ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODDIALEKT to:

odmiana mowy, która jest podrzędna w stosunku do dialektu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.472

AZJATYCKI TYGRYS, JAKUBÓWKA, NANOFILTRACJA, SIŁA ROBOCZA, MECHANIZM JARZMOWY, RAK, BIAŁY MURZYN, SKRYTOBÓJSTWO, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WILCZE STADO, STABILIZATOR, BOLOŃCZYK, PIRYDOKSAMINA, FAWORYT, MISIEK, MINOGOWATE, PIKNIK, C, OTWÓR WIERTNICZY, ŚMIGŁOŚĆ, RYGORYSTKA, MIÓD SZTUCZNY, KLAWIATURA EKRANOWA, BEZGUŚCIE, MALINÓWKA, DAMAN, MODRASZEK ORION, IGŁA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, RYBA, WODNIAK, PODEJŹRZON, NIEZMIENNIK, LORI WYSMUKŁY, MECHANIKA GRUNTU, KOMBATANT, GALAKTOLIPID, KUPIEC, PLATT, ZDRADZIECTWO, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, TRAWERSOWANIE, ROZWAŻNOŚĆ, MONOGAMISTKA, OSTROŻNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, POBRATYMSTWO, FAZOWNIK, DIETA CUD, EKSKLUZYWIZM, ZBÓJCZYNI, AMINOPENICYLINA, LIPCÓWKA KOLOROWA, IMPERTYNENCKOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, CHLOREK HEMATYNY, LAMPA ŁUKOWA, ZWIERZĘ, OKULARY SŁONECZNE, MAGNAT, ŚMIECIARZ, KUCZBAJA, MAZURSKI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, PRZEKŁADNIA PASOWA, AUTOSKLEP, BODY PAINTING, ATRYBUCJA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, FONETYKA, SYLOGIZM, KOLUMNA AMUNICYJNA, SZPARNICOWATE, KOLEŃ, NUMER KIERUNKOWY, WŁÓKNIAK TWARDY, SWATKA, HETERIA, STRUPIEŃ, ZAPORA OGNIOWA, AKCJA NIEMA, POLIMORFIZM, PCHACZ, PODSIEĆ, DOROSŁOŚĆ, KALCEOLARIA, FORMA DWULINIOWA, EPKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, CZUBRICA, PODLIZUCH, GOTYCYZM, ZWODNICZOŚĆ, STARA MALEŃKA, PARWENIUSZ, HAMULEC LUZOWANY, KORWINIZM, FIDEIKOMISARIUSZ, CHORIJAMB, SZALKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, POKAZOWOŚĆ, GORĄCE KRZESŁA, SYRENY, ZBIÓR GĘSTY, PÓŁANALFABETA, POTWARZ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, OPRACOWANIE, SIŁA, WSIOK, GRZECZNOŚĆ, PLANTAN, AKADEMIA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ALTANNIK ARCHBOLDA, JĘDZA, ŚWIATŁODRUK, WOAL, FLUNITRAZEPAM, ZMIANA PATOLOGICZNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, FORUM, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, DOKUMENTARZYSTKA, KLIMAT STEPOWY, PIERWSZOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, ASPAZJA, ZAĆMA BIEGUNOWA, DRUH, SZWABIA, PROPAGANDA, SOLARKA, KOMPENSATOR, BOJAŹŃ BOŻA, WZW G, ZOOLATRIA, RUCHLIWOŚĆ, ZNANOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, KANTALUPA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, BECZKA PROCHU, HEZYCHAZM, BUMER, BUZKASZI, KONTRAFAŁ, LODOWIEC SIECIOWY, WIELORASOWOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, FOTOGRAF, ŁADNOŚĆ, SADZENIAK, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, EGOISTYCZNOŚĆ, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WŁÓCZĘGA, SZABOTA, MYKOHETEROTROF, ŁUPEK PARAFINOWY, POLARYZATOR, PRZEWÓD ODGROMOWY, POCZĄTKUJĄCA, SŁODKIE CYTRYNY, ŁĄCZNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, JEDENASTA MUZA, SERIA, SZTURWAŁ, AKORDEON, ETER, POLEWKA, KIPI KASZA, RELING, INDUKCJA WŁASNA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, PIERWSZOŚĆ, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ANOMALIA EBSTEINA, WOLNOŚĆ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KOLEŻEŃSTWO, BARIERA TECHNICZNA, SZAŁAŚNICTWO, GRA KARCIANA, FANPEJDŻ, SEKCJA, ANTYMONARCHISTA, BILARD ROSYJSKI, MAKI ZŁOCISTY, AMPUTACJA, JAŚ WĘDROWNICZEK, RAK SYGNAŁOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, RESPONDENT, RYSUNEK, BROKUŁ WŁOSKI, PIASZCZYSTOŚĆ, GICZ, POWIEŚĆ MILICYJNA, WSPÓŁĆWICZĄCA, PASCHA, ROMBOŚCIAN, NIRWANA, POCZUCIE WINY, TERAPIA POZNAWCZA, SENATOR, DYRYGENTURA, SALAMI, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, MIRAŻ, RADIOGRAFIA, OKOREK, TEXAS, TŁUMACZKA, KOMPARATYSTYKA, NOZDRZE, SWAT, PRAWO ŚREDZKIE, JĘZYK AMERYKAŃSKI, CZERWONA BURŻUAZJA, ANTECEDENCJA, STRUKTURALISTKA, SZYMPANS, GETTER, APERIODYCZNOŚĆ, CIUĆMA, TEREN ODKRYTY, WIGILIA, DZIKA LOKATORKA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, RENETA LANDSBERSKA, KOŁO WIELKIE, NERKOWIEC, SZABAS, KLUB POSELSKI, GANOIDY KOSTNE, DOMINATOR, AMPUŁKA, ENKODER ABSOLUTNY, DESZCZÓWKA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, BLISTR, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PTASZĘ, ZASADA MACHA, KOLOR LUKOWY, BIAŁY PUCH, GŁOWA RODZINY, MYŚL, UMBRA, HALUCYNACJA, LICHWIARZ, JĘZYK, LEWAREK, AFRYKAŃSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, POŚREDNIK, KRWIOBIEG, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, MGŁA WYKŁADNICZA, KONFIGURATOR, PSOTA, SZTUKA ZIEMI, SZEW, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ZWIEDZAJĄCA, INFLACJA JAWNA, CZUWAK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, RAK KRAWIEC, BOHATERKA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, WYSOKI KOMISARZ, DESZCZOWOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, SPUST, SZCZUR ŚNIADY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, NIUŃKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, OPERETKA, ŁONO, COŚ NIECOŚ, GŁODOMÓR, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ?OPASANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODDIALEKT odmiana mowy, która jest podrzędna w stosunku do dialektu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODDIALEKT
odmiana mowy, która jest podrzędna w stosunku do dialektu (na 10 lit.).

Oprócz ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ODMIANA MOWY, KTÓRA JEST PODRZĘDNA W STOSUNKU DO DIALEKTU. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast