KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEST CIS-TRANS to:

krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 13 lit.)TEST KOMPLEMENTACJI to:

krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.043

OKRĘT RAKIETOWY, KOŃCÓWKA, ŁAWNIK, GAUGUIN, LICZARKA BANKNOTÓW, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ROLETKA, SUPERNOWA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, TERAPIA AWERSYJNA, DIPLODOKI, FARMERKI, DEMOT, DYSEKCJA, GRZEBIEŃ, DZIĘCIOŁ, METRESA, UŚCISK, IZOMORFIZM, MOPEK, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MAKRON, POŚWIĘCENIE, ASNYKOWIEC, PRZEMYT PLECAKOWY, PRAWO ZATRZYMANIA, WSPÓŁTWÓRCZYNI, HODOWLA ZARODOWA, DRUT, PĘPOWNIK, PASTORALE, ARESZT, OKRES ZALICZALNY, KRZYŻOWA, SZLAUCH, RETUSZ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, MIASTO STAROŻYTNE, CHOINKA, KOLORYT, SY, REPUBLIKA MALEDIWÓW, BACIK, SAŁATA LOLLO, REZULTAT, JABŁKO, HULAKA, MANTY, BASILEUS, POTWÓR, EONIZM, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, FANTOM, RYTUAŁ, NABRZEŻE, SZPONTON, MIESZARKA, TURBINA GAZOWA, IZBA, LAPARENTOZAUR, PODDAŃCZOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, POJAZD NIENORMATYWNY, FILTR, TORT, SZLUFKA, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, WROŚNIAK, KRÓTKI WZROK, PROPAROKSYTON, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SZCZOTECZKA, ALTERNATA, PODKŁAD, LIST ZASTAWNY, PATRON, JEDWAB, PRZECZYSTOŚĆ, WĘGLÓWKA, BATERIA, POTNIK, YORKSHIRE PUDDING, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, AKADEMIK, PŁYTA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, SZYJA, GIGANT, AFERKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRASOWANIE, ARKA, RÓW PRZECICZOŁGOWY, KIRPAN, MERSYTEMA, PLETYZMOGRAFIA, PRZEJEMCA, OCHRONKA, MOWA EGOCENTRYCZNA, PIANOLA, AHISTORYCZNOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, LEADER, WIDLICZKA, STADO, FARBA KLEJOWA, WJAZD, GRZEBIEŃ, RZYGACZ, JEDNOSTKA, GRAF PŁASKI, ONELINER, HALA, BOMBARDON, ZNACZENIE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WNĘTROSTWO, KARMA, ADAPTACJA, SUKMANA, ZBROJENIE, PLOTER TNĄCY, FALANGA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, FILIPIŃSKI, ANTRYKOT, POLE BITOWE, MEETING, WARZĘCHA MAŁA, TARNOWIANKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PACHNOTKA UPRAWNA, DESZCZ, BRAMKA LOGICZNA, KORKOCIĄG, JACK, BOM, ESPRINGOLA, BIEGŁOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, MONTAŻ, PISIOR, DRUKARKA ROZETKOWA, KOMORA, ZASŁONA, MUSZTRA, LALA, AUTOMOBILKLUB, PARKA, SZCZEĆ, DZ, WILGOTNOŚĆ, LEGENDA, MAŁPA, KOTŁOWNIA, ADAPTOR, TOPENANTA, SZTUCZKA, PLAFON, TERCJA, ŁUPIEŻ PSTRY, ERADYKACJA, STYLIZACJA, DIRT, LENIUSZEK, NACISK, WRZECIENNIK, POWTÓRZENIE, OSŁONA, WYKŁAD, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PROPAGANDA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FALA, APLA, ANTYPARLAMENTARYZM, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PRZEWÓD, ŚCIANA, GAJNIK LŚNIĄCY, PARADOKS, POLIMORFIZM, NANSUK, ELANA, PRAWO CURIE-WEISSA, ZABYTEK RUCHOMY, SZKANDELA, ZARYS, KWADRATURA, STAROŻYTNOŚĆ, KARABINEK PNEUMATYCZNY, TOWARZYSTWO, BLUZA, STAN, ŻUŻEL, BEKAS, KOALICJANT, LAMPA WYŁADOWCZA, ZABIEG, KUCZBAJA, INSPEKCJA, DOBYTEK, UMOWA SPONSORSKA, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOMISARZ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, OKRĄGŁY STÓŁ, KOLORATKA, SALETRA, OSMOZA, KORD, SPACER PO CHROMOSOMIE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, EKSTRUZJA, PRZYTOMNOŚĆ, OPARZENIE, DRUK ROZSTRZELONY, CIS, PRZEMYŚL, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, KIESZONKA, SYGNATURKA, SKRZYNKA POCZTOWA, SAMPLING, CZTEROKROTNOŚĆ, MOA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, PRZEMYSŁÓWKA, LODOWICA, ARCHEOLOGIA, FACH, PROSIAK, SKRZYŻOWANIE, IZOCHRONA, JUJUBA, PRZEMYT MRÓWKOWY, RZECZ, DULKA, GEODEZJA SATELITARNA, RYTON, MÓRG, DOBRO INWESTYCYJNE, ODMA OPŁUCNOWA, ASPIRACJA, ŁOTOK, AGENDA, POKŁAD, ALGORYTM ZACHŁANNY, PSYCHOHIGIENA, LATANIE PRECYZYJNE, ANGIELCZYK, SYMETRIA FIGURY, KOMBINACJA NORWESKA, PAROWCZYK, GRÓDŹ, SZTYFT, WŁODARZ, TAŚMA, ETOLA, BIOKOMINEK, LENTO, ZIARENKOWIEC, LAICYZACJA, WYDAWNICTWO, KATYŃ, PRZEPROST, PRZECIWNIK, PŁÓTNO, DATOUZAUR, SATURACJA, GRUPA NACISKU, KONSYLIUM, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ŁĄCZE ABONENCKIE, INDIANIN, TERAPIA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, MAKSISINGIEL, SEPARACJA, TERAPIA ODRUCHOWA, WERYFIKACJA, EKRAN, GŁOWA, KUFF, ZBOCZENICA, REALIZM MAGICZNY, SZUM, ENTEROKOK, DRABINKA, NABIERKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DIPOL, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ODBIJANY, ?ROMANCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEST CIS-TRANS krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 13 lit.)
TEST KOMPLEMENTACJI krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEST CIS-TRANS
krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 13 lit.).
TEST KOMPLEMENTACJI
krzyżówka dwóch mutantów mająca na celu sprawdzenie, czy dwie mutacje recesywne dotyczą tego samego genu i czy są położone w pozycji cis lub trans na tym samym chromosomie (na 18 lit.).

Oprócz KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KRZYŻÓWKA DWÓCH MUTANTÓW MAJĄCA NA CELU SPRAWDZENIE, CZY DWIE MUTACJE RECESYWNE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO GENU I CZY SĄ POŁOŻONE W POZYCJI CIS LUB TRANS NA TYM SAMYM CHROMOSOMIE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x