WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INOKULACJA to:

wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta, a w przypadku roślin również substancji korzystnych, jak nawozy czy pożądane szczepy bakterii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.234

STOPIEŃ NAUKOWY, DROBNICA, TWIERDZENIE CEVY, LURA, NURNIK, GRUSZECZKA, STONÓG MYSZATY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, MUFFINKA, NALEPKA, NEUROTRANSMITER, DOKUMENTACJA BUDOWY, SZAŁWIA, PASIERB, RZODKIEWNIK, SIEROTA, BOKÓWKA, PARALAKSA, RAKOWATOŚĆ PNIA, DOMY, WERYFIKACJA, KREPA, SPÓŁKA CICHA, FORMALIZACJA, JĘZYK MASZYNOWY, CYTRYNA, LEGALIZACJA PONOWNA, MIĄŻSZ, ŁAPACZ, KONSYGNATARIUSZ, ALLEGRETTO, KRAINA MITOLOGICZNA, LUK, GAZ GENERATOROWY, LODOICJA, ZATWARDZENIE, POMPA WYPOROWA, TRACKLISTA, BLIN, KRAJ, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, ANKUS, PASZTECIK, OWAD, MORDOKLEJKA, WARIACJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ROPUCHA PANTEROWATA, MOLEKUŁA, KOZIOROŻEC, LATARNIA, WADA, WOJNA, ROZTOCZE, KĄPIEL, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KOLCZAK, REPREZENTACJA, PŁYWAK, TELEROBOTYKA, STRAJK, LEŚNY DZIADEK, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, PRZEMYT MRÓWKOWY, KOPALINA STAŁA, RÓŻANKA, KILOMETRAŻ, GALANGAL MNIEJSZY, ŁOPATA, PREPARAT, OSKÓREK, GUMIDRAGAN, WĘGIERKA, DRAPACZ, SZOPKARZ, ZNAK MUZYCZNY, EGZORCYZM, TEST KOMPLEMENTACJI, MASKOTKA, PROFESOR, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, NASIONNICE, ELASTOMER, DZIELNICA HISTORYCZNA, ŁOŻNICZY, POLEWA, PĄK, CZEPNOŚĆ, BANDYTYZM, JESIOTROWATE, SEMINARIUM, PARAROTACYZM, IMPULS TELEFONICZNY, TRAGEDIA, AMUR, CHŁOPIĘCOŚĆ, JĘZYK LODOWCOWY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SZRAF, BARSZCZ, KOSZT INWESTYCYJNY, REPUBLIKA, ROZMARYN, CIERŃ, SCENARIUSZ, ESENCJA, PAWILON, AUSZPIK, KINO, GRAFA, KSIĘSTWO, GRZYB ZŁOTAWY, FLUID, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, PRZYŚPIEW, SZAFRAN, NIEBOŻĘ, KRÓLIK FLORYDZKI, KWIATEK, CZYSTKA, SKŁADAK, TONACJA, MISIEK, PREIMPLANTACJA, FAZA, NIEDOPASOWANIE, WIELOKULTUROWOŚĆ, STEROWNIK URZĄDZENIA, OBLĘŻENIE, OPINIOTWÓRCA, SATURACJA, UKŁAD ODNIESIENIA, KURKA ŻÓŁTA, TRANSPARENT, MIOTŁA, SOLE, SKRZYDŁA, ZEW KRWI, SOCJALDEMOKRATA, OKNO, ZAKON MNISZY, LISTWA, FILAR, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WIOŚLAK, MONETYZACJA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, MODULACJA SKROŚNA, SIOSTRA KRWI, KĘPA, PIEPRZ RÓŻOWY, PIRANIOWATE, DZIAŁANIE, DZIEŁO ŻYCIA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, BIEGUN, POJAZD ZABYTKOWY, KOSTKA BRUKOWA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, NÓŻ BOJOWY, LINUKSIARA, KOMENDA, TIOSÓL, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, APOKATASTAZA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, MASZYNOWNIA, POMURNIK, EPOLET, SZUM, SSAK, CYGANECZKA, NIESPORCZAK, SPODENKI, CUDOWNY OWOC, JUJUBA, HIPPISKA, BRAT KRWI, TURBINA SPALINOWA, STARUNEK, BIELMO, ALMANACH, KUTYKULA, FORMUŁKA, TARCZYCA, PIERWSZA POMOC, PACIORKOWIEC, ZIELENICE, RZEKOTKA DRZEWNA, EKONOMIA, OPODATKOWANIE, FORLANA, FIGA INDYJSKA, WANIENKA, WIGOŃ, WAŁ, SIERPIK, BAŻANT, PORZĄDEK PUBLICZNY, WARGOWCE, TEORIA GIER, PRZEDŁUŻACZ, KAMICA, SERPULA, BANIALUKA, WIESZAK, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, WŁADZUCHNA, PARCH, NIMFA, MINY, SAMORODEK, STEP, SER TOPIONY, AMBRAZURA, ALBINIZM, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, MŁODZIEŻÓWA, MOŻLIWOŚĆ, DYMARKA, METYLOTROFIA, FACHOWIEC, GORYCZKOWATE, POCHUTNIKOWATE, MEZOMORFIA, PANNICA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, OBUWIE, SPATODEA, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, BĄBEL, HOMOSEKSUALIZM, BROKAT, PIŁA, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, HEKSACHLOROFEN, KATAFALK, DWOISTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SZTAFAŻ, ZALEWKA, DROGI, HADIS, REGENERACJA, ROŚLINA OZDOBNA, FOTOTROPIZM DODATNI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PROMIEŃ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, LINIA DEMARKACYJNA, FLESZ, PEŁNOMOCNICTWO, ADIDAS, CIELĘCINKA, ANTEPEDIUM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OBRAZ, PLUJKA, PRZYSTAŃ, MASTYKS, KOLCZATKOWATE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, FITOEKDYSON, SINFONIA, IBIZA, BENTOS, KARL, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, EDWARD, WSPÓŁUCZEŃ, WYRAZ POCHODNY, GLORIETA, BEZGŁOWOŚĆ, PSZCZELNIK, LAMPA ŁUKOWA, ROŚLINOŻERNOŚĆ, TERRARYSTYKA, ERPEG, SÓL, KUBEŁ, ASTROWCE, WYCINKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, HETEROSPORIA, TELAMON, BORYS, PÓŁFRAK, CZARNY RYNEK, HOMOMORFIZM, SOPEL, PROCES TECHNOLOGICZNY, USTRÓJ, SŁODYCZ, MANIOK, TYMOTKA HALNA, ?DROBNOZIARNISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INOKULACJA wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta, a w przypadku roślin również substancji korzystnych, jak nawozy czy pożądane szczepy bakterii (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INOKULACJA
wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta, a w przypadku roślin również substancji korzystnych, jak nawozy czy pożądane szczepy bakterii (na 10 lit.).

Oprócz WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WPROWADZENIE DO DANEGO USTROJU PATOGENU W POSTACI WIRUSA, BAKTERII, GRZYBA LUB PASOŻYTA, A W PRZYPADKU ROŚLIN RÓWNIEŻ SUBSTANCJI KORZYSTNYCH, JAK NAWOZY CZY POŻĄDANE SZCZEPY BAKTERII. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x