PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESTRZEŃ ZWARTA to:

przestrzeń topologiczna X o tej własności, że z dowolnego jej pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać podpokrycie skończone (tj. już skończona liczba zbiorów danego pokrycia tworzy pokrycie) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.751

RACHUNEK WEKTOROWY, TERCJA, MIRABELKA, ŚWINIA WISAJSKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, KIESZEŃ, GUJAWA, MARABUT AFRYKAŃSKI, KRZAKÓWKI, POKŁAD STATKU, KREOLKA, TOREBKA, KAWA MIELONA, DWUMIAN NEWTONA, PIEPRZ, PARADOKS EASTERLINA, GLACJAŁ, KONTYNGENT, SIEKACZ, PARA, PRZEPONA, CIECZ WYCZERPANA, CZOCH, JODŁA, OSTROGON, SUFFOLK PUNCH, KRATEGUS, FUNDUSZ PODSTAWOWY, OPERAT, SŁOWO WSTĘPNE, PAWIAN, PRZESMYK, PLAGIAT, ODWROTNY AGONISTA, BAKTERIA GNILNA, ZATOKA, PANCERZOWCE, FORMA LINIOWA, POEMAT HEROICZNY, KARCZMA, IMPULS WZROSTOWY, KONTRAKT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, FUZJA HORYZONTALNA, BROŃ MYŚLIWSKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KARAKUŁ, MITYCZNOŚĆ, POWŁOKA ELEKTRONOWA, SKRZYNKA, TEKSASY, SUMATOR, LIGOWIEC, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, SASAFRZAN, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, TERSIN, ZROZUMIAŁOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, PREFEKT APOSTOLSKI, BYLICA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, CHÓR, FASETA, TERMOPLAST, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, DZIOBAK, ELASTYL, MONOLOG WEWNĘTRZNY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ZAWŁASZCZENIE, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, JÓZEK, SUCHA IGŁA, SCHOLARYZACJA, WIZYTA STUDYJNA, WNĘTRZE, RAMIENICA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, ZUPA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ARMIA, LONDYN, REZERWA MATEMATYCZNA, EISEGEZA, LICZBA WYMIERNA, REGUŁA SAVAGE'A, MOST ZWODZONY, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, NALEPA, PRZEPSZCZELENIE, NOTARIAT, BALKON, ANAPSYDY, GŁOWICA REWOLWEROWA, WIGONIA, ŻYWNOŚĆ, MAIL, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, PODGRZYBEK, KOŚĆ POTYLICZNA, CZOŁÓWKA, TORFOWIEC OBŁY, ZAPAS, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, ZATOR PŁUCNY, MURENOWATE, KORTLAND, ŻYRATOR, NIESAMOISTNOŚĆ, SZYNA, UMOWA WIĄZANA, TAKSIARA, BEZDNO, E, PRZESTRZEŃ LINIOWA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, DRĄGOWINA, BRUSONECJA, DAWKA ŚMIERTELNA, MAKROKOSMOS, WARTOŚCIOWOŚĆ, WNĘTRZE, KANAŁ HAVERSA, PROPORCZYK, SEKWENCJA, BAŚNIOPISARZ, OBIEGNIK, OBFITOŚĆ, MIEDZA, POLE ZNACZENIOWE, NAWÓZ ZIELONY, BAGNIAK ZDROJOWY, HOMOMORFIZM, UPUST, LIAS, CYTOWALNOŚĆ, KRUCZEK, ZNAK MUZYCZNY, PARKIET, ŁUSZCZKA, TRANSPOZON, ROZWÓJ SPOŁECZNY, NAPSZCZELENIE, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, PANEL ADMINISTRACYJNY, KAZUISTYKA, NEATH, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, JURA ŚRODKOWA, GRAF DWUDZIELNY, KADET, FAJANS, ANDROGINIZM, KATALIZA, DECENTRALIZACJA, ZESZYT, MIĘDZYTORZE, BAZA ODSETKOWA, SPÓJNOŚĆ, TONGA, POSZEWKA, ESBECJA, TRANSWESTYTKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, POKŁAD, WODOCIĄGOWNIA, FUNKCJA BORELOWSKA, LIBRACJA, TWIERDZENIE O MNOŻENIU, PIEGUS, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, RADA NADZORCZA, MAŁOŚĆ, SPLUWACZKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PODOKIENNIK, RYNNA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, JASNOŚĆ, CZĄSTKA, STEGOCEFAL, FAZA, LICZBA TRÓJKĄTNA, CZUSZKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KUCHENKA MIKROFALOWA, IDEAŁ MAKSYMALNY, KOREKTYWNOŚĆ, CYMETYDYNA, SKRZYDLIK, KOMEDIANT, STRONNOŚĆ, GAMBIR, MUZA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, NATURYSTKA, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KOŁNIERZYK, SSAK OWADOŻERNY, DEFINIENS, SKORZONERA, UBYTEK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, DYSK GALAKTYCZNY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, NADWYŻKA KUPNA, PLENER, OBRAZ, WANNA, PRZESTRZEŃ STANU, JURA, ŁOPATONOGI, WYWŁASZCZENIE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, TEATR, HACJENDA, GRANICA BANACHA, JEEP, KONTRAKT TERYTORIALNY, LICZBA AUTOMORFICZNA, RUSZT, BADENIA, BIOCENOZA, MIĘDZYPOKŁADZIE, EOCEN, ĆWIARTKA, EKSPARTNERKA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, BEZPOWROTNOŚĆ, OTWOREK, PÓŁPRZESTRZEŃ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FAZOWA, KWALIFIKACJA, RĘKAW, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, BIOFLAWONOID, KARMANIOLA, TYSIĄC, AKSJOMAT WYBORU, OWCZAREK, IDA, WĘZEŁ, HIKORA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, NATYWIZM, BARCZATKA DĘBOLISTNA, JESIOTR ROSYJSKI, FRAJER, POCHODNA FORMALNA, HARMONIKA, CHRZAN, EKSMĄŻ, IMIGRACJA ZAROBKOWA, SEPTYMOLA, ŚWIATŁO, LIMA, TYFTYK, ŻERDZIOWINA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, NAWIS, ZERO, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, POLITYKA ENERGETYCZNA, MODUŁ MIESZKALNY, PERLICA, SYMETRYCZNOŚĆ, ULENA, GEOGRAFIA, HYZOP, STRUKTURALISTKA, PRZEKWIT, POSZYCIE, SYMETRIA FIGURY, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, OCZKO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ORTOGRAFIA, CHMURA KONWEKCYJNA, KONFIGURACJA, ZGRUBIENIE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, STARZENIE MORALNE, PRZEŁOM, PRAWO MOORE'A, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LICZBA OKTANOWA, ORKA NAJMNIEJSZA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SŁOWNIK, CZĘŚĆ ZDANIA, GWAŁTOWNOŚĆ, ?JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESTRZEŃ ZWARTA przestrzeń topologiczna X o tej własności, że z dowolnego jej pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać podpokrycie skończone (tj. już skończona liczba zbiorów danego pokrycia tworzy pokrycie) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESTRZEŃ ZWARTA
przestrzeń topologiczna X o tej własności, że z dowolnego jej pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać podpokrycie skończone (tj. już skończona liczba zbiorów danego pokrycia tworzy pokrycie) (na 16 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZESTRZEŃ TOPOLOGICZNA X O TEJ WŁASNOŚCI, ŻE Z DOWOLNEGO JEJ POKRYCIA ZBIORAMI OTWARTYMI MOŻNA WYBRAĆ PODPOKRYCIE SKOŃCZONE (TJ. JUŻ SKOŃCZONA LICZBA ZBIORÓW DANEGO POKRYCIA TWORZY POKRYCIE). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x