KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENT to:

krzyżówka międzygatunkowa winorośli; odmiana zarejestrowana w Niemczech 15 października 1996 (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENT

REGENT to:

uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, np. z powodu małoletności, nieobecności w kraju lub poważnej choroby (na 6 lit.)REGENT to:

w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej: urzędnik grodzki zarządzający kancelarią grodzką, starościńską, zajmujący się wpisami sądowymi (na 6 lit.)REGENT to:

w dawnej Polsce: sekretarz królewski, osoba sprawująca pieczę nad kancelarią królewską (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 879

PRZEPUKLINA RICHTERA, PSYCHONERWICA, PEINE, GUAN, TERIER TYPU BULL, FIORD, WERYZM, MARL, PARCHIM, DAMARA BATAWSKA, PLANTAN, RAUBITTER, STENOPTERYG, WUPPERTAL, PSZENICA DURUM, TREPKOWSKI, GALIA, ZAĆMA TOREBKOWA PRZEDNIA I TYLNA, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, ŚLIWA WĘGIERKA, GLEJTA, CHALCEDON, ESKARIOL, TAM-TAM, PAPIER PERGAMINOWY, CZERWONA KAPUSTA, SELER LIŚCIASTY, SUWANY, PIEPRZ RÓŻOWY, MENNONICI, TRAGIGROTESKA, ROTUNDA, HAMBURG, WOLGAST, SINICA OBWODOWA, MINIATURA, PATISON, KORNALINA, REGENT, ELMSHORN, HANOWER, KAROTA, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, WALC WIEDEŃSKI, NIMFA, KACZKA, HALLOWEEN, KIEL, BRUNAT TŁUSZCZOWY, PLAŻÓWKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, BAWOLE OKO, BAWARCZYK, UNAKIT, TATARKA, SZACHY FISCHERA, DIAMENT, GRAF, SKRAMSAKS, ANABAPTYŚCI, DOMARSKI, KONFIRMACJA, ŁUPEK BENTONITOWY, ŁUŻYCZANIN, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, SAARN, RADANA, PIRI-PIRI, DRAMAT EPICKI, HÜLS, SKAFOGNAT, KSYLIT, SOKOLE OKO, BOBIK, RUHLA, TRANCE, HEIDE, BRUCHSAL, KOSZTELA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, KOLONIA, BŁONICA SKÓRY, ODCIEŃ, EISENACH, STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI, RADA ZAKŁADOWA, AGAT MSZYSTY, MARZANA FARBIARSKA, KRZYŻÓWKA, BASTARDA, AMETYST, SCHWEDT, GRUSZA FAWORYTKA, KOŃSKI ZĄB, JĘZYK DUŃSKI, JAKUBÓWKA, AUSTRIACKI, RUBIN, ŁUK MONGOLSKI, JASTRZĘBIE OKO, BAJA, POEMAT DYGRESYJNY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, LAND, KRÓLOWA RENET, TEXAS, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, NOC KAIRU, KLUSKA, KAMERA FILMOWA, MURITZ, SŁODKIE CYTRYNY, MARZANA BARWIERSKA, ULTRABOOK, BOCHOLT, LAY, REGENT, ENDYWIA LETNIA, BADENIA, ZAĆMA BIEGUNOWA, BLENDA SMOLISTA, PODKOWIŃSKI, AUSTRALIJSKI, IDARED, CUXHAVEN, AŁYCZA, CHANSON, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, SCHOEN, OKTAWKA, ONET, HOLENDERSKI, NEURASTENIA HIPERSTENICZNA, LEUNA, MONACHIUM, FLEKSJA, POLSKOKATOLICYZM, BONKRETA, GESTAPO, STADE, KAROTA, BONKRETA WILLIAMSA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, POCZDAM, ANTYSZACHY, ODA, HAMM, SPIRA, LANGSAKS, RASA, TOKAJ, PIRAMIDA, ARPA, BAN, ROTACJA, JĘZYK NAUKOWY, OTRAKEN, PANDURINA, GALA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MARKA NIEMIECKA, LODA, BULDENEŻ, BÓB KOŃSKI, SELER TYPOWY, KAMIEŃ SZLACHETNY, KOŃ SZTUMSKI, PADACZKA ODRUCHOWA, BOTTROP, LIGOL, TANGELO, AUGSBURG, TORPEDA AKUSTYCZNA, SÓWKA, RESTYTUCJA PUBLICZNA, PALATYNAT, KARABIN PRZECIWPANCERNY, CYKORIA KORZENIOWA, GREIZ, BREMA, KOKSA POMARAŃCZOWA, BINOKLE, ATMORADIOGRAF, ZEN, NASTURAN, STOPNIOWALNOŚĆ, TUNEZYJSKI, BAWARSKI, BIAŁOGRZBIET, LIPCÓWKA, RUSZNICA PRZECIWPANCERNA, DACH PÓŁSZCZYTOWY, PSTRĄG POTOKOWY, LANDTAG, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, ERLANGEN, CUKINIA, LEKKI LOTNISKOWIEC, JANKESKI, KWARC ZIELONY, BERGAMOTA, PALATYNAT, MEKINTOSZ, TENORKA, SOEST, KARTOFLANKA, RENKLODA, CZARNA KOMEDIA, WZW E, AKWAFORTA, RUBIN, BOBIK PASZOWY, DRAMAT SATYROWY, SŁOWIEŃ, SZNYCEL MINSTERSKI, BURGRAF, AGAT, SZOSZOŃSKI, KOPCZYKI, ROGAL, FIORDING, TEKSAS, OBERHOF, GITARA HAWAJSKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, WĘGIEL KENNELSKI, KADARKA, DEKIEL, ILMENAU, TYFUS PLAMISTY EUROPEJSKI, LUSTRO WENECKIE, WĘGIERKA, ANTONÓWKA, JONAGOLD, PLAFON, ODMIANA, SCÉNIC, NEKTARYNKA, BERGAMOTA, KAROTA, OCTAVIA, AMERYKAŃSKI, MAPA DROGOWA, CALBE, PODDIALEKT, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, RYCHLIK, GAWĘDA SARMACKA, MEKLEMBURGIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, JONATAN, PONTYJSKI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, GOTYK PŁOMIENISTY, NEUSS, DUISBURG, SWEET, KAROTKA, ASTER PURPUROWY, ANGELIKA, KRONSELKA, BONKRETA, OZON, TERATOZAUR, SZACHY 960, ATLANTA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, OZON, SUHL, GOTTUYADYAM, ŁUPEK DACHOWY, KARIOKA, SZAMPION, GRUSZA BERA HARDY, TEST CIS-TRANS, ZŁOTY RYŻ, PLAZMA, LAHN, WERSJA, ŁUPEK BITUMICZNY, GOTHIC METAL, AFRYKANER, GUBEN, SEBNITZ, BERŁO SZTYLETOWE, SUBLIMACJA, CHOROBA CUSHINGA, BONN, JAŁOWCÓWKA, VIERSEN, LANDSZTURM, BERA LUKASA, SAKSONIA, CIECZ BORDOSKA, FOOTVOLLEY, DIUSZESA, ŁUPEK ROPNY, ROŻEK, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, ?RHIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 879 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGENT krzyżówka międzygatunkowa winorośli; odmiana zarejestrowana w Niemczech 15 października 1996 (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENT
krzyżówka międzygatunkowa winorośli; odmiana zarejestrowana w Niemczech 15 października 1996 (na 6 lit.).

Oprócz KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996 sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - KRZYŻÓWKA MIĘDZYGATUNKOWA WINOROŚLI; ODMIANA ZAREJESTROWANA W NIEMCZECH 15 PAŹDZIERNIKA 1996. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x