Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA JEDZENIA, KTÓRE PODCZAS GRYZIENIA CHRUPIE, JEST KRUCHE LUB JĘDRNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRUPKOŚĆ to:

cecha jedzenia, które podczas gryzienia chrupie, jest kruche lub jędrne (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRUPKOŚĆ

CHRUPKOŚĆ to:

cecha przedmiotu, który łatwo się łamie, łupie, kruszy na większe kawałki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA JEDZENIA, KTÓRE PODCZAS GRYZIENIA CHRUPIE, JEST KRUCHE LUB JĘDRNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.805

OBCIĄŻENIE, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, JĘZYK OBCY, MINERAŁ, ALNIKO, CZYSTKA ETNICZNA, SEKSTET, BŁONA LOTNA, ZBIOREK, KAWAŁ, BRUZDA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, STACJA, ŚWIATOWOŚĆ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, S.Y, EGRETA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, POLIMORFIZM, LIOPELMOWATE, ROZTOCZE, CYFOMANDRA, SCHABOWY, WIĘZADŁO OBŁE, ROZSZCZEPIENIE, KURS, KOLOR, KRÓLIK FLORYDZKI, PŁASKOSZ, POLITYKA MIESZKANIOWA, SZPULKA, KORONA, LUZACKOŚĆ, ŻABKI, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, PRĄTNIKI, PARAFARMACEUTYK, SERIA KWALIFIKACYJNA, ROZBÓJNICTWO, ZNACZENIE, ŚMIESZKA, BAK, SEKSIZM, GAZ KOPALNIANY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KISZONKA, SURFINGOWIEC, KALKA JĘZYKOWA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, ROZTRUCHAN, MPA, SPEKTROMETRIA MAS, EUFONIA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, STANDARD, WADA, ZAKON MNISI, PSEUDOLOSOWOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, MIESZARKA, RAMA, GIMBOPATRIOTA, ANTYPKA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, MAKABRYCZNOŚĆ, MAŁPA OGONIASTA, ANTYWIRUS, KORAL MADREPOROWY, MIŃSZCZANIN, DURNOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, POLE, REFERENCJA, SYNTETYK, IMPRESARIAT, SŁOIK, ODRUCH, STAŁA HUBBLE'A, ZAPORA MINOWA, FIKOŁEK, PODWIELOKROTNOŚĆ, ANALIZA CZYNNIKOWA, NIESPIESZNOŚĆ, WYTRZESZCZ, TYLOZOID, OKRĘT-BAZA, ANTYCYPACJA, DEPESZA, INTERFEJS, PISMO URZĘDOWE, PANDRAK, OKULARY, SPRZĘT MECHANICZNY, ETERIA, CHOCHOŁ, DORADCZYNI, SSANIE, SILNIK, GIGANTYCZNOŚĆ, NESTOR, SKRAJNIK, WAPORYZACJA, PASKUDNIK, KONNICA, ZASZCZYTNOŚĆ, DROGOMISTRZ, POSTERUNEK, BUTLA, SZOP, KOTLET SCHABOWY, BATON, ŚLĄSKOŚĆ, EKSTRAWERSJA, DELIKATNOŚĆ, NARÓW, ZNIECZULENIE, RYZYKO KONWERSJI, KLAUZULA DUALNA, RETUSZ, DIZAJN, ORIJA, GUMKA, WYKŁADOWCA, PROTAGONISTA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, TARAN, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, WYROŚLE, DWUDZIESTY TRZECI, POKŁAD, KOMPANIA WARTOWNICZA, NIESPOKOJNOŚĆ, DEGENERACJA, PAŁKA, ZUPA PIWNA, BOŻEK, MORFOGENEZA, MACZANKA, KOSTUR, KLARK, ZASTAŁOŚĆ, BUŁGARSKI, SZCZODROBLIWOŚĆ, ODNIESIENIE, FILODENDRON, TEORIA INFORMACJI, BEKA, KURS, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, KWAS AZOTOWY, OKŁADKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, DOŁEK, TRANSPONDER, PROGRAM WYBORCZY, ROZWIDLACZ, BRYCZKA, PIERWSZEŃSTWO, POPRZEDNIK, DRAPIEŻCA, CHITON, LOT, IDIOM, FIBRYL, DYSPROPORCJA, DESZCZOWOŚĆ, NONSENSOWNOŚĆ, SZCZUR PIŻMOWY, POMOC STYPENDIALNA, KUSAK, ZŁOŚLIWOŚĆ, UPÓR, PASTA, BOMBA ATOMOWA, ABLACJA LODOWCOWA, MUSZTARDA, BAMBO, BENEFICJENT, PIGWA, OGRANICZENIE, KAZACZOK, KOLONIZATOR, PRZEDŁUŻACZ, GNIAZDO OGNIOWE, NOSZE, OPARCIE, CYMBAŁ, EREKCJA, MIEDZIOWNIK, RYGIEL, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, HURTOWNIA DANYCH, OGNIK SZKARŁATNY, TEST, ANONS, MAŃSKI, ANALIZA, LICENCJA OTWARTA, WIELOPŁETWIEC, SZPILECZKA, TEREN ODKRYTY, SZACHY TRZYOSOBOWE, PODRYG, ALBUM, PAPROTNICA GÓRSKA, PĘPAWA, RZESZOWIAK, KYNOTERAPIA, KOSZT RODZAJOWY, TUNBERGIA, DYSKURSYWNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, IZOMORFIZM, FOLGA, ZAPITA, PODŁOŚĆ, MULTIKULTURALIZM, JEŻOWCE, GORZKOŚĆ, DŻEM, CHÓR, OPŁATA KONCESYJNA, MŁOT KAFAROWY, CIEMNOTA, FIGURACJA HARMONICZNA, TWIERDZENIE MAYA, OBYCZAJNOŚĆ, BEFSZTYK, ŁAWA KOMINIARSKA, ŁAJNO, NIEDOKONANOŚĆ, SPULCHNIACZ, WIRTUOZOSTWO, BOBREK TRÓJLISTKOWY, PIES DO TOWARZYSTWA, NEOGNATYCZNE, KURDUPLOWATOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, DOGMAT, SERYJNY MORDERCA, NERWICA NIEDZIELNA, PŁASKOSZ, KOREK, NIECHLUBNOŚĆ, FUNDAMENT, PIPSZTYK, NIECKA ARTEZYJSKA, KRZYKACTWO, GAZÓWKA, STRZAŁECZKA, MATCZYNOŚĆ, ŚRODKOWOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, DOBRO, ŚWIĘTOKRADZTWO, PŁOCHLIWOŚĆ, OKNO, KOMERCHA, SYMPOZJON, SYMETRALNA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, POLONEZ, MOL, POLE, OBRAZ, STAN WZBUDZONY, FACIO, POLE BITOWE, DEGENERACJA, FIKCJA, PAWĘŻ, OKAZAŁOŚĆ, POZYTRON, KIELICH, SAKPALTO, FLUNITRAZEPAM, STRAJK OKUPACYJNY, DEBILNOŚĆ, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, EWOKACJA, ZACZEPNOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, CELOWOŚĆ, KUC CONNEMARA, BROŃ MASZYNOWA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ASYSTA GRAWITACYJNA, KASA, HANDEL NARĘCZNY, CZESKI BŁĄD, RÓŻANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha jedzenia, które podczas gryzienia chrupie, jest kruche lub jędrne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA JEDZENIA, KTÓRE PODCZAS GRYZIENIA CHRUPIE, JEST KRUCHE LUB JĘDRNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
chrupkość, cecha jedzenia, które podczas gryzienia chrupie, jest kruche lub jędrne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRUPKOŚĆ
cecha jedzenia, które podczas gryzienia chrupie, jest kruche lub jędrne (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x