BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUROBAROMETR to:

badania opinii publicznej prowadzone od 1973 roku przez Komisję Europejską dwa razy w roku (wiosną i jesienią), polegające na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, które wypełniane są przez reprezentację 1000 obywateli (w przypadku Wielkiej Brytanii - 1300, a Luksemburga - 500) każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.816

JUWENALIA, KOREKTA DOMOWA, TORT DOBOSZA, KĄT WEWNĘTRZNY, DEPESZA EMSKA, KOMPENSACJA, PODATEK, SERWITORIAT, MIĘSO, GNIOTOWCE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, INWESTYCJE, DWA GRZYBY W BARSZCZ, GOTYK, MARKETING SIECIOWY, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, SUSZARKA, OSOBOGODZINA, ŚREDNIÓWKA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, EKSPRES DZBANKOWY, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, ANAPLAZMOZA, DEFINIENDUM, TORFOWISKO NISKIE, CHWYTNIK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, URZĄDZENIE MECHANICZNE, RZEŚKOŚĆ, MIKROSATELITA, RUPNIK, FAKTORYZACJA, WDOWI GROSZ, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, CIRTH, MATIZ, SAMOAŃSKI, CHOROBA LUTZA, UCHTA, TROJAN, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, LEJ POLARNY, ZAPRZĘG, BASENIK, STEP AMERYKAŃSKI, INDETERMINIZM, FIGURA ZASZCZYTNA, PŁYTA WIÓROWA, ZLECENIE PŁATNICZE, JEZIORO WYDMOWE, BYLINA, ŚWIĘTA, PÓŁKREW, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, HARCERZ ORLI, SCHULZ, LAJKONIK, CZUWAK, CHOROBA D'ACOSTY, RANDKA W CIEMNO, AGRAFA, CHORĄŻY SZTABOWY, TORFOWISKO WYSOKIE, REGULATOR WATTA, WIZYTÓWKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, PRAWO BUDOWLANE, RADCA PRAWNY, STERNIK MORSKI, AGREGACJA, BIEŻNIK, POZIOM SPOŻYCIA, JĘZOR OSUWISKOWY, NASTAWNOŚĆ, ARANŻACJA, NOOSFERA, TEGOROCZNOŚĆ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ZESTAWIK, SĄD POLUBOWNY, ZABIEG, CHŁYST, PENDENT, SHOGUN, SPIRILLOZA, JEŻ WSCHODNI, BIAŁA STREFA, PUPILEK, PAŁATKA, HELIOFIZYKA, OKNO, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, AKROBACJA, LAKONIZM, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, WYDATEK MAJĄTKOWY, CZUBATY PAWIAN, METYL, NOSOWOŚĆ, KWIT DEPOZYTOWY, MLECZKO MACICZNE, PELOTA, KREDYT POMOSTOWY, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, DYSKONTO, WŁÓCZNIA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, FORSYCJA, REGUŁA SAVAGE'A, POETA LAUREATUS, PRZYSPIESZENIE, JASKINIA LAWOWA, TWARDA SPACJA, ZAĆMIENIE, LABORKA, TRANSLACJA, ZBÓR, PAMIĘĆ MASOWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, WIECZNE PIÓRO, GARNITUR, WSPÓŁCZYNNIK, WCZASY PRACOWNICZE, INTERFERENCJA RNA, CUKIER LODOWY, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, PRZYPRAWY KORZENNE, LOK AGNESI, AKT ADMINISTRACYJNY, SATANISTKA, KANAŁ WENTYLACYJNY, SUPERKLIENT, WYDAWNICTWO ZWARTE, PARAZYTOZA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, KWAS GLUKONOWY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, QUENDË, KWIATUSZEK, BOMBONIERKA, EFEKT ZATŁOCZENIA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, OTOCZKA MIELINOWA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, ŚW. METODY, KOSZT RODZAJOWY, LUD, KOLBKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, NOTOWANIE CIĄGŁE, KAZUISTYKA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, PODATEK PORADLNY, POLITYKA SPÓJNOŚCI, RZEMIEŚLNICTWO, KSIĘGA, RAZY, FINANSE, OBELGA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, NACZÓŁEK, DIEN, MLON, GOŁAS, SITO MOLEKULARNE, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, KWATERUNEK, WZORZEC UMOWNY, PÓŁKWATERKA, PŁOMIEŃ, CYKL REPRODUKCYJNY, EMERYTURA POMOSTOWA, PROTEKTORAT, LEGA APOSTOLSKI, KOKOSZKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, PRZEDSIONEK, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, UCZELNIA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, CZARNY JEŹDZIEC, NUKLEOPROTEID, KARMIDŁO, TEBY, OBRZYD, MENUHIN, PRZEBITKA, FUNDUSZ ZASOBOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, TANIEC BRZUCHA, KWOTA MLECZNA, OSAD EOLICZNY, PRZEBITKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, RIN, HARAD, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, EUROLAND, BETAKSOLOL, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KRZTUSIEC, UNIWERSYTECKOŚĆ, OFICYNA DRUKARSKA, PEPTYD, KOŁNIERZ, JELEŃ AKSIS, TIC TAC, WINID, PARKIET, WCZASY POD GRUSZĄ, CZEMPION, WYDAJNOŚĆ PRACY, CYKLOTYMIA, TELEGRAF CHAPPE'A, POŁAĆ, LIRYDY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, JĘZYK FALISKIJSKI, IMPERIUM GHISCARI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SZACHY AKTYWNE, BOZON W, KROK NAPRZÓD, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, TUJMAZY, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KISZKA, MLEKO W PROSZKU, KALENDARZ SŁONECZNY, PÓŁROCZNIK, ROZGAŁĘZIENIE, MARTWY CIĄG, KUJTO, DWUSIARCZEK, ANGOL, KOREAŃSKI, ZAKRĘT, LUTY, KULTURA TRZCINIECKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, LANCER, BIDON, SARNINA, WIĘZADŁO OBŁE, FIKCJONALIZM, MINA, GRUCHOT, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, EKSKLUZYWIZM, RAZÓWKA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KONTAKT, GĘDZIOLENIE, ALFABET SEMAFOROWY, DRZEWO IGLASTE, EKONOMIA NORMATYWNA, WOJSKO FEDERALNE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, BOŻODAJNIA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, GRUCZOŁ SUTKOWY, PONIEWIERKA, MAMMOGRAFIA, PRODUKT TRADYCYJNY, BRDA, AKINEZJA, DEFOLIANT, PRZODOWNIK, KARTA KREDYTOWA, ODBÓJ, POTENCJAŁ RYNKOWY, HOLOPROJEKTOR, SOLARIUM, KERR, TEKA REDAKCYJNA, JĘZYK WEGETUJĄCY, PÓŁGOLF, NIEINWAZYJNOŚĆ, ELEKTROWNIA ADAMÓW, TEKSASET, BRUMALIA, SZUWAR KŁOCIOWY, CYKL, GUMA ARABSKA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, ROPUCHA ZŁOTA, LIVERPOOLSKA, NASIENNIK, POLITYKA SOCJALNA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, KLOMIFEN, ROŚLINA NEKTARODAJNA, USTAWA, POKŁAD GŁÓWNY, FOTEL ROZKŁADANY, BRUDAS, ?ZONN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUROBAROMETR badania opinii publicznej prowadzone od 1973 roku przez Komisję Europejską dwa razy w roku (wiosną i jesienią), polegające na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, które wypełniane są przez reprezentację 1000 obywateli (w przypadku Wielkiej Brytanii - 1300, a Luksemburga - 500) każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUROBAROMETR
badania opinii publicznej prowadzone od 1973 roku przez Komisję Europejską dwa razy w roku (wiosną i jesienią), polegające na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, które wypełniane są przez reprezentację 1000 obywateli (w przypadku Wielkiej Brytanii - 1300, a Luksemburga - 500) każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (na 12 lit.).

Oprócz BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - BADANIA OPINII PUBLICZNEJ PROWADZONE OD 1973 ROKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DWA RAZY W ROKU (WIOSNĄ I JESIENIĄ), POLEGAJĄCE NA ANALIZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH ANKIET, KTÓRE WYPEŁNIANE SĄ PRZEZ REPREZENTACJĘ 1000 OBYWATELI (W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII - 1300, A LUKSEMBURGA - 500) KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast