MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIELONKA to:

mięsna konserwa, którą można długo przechowywać (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIELONKA

MIELONKA to:

porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.081

KUC HACKNEY, DOPUST BOŻY, ACHAJOWIE, BANK, MELINA, KASA, ALTOSTRATUS, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, GARMAŻERIA, OPŁATA LOTNISKOWA, ZMIENNA INDYWIDUOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, FANTASTYKA, INFORMACJA, SWOJAK, HODOSKOP, POPELINA, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, KRATA VICHY, NOMADA, ZRAZ, OPACZNOŚĆ, OCZKO, WPIERDOLKA, OBIEKT, KOŁO WIELKIE, NIDA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, OBEJMA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, KRATKA ŚCIEKOWA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, ZNAK MUZYCZNY, TUSZONKA, ŻYWNOŚĆ, SZEFEL, MINA, FRAZA PRZYIMKOWA, GRA TOWARZYSKA, KRÓLEWNA, BURDON, PODKŁAD, RZECZOWNIK POLICZALNY, MIELONKA, INSTRUMENT DREWNIANY, ZAPLECZE SOCJALNE, KOTLET, UTYLITARYZM, GUZ, TAJNOPIS, SZTUKA LUDOWA, WARP, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SZCZAWIK, KORYTO RZEKI, POLEPA, TANIEC, MAKARON, MISIO, INFLACJA TŁUMIONA, CYNA, BACKGROUND, MIELONKA, EKSTRAKTYWNOŚĆ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, GAŁY, UCHO, MIŚ, POŁOWICA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, CYMES, WĘZEŁ, BŁYSKOTKA, LAK, NERKA NADLICZBOWA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, EMALIA, RZYGOWINY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, TOREBKA, POGŁÓWNE, JAŁOWIEC, PLATFORMA WIDOKOWA, NÓŻKA, ZAJCEW, KOLANA, SIEDZISKO, JEMIOŁA, KOŃ PLEWEŃSKI, PRZYJACIÓŁKA, SUGESTIA, SIŁA, ŚREDNIA, NALEPA, TABLICA, PIESZCZOCH, KMIOT, ZAKRĘT, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, MORENA NIWALNA, AKCJA, MAZUR, LASKA, KAGU, PRZEDZIAŁ CZASOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, ZŁO KONIECZNE, UJŚCIE, APOLIŃSKOŚĆ, PRZERÓBKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, PODZIEMIE, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KOMPETENCJA MIĘKKA, PROCES ODWRACALNY, ROZMÓWNICA, BULLETIN BOARD SYSTEM, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KPINA, GRUSZKA ŻAROWA, KOŃ BUDIONNOWSKI, STACJA PRZELOTOWA, BROŃ MASZYNOWA, NAJEMNIK, EKSPERTKA, GORE-TEX, ANGOBA, KOMIS, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KIERUNEK, KIEROWALNOŚĆ, ZWIERZĘ FUTERKOWE, NIEZASKARŻALNOŚĆ, RANDKA W CIEMNO, GOTOWIEC, TUSZONKA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PRODUKCJA, TRZECIA NERKA, DŻIHAD, USZYSKO, IDEALIZACJA, DROGA, SUKNIA DEJANIRY, KREDYT STUDENCKI, NOTOWANIA, JAJKO NA MIĘKKO, NIEOSTATECZNOŚĆ, NAJEBKA, PROBABILIZM, POSTRZELENIEC, SERENADA, KONFEKCJA, GRZAŁKA, SALAMI, MAŁA GASTRONOMIA, CYNAMON, POMADKA, PODSADNIKOWCE, HRABINA, PERFUMKI, WIARUS, KLINIKA ABORCYJNA, ŻONA LOTA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, KORONKA BRABANCKA, NIESTEROWNOŚĆ, ORBITA PARKINGOWA, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, FRAJER, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, MISIACZEK, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KEBAB, KLAROWNOŚĆ, AVIZO, GŁOWICA REWOLWEROWA, JEDNOSTKA INFORMACJI, KRUCZEK, KATAKAUSTYKA, OBCAS, DROGI MOCZOWE, ZGUBA, PARTNER, SZPERACZ, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, CZOŁO, SIŁA NABYWCZA, KNAJPA, SYLABA SŁABA, MATRYLINEARNOŚĆ, BLEJTRAM, ŚWIECIDEŁKO, WRAP, WYCINANKA, KLOAKA, SKRZYNKA, NAWYK, APOLLIŃSKOŚĆ, ZAWIKŁANIE, ODNIESIENIE, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, PRÓBKA, GRAF NIESKIEROWANY, CONFIT, WSPÓŁMAŁŻONEK, KOZOJEBCA, ROSTBRATEL, KONSERWA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, EKSCYTARZ, WYRZUTNIA, MUFKA, WESTA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, PRZEDŁUŻACZ, BALIA, STRUNA KOSMICZNA, KAWALERIA DYWIZYJNA, LINIJKA MENNICZA, SZTOLNIA WODNA, WIELOKRĄŻEK, NIEODPARTOŚĆ, KANAŁ, POBIAŁKA, PEWNOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, TAMTAM, TRANSLACJA, BRWI, TEKSTOWOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, SIEĆ, SADZAK, DEIZM, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, ZASADA KOMPOZYCYJNA, RĘKAWEK, ŁUSZCZKA, SUCHAREK, ZASTAŁOŚĆ, ONELINER, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, HALS, USENET, MIASTO UMARŁYCH, KORKOWE, IMPREGNAT, SZCZENIAK, WABIK, PISMO MUZYCZNE, MIERNOŚĆ, KOTWICOWISKO, DOUBLE DUTCH, NOTOWANIE, RURA ODPŁYWOWA, PRALNIA, POŻAR, GONG, CENA FABRYCZNA, SMUŻKA LEŚNA, KASABA, AWIZO, KAMERA, GNIAZDOWNIK, TAŚMA MAGNETYCZNA, SYMETRIA, BESTIA, KROK, WOREK TRENINGOWY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ZAKŁADKA, GARNUSZEK, RÓWNOLICZNOŚĆ, KONSERWA, WARCABNIKOWATE, PIĘTKA, SIOSTRA KRWI, POBUDKA, IMPREGNATOR, SADNIK, KAMIZELKA, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, OPŁOMKA, PIECZONKA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, CZARNY PIOTRUŚ, SĄD KONIECZNY, KANAŁ, MISKA SEDESOWA, KANAŁ, STOŁÓWKA, MIŚ, BIEG, BEZBRONNOŚĆ, ?PUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIELONKA mięsna konserwa, którą można długo przechowywać (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIELONKA
mięsna konserwa, którą można długo przechowywać (na 8 lit.).

Oprócz MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MIĘSNA KONSERWA, KTÓRĄ MOŻNA DŁUGO PRZECHOWYWAĆ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x