ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIKOZYD FENOLOWY to:

organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.934

COŚ NA ZĄB, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, ODDZIAŁYWANIE, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, BELWEDER, ANGIELSKOŚĆ, WIĄŚLOWATE, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, POWŁÓCZYSTOŚĆ, OKSOKWAS, PARK PRZEMYSŁOWY, WINA NIEUMYŚLNA, ZŁOTO, JARZĄB, CZERWONE CIAŁKO KRWI, POSEŁ, KARTACZ, NIEGUSTOWNOŚĆ, SIARKOSÓL, NIEDORÓBKA, SĘK OTWARTY, FORMACJA SKALNA, SFINGOLIPID, CUDOTWÓRCZYNI, RUNA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, PLENNOŚĆ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, FREGATA, SAKLA, INSTYTUT, BIELIZNA, ZATRUDNIENIE, OSIOWCE, STAŁA HUBBLE'A, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BEANIA, PISMO IDEOGRAFICZNE, ŁAPA, ASYSTENCJA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, OBRZĘK GAZOWY, KOŁOWIEC, CACKO, BEZAN, ZŁĄCZE, LAMPA ELEKTRONOWA, BATYST, PIERSIÓWKA, GEREZA KRÓLEWSKA, IMMUNOSUPRESOR, SKAŁA OSADOWA, WOSKOWATOŚĆ, KREACJA, WZGLĄD, HALOGENEK, ZEBRA STEPOWA, ZAPRAWA, STANOWISKO, FILOLOGIA ORIENTALNA, SIEĆ KRYSTALICZNA, POLE KARNE, ZNAKOMITOŚĆ, MARTYNGAŁ, PÓŁWYSEP, WĘGORZOWATE, BIAŁE PLAMY, TIURMA, EMOTIKON, WÓZEK, SKATING, TELEFON ZAUFANIA, BARANECZEK, POMPA ODŚRODKOWA, CHINON, POWIEŚĆ RZEKA, WIDOWNIA, PAUTSCH, KORYTKO, SYGNAŁÓWKA, DRZEWCE, DOPPELGANGER, PRAŻONKA, TRYLMA, ELEWATOR, JAN, PUNKT, ASYMILACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, JĘZYK POZYCYJNY, BEKA, WIERZCHOŁEK, KAŁMUK, C.O, WIDŁOGONKA SIWICA, ZASADA REAFERENCJI, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, POKAZ, ZAKRĘT, MARENGO, STRATYFIKACJA, SŁODYCZ, NIEZAMOŻNOŚĆ, ALMANACH, BARWA, MISZPELNIK, STREAMING, ROSOŁEK, SERBSKOŚĆ, MAKABRESKA, DUPLIKACJA, DYFUZOR, PRYZMAT PENTAGONALNY, ANTAGONISTA, RESTART, LINIA MONTAŻOWA, KONCEPCJA MONETARNA, KORYTARZ LOTNICZY, LEKTORIUM, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PERSPEKTYWA, ILUZJONIZM, CEROWNIA, SAMOOBRONA, WYCIERACZKA, PIEPRZ ZIELONY, INSTALACJA, KATASTROFA, ARON, OPENER, POIMEK, WAGON, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PERFUZJA, ZBIOROWISKO, DEMOKRACJA, OŚMIORNICA, JEDENASTKA, ZEGAR WIEŻOWY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, BIEGUNKA, INTERWENCJA, NAJEŹDŹCA, PULPIT STEROWNICZY, PŁOMYK, KOZAK, ASYRYJSKI, HALBA, MODYFIKACJA, TLENEK ŻELAZOWY, ŁAWA, ODMA OPŁUCNOWA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ANTRYKOT, DZIWKARZ, GICZ, UBRANIE OCHRONNE, JODEK, POKÓJ ŚNIADANIOWY, ZAZDROSTKA, WICIOKRZEW, MASKA, CHWYTACZ, PIECZONKA, KSIĘGA, KASETA, DEFLEKTOR, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, DURGAPUR, SUROWICA, SUMA KONTROLNA, NIL, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SUBSTANCJA OBCA, WODOROSIARCZAN, SZELMA, PLAFON, SZMAT, SKRZYPY, GAMBIT, KWATERA GŁÓWNA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, WIEŻA ZEGAROWA, WARIACJA, STRZELANKA, BLUZA, KRYZA, IRRADIACJA, POLIFONIA, STAUROPIGIA, PORZĄDNOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, KACZKA DZIENNIKARSKA, PODSADKA, CURRY, ANTROPOLOGIA, ODRĘBNOŚĆ, GRA PODWÓJNA, TRYSKAWKA SZKLANA, PIĘKNOŚĆ, GOLEM, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WYBIELACZ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, POŻYCZKA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, FILM MUZYCZNY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, DZBANEK NA KWIATY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SYNTEZA, WŁOCHACZ, KOMANDOR, MARGINESOWOŚĆ, DEKIELEK, BUT, BAZYLIKA KATEDRALNA, PATRON, OSADA, TIRET, KOTLET POŻARSKI, NIEWOLNIK, LEGWAN GŁUCHY, ARMIA, HALBA, BOCIAN, SZTUBAK, KATZENJAMMER, DOM JEDNORODZINNY, STREFA ODRUCHOWA, FLASZOWIEC, PUSZKA, DOLAR ANTARKTYKI, STAROŚCIŃSKI, KWIATECZEK, PERYPATETYK, DESIGN, ICHTIOFAUNA, POLONISTYKA, GENTELMAN, TYLCZAK ŁUKOWY, WOLNOAMERYKANKA, KRWIŚCIĄG, TONACJA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, GERONTOKRACJA, DWUPRZODOZĘBOWCE, BIELMO, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, STYLING, MOSTEK, WAPNO, SEMAFOR, ZEROWOŚĆ, IZBA, TWIERDZENIE MENELAOSA, NAWIS, OBJAWIENIE PRYWATNE, DNI, OLAF, STANCJA, KIKINDA, KLAWIATURA, ILUSTRACYJNOŚĆ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KRIONIKA, TRIOZA, JAWNOGRZESZNICA, RYWALIZACJA, KWAS ORTOFOSFOROWY, RING, KRĘGOWCE, POZIOM, KIEP, DRAM, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, BŁYSK HELOWY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WĄTŁOŚĆ, BEZPIECZNIK, TRACKBALL, ANIMALIZM, BASEN, OMYK, FALC, MIKROMETR, HENRYK, ANTYFONA, POLAJ, PATROLOWIEC, ALGEBRA LIEGO, STĄGIEWKA, PRACOHOLICZKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, NIEKONKRETNOŚĆ, WUEF, ?USTRÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLIKOZYD FENOLOWY organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIKOZYD FENOLOWY
organiczny związek chemiczny, glikozyd, w którym aglikonem jest fenol lub kwas fenolowy (na 16 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, GLIKOZYD, W KTÓRYM AGLIKONEM JEST FENOL LUB KWAS FENOLOWY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast