FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA to:

forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych, w tym Internetu (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.440

KULMINACJA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ZBROJA PEŁNA, ARTYKULATOR, MINA, ZŁOM, BETABLOKER, BĄK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, CZEK PODRÓŻNICZY, PISUAR, LICZNIK OBROTÓW, SOCHACZKI, PYRA, ŁAŃCUCH, KONFISKACJA, KŁOBUK, ŚRODKOWY PALEC, SKARGA, MORENA BOCZNA, ANEROID, JAZDA FIGUROWA, MLECZKO, NEOBEHAWIORYZM, DEMONSTRACJA, JEZIORO RAMIENICOWE, WILK Z POŁUDNIOWYCH GÓR SKALISTYCH, PLIK GRAFICZNY, ZŁAMANIE OTWARTE, KORMORAN BRUZDODZIOBY, PASZA, WECK, COPYPASTA, KOŁO, MODRZEW EUROPEJSKI RÓŻOWY, POLAROGRAFIA, GRZYB JADALNY, INSTRUKCJA, ROŚLINA NASIENNA, DODATEK MIESZKANIOWY, SINUS, CELOWNIK, DSS, RESET, ŚWINKA, CZAMARA, BIOSFERA, LUGER, CETNO, ZBÓR, PROWINCJA, DOBRY, JONOFOR, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, PRAWO BUDOWLANE, DOLINA MARGINALNA, RODZINA NIEPEŁNA, GRAAL, SITCOM, LIS SREBRNY, DOMINO, PUNK, ECCHI, PASAT, STÓŁ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, HONORARIUM, CZEPEK, URLOP WYPOCZYNKOWY, DNIÓWKA, GŁUCHY TELEFON, ALPAKA, FREEGANIN, PRZEKŁADANIEC, RDZA ZBOŻOWA, WYKRÓJ, MUŁOWCOWATE, ŚCIĘCIE, JEDNOSTKA PRACY, MISJA STABILIZACYJNA, DEIZM, URANIZM, SZAROŚĆ, KROWA MORSKA, ENDOMIKORYZA, SZACHY, TERMIN ZAWITY, CZUBATY PAWIAN, EKSTRUZJA, KOT, PASTORAŁKA, KONIUNKCJA, POSTSCRIPT, EPOKA LODOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, REPARACJA WOJENNA, AGENT, OBEDIENCJA, JAZZÓWKA, DRUK BEZADRESOWY, BALSA, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, JĘZYKI TURAŃSKIE, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, REZYDENT, MALATURA, BESTIA, WARIACJA, ARYJKA, KASZTEL, FALAKA, FILTRACJA, KRAV MAGA, POKOLENIE, KOLORYMETRIA, BIOTRANSFORMACJA, PING-PONG, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, MAŁY RUCH GRANICZNY, PACHT, PYTEL, ZEBRULA, PURPURA, TEST, BROSZA, PUNKT KARNY, MBIRA, DOPEŁNIACZ, MASZYNKA, MONOPOL SKARBOWY, PARASYGMATYZM, GOCKI, NASIENNIK, SEDACJA, JACHTKLUB, ŁACZA, SŁONECZNOŚĆ, SKOK TŁOKA, KALORMEN, SKARBEK, SREBRO, FOREMKA, GARDZIEL, GALARETA, DŹWIĘCZNIK, WAHADŁOWIEC, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, SYNANTROPIZM, HOPAK, KAPUSTA CUKROWA, LOGANIOWATE, CERKIEW BOJKOWSKA, BROŃ BIAŁA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ROK ZWROTNIKOWY, WCIĄGARKA, KURZA ŚLEPOTA, KONTRASTER, RYNEK WEWNĘTRZNY, FERMENTACJA MLECZANOWA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, ODRA, PRZEDSTAWIENIE, LINIOWIEC, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, KRAS, OC, BIERKI, INTROSPEKCJONIZM, EKAGLIN, SAMOOKREŚLENIE, INDULGENCJA, POSTAĆ, GIPSORYT, BASTEJA, SPECYFIKACJA, KOŚCIÓŁ, NOSOWOŚĆ, KUREWSTWO, KRÓLEWIĘTA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PREPPERS, PRZESZYCIE, INWENTARZ MARTWY, KREDYT KUPIECKI, OTOK, DYKTATURA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, EMOTKA, NOŚNIA, RAMPA ROZŁADUNKOWA, DYKTAT, FLEGMA, IMPERIUM VALYRII, SKŁAD CELNY, PRZEWÓD SCHEMATOWY, ANOMALNA PERTURBACJA, KONSEKRACJA, CYBORGIZACJA, ANTENA, HORMONOTERAPIA, DROGA ELEKTRONICZNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KAPRON, KOD SYGNAŁOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ROZGŁOŚNIA, MASZYNA TURINGA, RANITYDYNA, E-POCZTA, STAW BIODROWY, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, GRADIENT, KONSULAT, ESKALADA, PALUDAMENT, GRANULA, SAMOREALIZACJA, AUDIOBOOK, PAPIER CZERPANY, WKŁAD DEWIZOWY, KRAŃCÓWKA, ASYMILAT, AVENSIS, OWADOPYLNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, CHARLES, KAMICA MOCZOWA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PAMIĘĆ BUFOROWA, DAKAR, MUSZLOWCE, ARESZT, KAY, MAZEROWANIE, PINGWINY, TARCZA NUMEROWA, WILKI WORKOWATE, SZYMPANS, NEORENESANS, DEPRYWACJA POLITYCZNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MASZYNA ŻAKARDOWA, FAKTORIA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, BOROWINA, SYTUACJA DECYZYJNA, ODKŁADNICA, WYROCZNICA, DEPOZYT BANKOWY, MORNA, PODCASTING, SKALA JOŃSKA, DZIADZIU, KOŁTRYNA, TESTAMENT, TURANOWIE, ISLAM, HEGEMONICZNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, TALIB, TRANSPORT AKTYWNY, PADACZKA ODRUCHOWA, ROZKAZ, WIĘZADŁO OBŁE, LIST INTENCYJNY, TALASOTERAPIA, ROTACJA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, HILLER, DALEKOWIDZTWO, PROFILOWANIE, CHODZIARSTWO, UDZIAŁOWIEC, MIASTO STAROŻYTNE, KOMENSALIZM, KOMÓRKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SKWIR, AUTOEROTYZM, IMAMIZM, KAMIZELKA RATUNKOWA, MARSJAŃSKI, RÓWNIK, SIEPLENIENIE, AWANSE, LITURGIA, DEINSTALACJA, DŻIHAD, HEŁMOFON, LINIA ŚNIEGU, PAŁAC, BIOREMEDIACJA, DZIEŃ POLARNY, WRÓG, STREAMING, OUDRY, ?SARATI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych, w tym Internetu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych, w tym Internetu (na 22 lit.).

Oprócz FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - FORMA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BANKI, POLEGAJĄCA NA UMOŻLIWIENIU DOSTĘPU DO RACHUNKU ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO: KOMPUTERA, BANKOMATU, TERMINALU POS, TELEFONU (ZWŁASZCZA TELEFONU KOMÓRKOWEGO) I LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH, W TYM INTERNETU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x