WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WETERAN to:

wojskowy, który długo służył i jest bardzo doświadczony (np. weterani wojny w Wietnamie) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WETERAN

WETERAN to:

osoba doświadczona (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.476

ORKA NAJMNIEJSZA, OGONICE, FRIED, INTERNACJONAŁ, KĄPIEL GAZOWA, STAN WOLNY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, BUREK, REGULATOR POGODOWY, DZIWOŻONA, UPOJNOŚĆ, MIOTEŁKA, GRUPA ABELOWA, ODZIERCA, SYMULACJONIZM, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, DROGOMISTRZ, NIEBYWAŁOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, OGNIWO WESTONA, POLIS, STRZELANINA, AUTOBUS CZŁONOWY, KONDYCJONALIZM, DE GAULLE, LEŃ, FUNKCJONALIZM, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, IPHONE, ANAPSYDY, SOBOWTÓR, RAFA, ZIÓŁKO, NEUROPROTEKCJA, KREATYZM, ANONIMIZACJA, DROBNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, LEŃ ŚMIERDZĄCY, MARTWA LITERA, DELFIN ZWYCZAJNY, WRAK, KASZANKA, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, CIAPOWATOŚĆ, PIONEK, PRZELICZNIK, OBJEŻDŻACZ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SNAJPER WYBOROWY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, HEKSAMETR, MROK, ORZEŁ, EROTOMAN, ŻART, AEROZOL, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, RADIOAKTYWNOŚĆ, PARANOJA, NIEREALNOŚĆ, PACHCIARZ, CZYNNIK ONKOGENNY, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, AUTONOMIZM, POLE KARNE, PĘTÓWKA, KOŃ JONAGUNI, JER TWARDY, KLASA ZEROWA, BULDER, PIEPRZNIK, OUTLIER, RELACJA PUSTA, CHYBOTLIWOŚĆ, MODERN, SUOMI, BISKUP POLOWY, BOSSA NOVA, KOŃSKA DAWKA, EFFIGIA, GARBNIK, PARCELANT, KOLBA, KSIĘGA, PIEPRZ CZERWONY, KARŁOWATOŚĆ, REFLUKS, KROWIAK, BAŁKAŃSKOŚĆ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, TĘGA GŁOWA, PAS, INWESTYCJA, REST, EKSPERYMENT KLINICZNY, CHROPAWOŚĆ, KRESKA, KOLCZAK, AGNOSTYCYZM, METODA DELFICKA, RAGLAN, CEPELIN, GŁOS, ZAPIS, TRZMIEL WIELKOOKI, FILM ODWRACALNY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, PORÓD POŚLADKOWY, WSZYSTKOWIDZĄCY, APEL, OBERWANIE CHMURY, OBOZOWISKO, TUKAN, DELTA WSTECZNA, BEZGUŚCIE, KWADRAT MAGICZNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, URODNOŚĆ, MLECZ, MICHAŁEK, RYM PARZYSTY, KURIA DIECEZJALNA, SZEW KOSTNY, YOUTUBE, WOLARZ, OGRANICZONOŚĆ, PAŹDZIOR, KOLABORANT, ZADRA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DZIEKAN, OBLADER, BUSINESSMAN, DEMOBIL, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, GRZESZNOŚĆ, PROJEKTANT, USYTUOWANIE, DELEGACJA, LEK NASENNY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, FIGA, LISIURKA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, JER TYLNY, HUBA WIERZBOWA, STEP, SENIOR, DZIEDZICZNOŚĆ, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, CZAPKA SPORTOWA, PRZEKAZ, NIEOBFITOŚĆ, JAJARZ, MARSZAŁEK, ODRZYNEK, KAPUSTA KISZONA, DIODA, RUMUNKA, KOŁO WIELKIE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, PRZEWÓD FAZOWY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, JĘDZA, WŁADZA USTAWODAWCZA, LEGATARIUSZ, EKLERER, GRUCZOŁ MLEKOWY, PAPA MOBILE, FIGA Z MAKIEM, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, CZAS LETNI, OWOC WIELOKROTNY, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, UMIŁOWANIE, EKS-KOMUNISTKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, ANALIZA PORTFELOWA, DERYWACJA FLEKSYJNA, NATASZA, MINERAŁ SIARCZKOWY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ŁĄCZNIK, HEZYCHAZM, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, RAK SZEWC, KILKAKROTNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, MUSTEL GWIAŹDZISTY, SZMACIARZ, WIERNY, INDYWIDUALNOŚĆ, KUC EXMOOR, SZMELC, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, REFLEKTOR, HAMULEC WIRNIKOWY, CZARNY DĄB, CHUDOŚĆ, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, WĄS CZUCIOWY, ROZBRATEL, SYGNAŁ RADIOWY, DRZEWO, WNYKARZ, BOROWIK GRABOWY, WYRÓB, NIELUDZKOŚĆ, FERROELEKTRYK, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, KOLOR LUKOWY, UPIERDLIWOŚĆ, POTĘPICIEL, GLOBALNOŚĆ, BEZNADZIEJNOŚĆ, REGUŁA TINBERGENA, STATEK KORSARSKI, ANALIZA DYSKRYMINACJI, UTWÓR WKŁADOWY, HERBATA BIAŁA, FELDFEBEL, SPORT KWALIFIKOWANY, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SUPERJEDNOSTKA, EKSPAT, OSIOWCE, PASEK, POLĘDWICA, ZROŚLAK, PEDOFILSTWO, TANIEC IRLANDZKI, TANCERKA BRZUCHA, ANTYPOLSKOŚĆ, SZABAS, SĄD KAPERSKI, TRANSKRYPCJA, KAŁAMASZKA, POMYŚLNY WIATR, ANALIZA FUNKCJONALNA, SAMURAJ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TWÓR, CZATOWNIK, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, START-UP, ALEGORIA, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, BARYCENTRUM, PIORUNOCHRON, KOŃ KLADRUBSKI, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, OCZKO, BLEDZIUCH, GRANDA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KAPRAL, EUKARIONT, KARLIK DROBNY, NAUSZNIK, PRZEDAWCZYK, OKUPNIK, COMBER, POCISK NIEPENETRUJĄCY, PORUCZNIK, MIKOŁAJKI, ARHANT, TELETURNIEJ, PONGE, EFEKT DOPPLERA, MINIA, TREPANG, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, NIECIERPLIWOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, CHLORYN, POSIADACZ ZALEŻNY, FLEGMA, OBŁOŚĆ, STRATEG, SZEŚCIAN, SROGOŚĆ, GIMNASTYKA, UCHAL, ŁUPEK DACHOWY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, CAKLE, MONITOR, ŻYŁA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, LEPIĘŻNIK BIAŁY, EGOCENTRYZM, CHALKOGRAF, BEZWODNIK, KREDYT POMOSTOWY, ?CHROPAWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WETERAN wojskowy, który długo służył i jest bardzo doświadczony (np. weterani wojny w Wietnamie) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WETERAN
wojskowy, który długo służył i jest bardzo doświadczony (np. weterani wojny w Wietnamie) (na 7 lit.).

Oprócz WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WOJSKOWY, KTÓRY DŁUGO SŁUŻYŁ I JEST BARDZO DOŚWIADCZONY (NP. WETERANI WOJNY W WIETNAMIE). Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast