IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMOTIKONKA to:

ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII), wyraz nastroju używany przez użytkowników internetu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.885

BALETKA, KOŁOWACIZNA, ANDROGYNIZM, RYNEK PIERWOTNY, SZACHY, RĘKAWICA GOLFOWA, DEWALUACJA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NIT, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, ABSOLUTYZACJA, KĄT UJEMNY, GRANICA PAŃSTWA, CHWALBA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KOSTKOWANIE, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PILING, OBRONA STREFOWA, NORMALNA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, TRYB WSADOWY, KOMBUCZA, ZADRAPNIĘCIE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, TUSZ, KOMPLEKS KASTRACYJNY, KONCESJA, FOKSTERIER, PANDORA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KROKODYLE, BASZTA PROCHOWA, BIOTRANSFORMACJA, CHWILÓWKA, KNEBEL, ISKRA, AMPLITUDA, DŻET, SKŁAD CELNY, SPIRYTUS, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, STAROPERSKI, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, SZLACHAR, KANAŁ ENERGETYCZNY, JAMA USTNA, MORA, NAZGUL, LIBERIA, OPĘTANIE, OBEDIENCJA, MENNONITYZM, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, WROTA, JEŻOZWIERZOWATE, NOSOWOŚĆ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, EGZEMPLARZ OKAZOWY, JĘZYK ELFÓW, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ELDAR, BERGMANN, E-MAIL, ŁUK DŁONIOWY, AZERBEJDŻAŃSKI, TELEFONIA STACJONARNA, TRYBUT, PIGUŁKA WIEDZY, KISZKA STOLCOWA, USTNOŚĆ, PODATEK, NAZWA ZWYCZAJOWA, CZUWANIE MODLITEWNE, PIEG, WASĄG, OBELISK, ŁACZA, JAMAJSKI, GETER, ABREWIATURA, NIDA, DARMOCHA, LICZEBNIK, EWOLUCJA, EPOKA GIERKOWSKA, BOCZNIK, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ZAŚCIANEK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SILNIK POMOCNICZY, NIL, KASTANIETY, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, OPTYKA, STÓŁ, CYBORG, BILANS BRAMKOWY, MLECZ, BERLINGER, PIKANIE, DZIENNIK URZĘDOWY, KOWALENCYJNOŚĆ, OBWÓD AUTONOMICZNY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, EDYKUŁA, INTRYGA, SPEKTAKL, SPAWĘKI, MONILIOZA, KOSTKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BRZYDKI WYRAZ, LICZNIK ABONENCKI, MOZA, DUR PLAMISTY, SYNKOPA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PIASEK SANDROWY, ECCHI, MEDIUM TRANSMISYJNE, ZAWÓR, KOŁCZAN, MODELUNEK, POLARYZACJA ŚWIATŁA, DIAGRAM KWIATOWY, RAPORT FISCHLERA, KLUCZ, OSTRY DYŻUR, STOPIEŃ FAHRENHEITA, KURAŚ, WSTAWA, MAŁY RUCH GRANICZNY, GAWIALOWATE, AKCENT SŁABY, BIEGUN, REN, GRZECH PIERWORODNY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, KRAV MAGA, POŁUDNIK NIEBIESKI, HERETYCZKA, POSTRACH, CHOROBA BOSTOŃSKA, KOLEKTA, KOŃ KIŃSKI, FRYGIJSKI, WYDATKI INWESTYCYJNE, FAVELA, ŻER, KĄT BRYŁOWY, APORT, LĄD, TYMBARK, BODARZ, MODUŁ, PAN STOP, JELITO PROSTE, NIEDOWIERZANIE, DOBRO KLUBOWE, PEJORATYW, NADPRZESTRZEŃ, DZIEŃ OTWARTY, HARFA EOLSKA, RODZINA ADOPCYJNA, GMT, KACZKA, KOŃ KLADRUBSKI, WIOLA, FETYSZYSTA, SZAŁAMAJA, CZEK BANKIERSKI, SEKWENCJA BOUMY, CUKIER INWERTOWANY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, APARAT SUTTONA, SUMAK, MOC, HEKSOGEN, MOWA, KONSEKRACJA, KALWINIZM, CHOROBA DUCHA, SIOGUN, PAŁA, EMOTKA, SKOCZEK EGIPSKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, AFRYKATA, PASTWA, MANUFAKTURA, PAJERO, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, NACISK, SZKAPLERZ, JANOSIKOWE, HYZOP, GRAAL, BIOGEN, ELEGIA, ŻEREMIA, SZYNEL, POZYCJONOWANIE, KSYLOFON, KUBRAK, TRABANT, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DIAKONAT, KOSZ, MECHANIZM OBRONNY, REZONATOR, BIEL, SPRZĘT MECHANICZNY, SAN, ŻÓŁW IRWINA, NADCHLORAN, DOM REKOLEKCYJNY, PŁAT CIEMIENIOWY, PALCAT, WYKRYWACZ MIN, PULOWER, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KURANT, CUGANT, KANTOŃSKI, STAW BIODROWY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, TRASZKA NADDUNAJSKA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, KONTRASTER, KRAPLAK, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, WIKKA, POŚWIST, CZUCHUNIA, MYCKA, REGUŁA, JAZGOT, CZARNI JEŹDŹCY, ELF SZARY, WSPÓLNY CZYNNIK, OKUPACJA, FORMA, QUENYA, RODAN, ARIANIE, LINIA HODOWLANA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, FALA RADIOWA, NIDA, PERYSKOP ODWRACALNY, KIJ BEJSBOLOWY, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, TETRIS, TENDENCJA, DOKUMENT PAPIESKI, KLIN, STATECZNIK, ORZECZENIE, KURCZATOW, SYLIKAT, RYNGRAF, ZOOCHORIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ZWIERCIADŁO, KARMANIOLA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, SZKŁO MĄCONE, SKRZYNIA BIEGÓW, OBYWATEL, LIPOLIZA, KONDYCJONALIZM, CHODNICZEK, UCHO ZEWNĘTRZNE, SKWIR, DIAKRYTYKA, DELEGACYJKA, PROSPEKT EMISYJNY, AUT, PRZEPLOTKA, WÓZ, STRÓŻA, SPUST, NEUROLEPTYK, KOMPENSACJA, KURIER PODHALAŃSKI, ROK ZWROTNIKOWY, SUBSKRYPCJA, SKAŃSKI, AKTORSTWO, OBWÓJ, RÓWNIK, WALIDACJA, TONSURA, TATARSKI, ?KALENDARZ JULIAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMOTIKONKA ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII), wyraz nastroju używany przez użytkowników internetu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMOTIKONKA
ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII), wyraz nastroju używany przez użytkowników internetu (na 10 lit.).

Oprócz IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII), WYRAZ NASTROJU UŻYWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast