WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKRYL to:

włókno syntetyczne, znaleźć je można w składzie większości tanich dzianin (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKRYL

AKRYL to:

tworzywo sztuczne wykonane z polimetakrylanu metylu (na 5 lit.)AKRYL to:

obraz namalowany farbami akrylowymi (na 5 lit.)AKRYL to:

wełnopodobne włókno syntetyczne, otrzymane z żywic akrylowych (na 5 lit.)AKRYL to:

tworzywo lub farba (na 5 lit.)AKRYL to:

wełnopodobne włókno (na 5 lit.)AKRYL to:

tworzywo sztuczne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 872

NYLON, KRWOTOK, SCHRONISKO, KARŁĄTKOWATE, ASTROWIEŻYCZKA, MOST ZWODZONY, ROSA MIODOWA, TEKSTOWOŚĆ, PLATFORMA WIDOKOWA, ŻYWNOŚĆ, WIELENOWATE, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BAROMETR KONIUNKTURY, SUGESTIA, GRA TOWARZYSKA, KAPRON, PERLON, CUKIERNIA, RAMIA, NIENARUSZALNOŚĆ, JUTA, BIURKO, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, MORELA, GŁOGOWIEC, OOLIT, LIBRACJA, HACKNEY, CENA MINIMALNA, AZYL, DYPTYK, GRAF SKIEROWANY, RODNIK TLENOWY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, SALEP, TERGAL, LEN, ŁUPEK OSADOWY, DEIZM, KASA, PRZEJŚCIE, BEKON, KONFEKCJA, DENIER, GLIKOPROTEID, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, SKRZYNECZKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, HAMMAM, ANILANA, ZAWIKŁANIE, STRONNOŚĆ, ZUPA, TABLICA, SZYJKA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, PISAWA, NAJEMNIK, BEZBRZEŻE, KLAMERKA, EKSTRAKTYWNOŚĆ, FIX, SUBSTANCJA CHEMICZNA, PUNKT ROSY, NIESTRZĘP, CIAŁO, DAKRON, WÓDKA, ARYTMOMETR, OKRĘT LINIOWY, KRAŚNIKOWATE, KONWENT, OPARCIE, CIOS PONIŻEJ PASA, KRÓLESTWO BOŻE, PARKING ROWEROWY, ZUPA, WSPÓLNY CZYNNIK, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, WŁÓKNO WĘGLOWE, ZJADLIWOŚĆ, NORI, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, SŁUSZNOŚĆ, DEMOKRACJA, DEWIZA HERBOWA, STRUNA, BLOKADA, PŁÓD, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PIRANIOWATE, TRZMIEL WIELKOOKI, ZGUBA, JEDNOSTKA ALOKACJI, FRYZJER, PAKA, UNIA, TARTALETKA, KLAROWNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, AKRYL, NARÓD WYBRANY, KNAJPA, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, NOŚNOŚĆ, DWUMIAN NEWTONA, BÓBR AMERYKAŃSKI, WYPRAWA, STRUMIEŃ LODOWY, KARCZMA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, WĘŻÓWKOWATE, TELESKOP, LEMAT LINDENBAUMA, PRZYJACIÓŁKA, GLINKA PORCELANOWA, ROŚLINA BULWIASTA, USZKO, DOPUST BOŻY, TYTOŃ, AKRYL, ZWIERZĘ, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, BINARNOŚĆ, NAUCZYCIEL MIANOWANY, EKSPERTKA, FILM ANIMOWANY, GŁOWICA REWOLWEROWA, JANOWIEC, IZOTYPIA, SKRZYNKA, WEŁNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, TANIEC, NIESTEROWNOŚĆ, LEN, MIKROCZĄSTKA, MAZUR, ZDANIE ODRĘBNE, KAPOK, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, NIĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, WŁÓKIENKO, ZORBA, KPINA, WIELKOŚĆ, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, SPLUWACZKA, DELFINY SŁODKOWODNE, USZYSKO, KOMUNIKACJA, FIX, LOGOWANIE, GOŹDZIKOWCE, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SUCHY PROWIANT, SHILLING, PLAGIOKLAZ, KAFEJKA INTERNETOWA, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, KANTALA, PISMO CERKIEWNE, ŁYK, BAWEŁNA, POWSZELATKOWATE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ABAKA, PEWNIAK, WŁÓKNO, PANIĄTKO, BRUZDNICE, NOTACJA MUZYCZNA, CZĘŚĆ ZDANIA, UPOJNOŚĆ, BARCZATKA DĘBOLISTNA, ULĘGAŁKA, KOMPETENCJA MIĘKKA, SIEĆ, EUTEKTYK, PRZESTRZEŃ ZWARTA, ZAKOLE, MIGDAŁ, KOREKTYWNOŚĆ, TERGAL, OCZKO, KIESZONKA, PROGNOZA POGODY, MIASTO UMARŁYCH, PLOTKARSTWO, DEDERON, GARNUSZEK, KRAMNICA, SYMBOL NIETERMINALNY, GS, SYMETRYCZNOŚĆ, ZADYCHRA POSPOLITA, ORLON, QUIZ, WSTĘŻNICE, KANTALA, WŁÓKNO SZTUCZNE, OKNO MODALNE, RELATYWIZM, LAMBADA, AGREGATY MONETARNE, SZEFEL, AKRYL, ELANA, KAMIEŃ, ODNIESIENIE, POSTĘP ARYTMETYCZNY, KONDENSATOR ZMIENNY, KMIOTEK, ISTLE, PIJAK, AGREGATY PIENIĘŻNE, RYJÓWKA MALUTKA, HODOSKOP, PLUTON, GRUSZA, SZATA DEJANIRY, BRAMKA LOGICZNA, WŁÓKNO, OWOC, PYRA, MIODOWNIK, PIEGUSEK, TOREBKA, CIENKOPANCERZOWCE, SZCZUR PACYFICZNY, NIEŚWISZCZUK, ŻARŁACZ JEDWABISTY, TAN, AKRYL, DYPTYCH, WARTOŚĆ, STOLIK, POLIMORFIZM, KOŁKI, UKRYCIE, OBÓZ, HURTNICA ZWYCZAJNA, STRUNA KOSMICZNA, STEP, WARCABNIKOWATE, WRAPS, BIEG ALPEJSKI, KAZBA, PITA, BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, RUCH WZGLĘDNY, KOCZKODAN, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, TRASA WYLOTOWA, RĘCZNIK KĄPIELOWY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, BRWI, POLIETYLEN, OŁTARZ, GAMEPLAY, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, FILAMENT, CYNA, GUAWABARA, BRĄZ, FOKMASZT, KONOPIE, SZCZAWIK, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, WIELKI MISTRZ, BARBARZYŃCA, PIESEK PRERIOWY, WŁÓKNO, WYCZUWALNOŚĆ, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, WŁÓKNO, WPIERDOLKA, CHROMOSOM Y, OOLITYT, SIŁA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, DOMENA PUBLICZNA, HANDSZPAKI, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, GEN REPORTEROWY, PREFEKT APOSTOLSKI, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, BUSZÓWKOWATE, RZECZOWNIK POLICZALNY, POPELINA, CYRYLICA, ?SHIMMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKRYL włókno syntetyczne, znaleźć je można w składzie większości tanich dzianin (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKRYL
włókno syntetyczne, znaleźć je można w składzie większości tanich dzianin (na 5 lit.).

Oprócz WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - WŁÓKNO SYNTETYCZNE, ZNALEŹĆ JE MOŻNA W SKŁADZIE WIĘKSZOŚCI TANICH DZIANIN. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x