W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WROTA to:

w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WROTA

WROTA to:

wielkie drzwi, najczęściej dwuskrzydłowe (na 5 lit.)WROTA to:

rodzaj modyfikatora światła w aparacie fotograficznym, składający się z zamykanych i otwieranych skrzydeł (na 5 lit.)WROTA to:

BRAMA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.361

LANGUSTA, WŁÓCZYKIJ, WYNACZYNIENIE, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, AUSZPIK, ROK SYDERYCZNY, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ZAŚLEPIENIE, FLAUSZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, ŁAWNIK, STAN, CYFRA, MACIERZ DYSKOWA, ANITA, MODYFIKACJA, SITO MOLEKULARNE, EKSPRES, KONTYNUATOR, PLAMISTOŚĆ, SERWIS, WIELOKĄT, PRACE KONSERWACYJNE, DYFUZOR, KISZKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, HALO, ANTYGRAWITACJA, BÓBR WSCHODNI, MAKIMONO, POKAZ, PIŻMAK, WYPUK, DESER, SUBWOOFER PASYWNY, EKSTRUZJA, MOLINO, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, HANGAR, ILUMINATOR, GRUCZOŁ SUTKOWY, STECZKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, CZARCIK, LISIURKA, TUNICELA, ŁÓJ, WYROŚLE, DOSADNOŚĆ, TATUAŻ, ANEGDOTA, ZASADA, SKORUPA, INDEKSACJA, MIECZ OBROTOWY, ZGROMADZENIE ZAKONNE, MODUŁ, FILTR, ZNACZEK, KAPTUR, PREPROCESOR, PIECZĘĆ, OTWÓR GĘBOWY, KISZKA PASZTETOWA, TARBUSZ, NOTOWANIE CIĄGŁE, CZAS, TENDENCJA ROZWOJOWA, RAJDER, RAD, KANAŁOPATIA, MASZKARON, GAD, KONSOLIDACJA, POLIMORFIZM, PŁYWACZ, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ANTENA DOOKÓLNA, ZAWISAK, ALLEGRO, PRZEWÓD, HYDROFIT, ŚRODKOWOŚĆ, ANTYKONCEPCJA, KONGLOMERACJA, HYDROFOR, ZGNIŁKI, ZAŚPIEW, ENERGIA ELEKTRYCZNA, PROTEGA, EKOGROSZEK, ROZPRAWKA, LESZCZYNA, BIAŁE NOCE, IMPLEMENTACJA, FARBA OLEJNA, PIĘTA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, DODATEK MOTYWACYJNY, ECHOLOKACJA, HODOWLA PIERWOTNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, REEDUKACJA, WYŻYNKA, PENTAPTYK, SALA, JAMOCHŁON, INTONACJA, KOMPLEMENTARIUSZ, CAR, INFORMATYK, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, KAUKAZ, SYMETRALNA, BAT, ODBÓJ, PLUTON, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, DRĘTWOTA, ROWER POZIOMY, CIOS, KARMIDEŁKO, RUNA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SZPILKA, POWTARZALNOŚĆ, GENERAŁ, RÓJ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PIĄTA WODA PO KISIELU, STRACH BIERNY, MORFEM LEKSYKALNY, BARWY PAŃSTWOWE, SPIRYT, TYCZKA, MAZIÓWKA, WYSTAWCA, SUBTELNOŚĆ, HISZPAŃSKIE BUTY, RADA GABINETOWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, DIABLOTKA, BIURO TECHNICZNE, WARIACJA, GIPSATURA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, FILAMENT, MŁOTOWNIA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, CEREMONIAŁ, BARWY, MARCIN, HAMULEC, TONAŻ, ERGOMETR, ŚCIANKA, ELIA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, KAPRALSTWO, DŻET, KOMISJA, PROGRAM UŻYTKOWY, KĄPIEL, WRAK CZŁOWIEKA, ZACHOWANIE, MACZUGOWIEC, TIAZYD, CHYLAT, OSAD DELUWIALNY, UROBEK, WYSPA KONTYNENTALNA, ISTOTA ŻYWA, JEŻ MORSKI, AFERA KOPERKOWA, CIĄGNIK BALASTOWY, EKONOMIK, KUC AMERYKAŃSKI, AKALKULIA, MOWA KOŃCOWA, OBLĘŻENIE, KRYTERIUM STEROWANIA, PIĘTA ACHILLESOWA, NAROŻNIK, PLACOWE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, REGENERACJA, AZJATA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, NARYBEK, BLOKHAUZ, KOLUR, ENDOMIKORYZA, ZEBROID, POSZEWKA, DZIKA KARTA, SZTUKA ZDOBNICZA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, FALE ETERU, APORT, ARMARIA, OBTŁUCZENIE, DEZABIL, CIEK, TYFTYK, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, DREWNO KĘDZIERZAWE, PÓŁGOLF, WŁOSKI, STOSUNEK UMOWNY, NADPROŻE, POGODNOŚĆ, USZAK, FILM NOIR, KORONA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, URLOP WYPOCZYNKOWY, KRÓCICA, ŻEGLUGA, CHANSON, NIEDODMA PŁUC, KOSMETYK, PRZEDROŚLE, BUŃCZUK, NIEŚPIESZNOŚĆ, MILANEZ, HIPERWENTYLACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DYKTATORSTWO, FILIGRAN, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PALISADA, CUKIER, KRĘPACZKI, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, DRAMAT, AUTOMOBILISTA, PODCASTING, WEDETA, POŁABSKI, OCZKO, POPIELNIK, BAŃKA, SANDINISTA, STACJA, SZYSZKA, KRÓCIEC, NIEWIERNOŚĆ, BRANŻA, BUG, KWASZONKA, DALMIERZ OPTYCZNY, REPREZENTACJA, KALINA, REALIZM, GROWL, CYGARNICA, SOLITER, PIEROGI, ZDANIE, BĄBEL, STRUNOWIEC, ŚWIADCZENIE, MALAJALAM, WIESZAK, BIAŁACZKA KOTÓW, GARKUCHNIA, KIT, LUNETA, FAJERWERKI, CHANSON, NIEMIEC, SYGNAŁ, LODOWIEC NORWESKI, EMAKI, UPROWADZENIE, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, HOBBIT, MASTYKS, ADRIAN, WEKSEL TRASOWANY, ROZUM, KOSODRZEWINA, CZUCIE SKÓRNE, POR, UKŁAD NIESTACJONARNY, WŚCIBSKOŚĆ, ŻŁÓB, KOCIOŁ EWORSYJNY, KOTLARNIA, SKŁADNIK POKARMOWY, DEDERON, TRASZKA NADDUNAJSKA, HASŁO, PERFORMANCE, ANARCHIA, ?KURAŚ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WROTA w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WROTA
w elektrotechnice: wejście lub wyjście układu mikrofalowego, przez które przechodzą fale elektromagnetyczne (na 5 lit.).

Oprócz W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W ELEKTROTECHNICE: WEJŚCIE LUB WYJŚCIE UKŁADU MIKROFALOWEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast