZDOBA, RESTYTUCJA GATUNKU, BINARYZM, METALICZNOŚĆ, ZAKURZENIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, TYMPANON, PACHWINA, ZMOTORYZOWANY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KREMOGEN, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, HIPERWENTYLACJA, GAJA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, GIBON SREBRZYSTY, MIRAŻ, POETKA, BEJCA, KONKURENCJA, BISKUP POMOCNICZY, KWASOWOŚĆ, GOFR, ANTABA, DAWKA PROGOWA, ZWODNICZOŚĆ, LUŹNOŚĆ, WĘGLIK SPIEKANY, ?ZADOŚĆUCZYNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLIKOZYD FENOLOWY organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIKOZYD FENOLOWY
organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x