Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WROTA to:

w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WROTA

WROTA to:

wielkie drzwi, najczęściej dwuskrzydłowe (na 5 lit.)WROTA to:

rodzaj modyfikatora światła w aparacie fotograficznym, składający się z zamykanych i otwieranych skrzydeł (na 5 lit.)WROTA to:

BRAMA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.624

PLACEK, OKAZJONALIZM, KOMITET, GEEK, FAKTOR, CYFOMANDRA, DYSOCJACJA TERMICZNA, WIZYTA DOMOWA, KASZTEL, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KUTNER, PRZEJAW, RUG, BENEDYKCJA, ORGAN, TRZASKACZE, ZAKOPCENIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, RÓG, SYR, BASKINKA, KOŹLAK, CZERWONOSKÓRY, ADIANTUM ROZWICHRZONE, TERMOLOKATOR, AJENCJA, SCENARIUSZ, ŻONISKO, STACCATO, RYZYKO NIEWYGASŁE, JEDLINA, ZACHMURZENIE, PASKÓWKI, CERIWASTATYNA, MOSTEK, WIELKI KSIĄŻĘ, EMPIRYZM, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KARA, PATRON, BAJKA, KLASTER, BADYL, HONORARIUM, PILOT, PAREJAZAURY, MISJONARZ, KAPER, APARAT ABSORPCYJNY, DEZASEMBLER, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PRESKRYPTYWIZM, BAJKA, ŚWIATŁO DROGOWE, ŁĄKA, SPŁYW, RYK, DEPESZA, DOM HANDLOWY, NERW, DYSRAFIA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, WANIENKA, DIAKONAT, JOGURT, STYPENDIUM SOCJALNE, BABULINKA, APARTAMENT, UCZESTNIK, ECU, CIĄG TECHNOLOGICZNY, ANALIZA FINANSOWA, SYZYGIA, MIKROEWOLUCJA, SCÉNIC, NOMINALNOŚĆ, NEPOT, GARBATE SZCZĘŚCIE, GUMIDRAGAN, OPASKA BRZEGOWA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, WZGLĄD, SUBSTANTYWNOŚĆ, INFOMAT, HETMAN NAKAŹNY, KOSA, RAJSTOPY, WIOŚLAK, TABOR, INSIMBI, RYGIEL, ŚLĄSKOŚĆ, WULWODYNIA, KOZAK, PLATFORMA SATELITARNA, FORSZLAK, POWSINOGA, DRUK, ŚRODOWISKO, ŁADNY GIPS, KROWIANKA, INTEL, ZAŚPIEW, MARIO BROS, OSTRA AMUNICJA, LEŃ, ZŁOCIEŃ, TEORIA KATEGORII, LINIA PIERWIASTKOWA, JASTRZĘBIE OKO, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, RDZEŃ, AKUMULATOREK, KORDON SANITARNY, OSTROGI, POCHODNA FORMALNA, ANTYBIOTYK, PADACZKA ODRUCHOWA, MASZT, GAŁĘZIAK, PAREO, TĘTNICA SKRONIOWA, CENTRALA, IGLISHMEK, BEZCZUCIE, KOKLUSZ, OBLIGACJA KOMUNALNA, PŁYN STAWOWY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ANALIZATOR WZROKOWY, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PŁYTA PILŚNIOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, SYSTEM ZNAKOWY, CHŁODNIK, PĘCHERZ, INTERAKTYWNOŚĆ, DZO, BIZA, LINIA SPEKTRALNA, KUCHNIA, TYTULIK, PUNK, DOSTOJEŃSTWO, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, MORGA, DZIKI ZACHÓD, ZDENERWOWANIE, FOTOGRAM, NIEDOKRWIENIE, ANTIDOTUM, KAPITAŁ WŁASNY, IRREDENTYZM, DRESZCZE, CELOWNIK, TERMINAL PASAŻERSKI, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, PALIWO GAZOWE, IMMUNOSUPRESANT, JASZCZUR, SOS MONACHIJSKI, ANTYSZTUKA, FRAMUGA, LICENCJA PRZYMUSOWA, BON LOKACYJNY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SYLOGIZM, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KARTANA, DRUŻYNA, ZDARZENIE PRAWNE, KWASICA, PRZESTRZEŃ STANU, PRZEGRYZEK, JEGGINSY, WDZIĘK, SKÓRNICTWO, OPERA MYDLANA, CHOROBA GILCHRISTA, DŁUGI WEEKEND, GODET, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KONCERT, PROTEST SONG, NIEMOŻNOŚĆ, DROGI ODDECHOWE, ZBIORNICZEK NASIENNY, CYNKOWIEC, KASTRAT, TEORIA DESKRYPCJI, REPREZENTACJA, JĘZYKI KAUKASKIE, CZEREMCHA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ŁUK TĘCZOWY, TONAŻ, INTERWENCJA PROCESOWA, PALIA, ŻER, STOŻEK NAPŁYWOWY, BAŁWOCHWALSTWO, KULMINACJA, KWASZENIAK, REGULARYZACJA TICHONOWA, KUDŁACZ, INTERFEJS, FORMA, SKRZELOTCHAWKI, KARAWAN, PIELĘGNIARSTWO, PRZECIWWAGA, KAJUTA, BAWEŁNA, KOŚCIÓŁ FARNY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, NANDORIŃSKI, ARSYNA, PIASTA, OBRÓŻKA, MISJE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, FORMIŚCI, RIKETSJOZA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MASZKARA, OWRZODZENIE, AGNOZJA TWARZY, POCHŁANIACZ, PIŁA, TARATAJKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KUPON, ERGOMETR, PLEWA, ZDRADA, NEPER, PRZEZWISKO, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ANEMOSTAT, INTERWENCJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ASFALT, OKRĘT DOZOROWY, TRAP, ŁAWNIK, PODATEK, INICJATOR, WAŁ BRZEGOWY, OKUPACJA, NOMENKLATURA PARTYJNA, KANAŁ PACHWINOWY, TAŁES, BIELIZNA, BROSZURA, TREŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, DIABLĘ, RAKIETA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KANCONETTA, KRATER METEORYTOWY, OBYWATEL, KONWEJER, POLE GOLFOWE, SIECZKA, MYŚLIWIEC, BERLACZ, OBCHÓD, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, KISZKA PASZTETOWA, PORTRET, CYTWAR, SZCZUR PIŻMOWY, PODCIEP, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CZUCIE SKÓRNE, WŁASNOŚĆ, MANSZETA, DYFUZOR, SKRZYDEŁKO, OBRÓBKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, CHORWACKI, PASKUDA, AKTYWA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SAKPALTO, DZIEWUSZKA, PRZYSTAŃ, BARKAS, TEATR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
WROTA, w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WROTA
w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x