PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METYCYLINA to:

półsyntetyczny antybiotyk beta-laktamowy, należący do grupy penicylin, o wąskim spektrum działania; w przeciwieństwie do penicylin naturalnych jest oporny na działanie penicylinaz (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.463

CEFALEKSYNA, SOSNA WIRGINIJSKA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, NOŚNIK NARZĘDZI, MALARSTWO FIGURATYNWE, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, ZAGRANIE, NIEUCZCIWOŚĆ, LIROGON, KWAS MIGDAŁOWY, ZIELONOŚĆ, PĘCHERZ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KATASTROFALNOŚĆ, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, ŚLIMAK, EKWITA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WĘGORZOKSZTAŁTNE, GORZKOŚĆ, PROFESOREK, DYWANOKSZTAŁTNE, ATRAZYNA, SUKCESIK, TEJU KROKODYLOGONOWY, GŁOGOWNIK, GRZYB ZŁOTAWY, NIEROZUMNOŚĆ, ALGA, OKRĘT ESKORTOWY, GADACZ, NIENORMATYWNOŚĆ, TRÓJCA ŚWIĘTA, REZEDA, NIESZABLONOWOŚĆ, FASOLA, TRAKEN, NIEMIECKOŚĆ, KECZ, MACIEK, RZEPINSKI, FIZJONOMIKA, SUNDAJKA, BETA-LAKTAMAZA, KOMBINACJA ALPEJSKA, WOLA BOŻA, SŁODYCZ, CZERWONA KRWINKA, KWAS GLUKURONOWY, MOSTEK TERMICZNY, PIERIEDWIŻNIK, AKROCYJANOZA, SZURPEK MISECZKOWATY, JODŁA KALIFORNIJSKA, BYLEJAKOŚĆ, GARGOJLEOZAUR, SOLE MINERALNE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PŁYN, WIECZNE PIÓRO, KUKLIK ROZESŁANY, CYTADELA, TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY, WYCZUWALNOŚĆ, AUTONOMIZM, ZERO BEZWZGLĘDNE, KOŃ KLADRUBSKI, CHOROBA LOKOMOCYJNA, POKAZOWOŚĆ, FORTECA, PARANOJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, PRZENOSICIEL, NARCYZ CYKLAMENOWATY, CYNKOGRAFIA, SEKWENCJA KODUJĄCA, ZEGAR WODNY, LINKOMYCYNA, BUŁGARSKI, LEJEK, FIGLARNOŚĆ, KIERUNEK, SROM, FAJNOŚĆ, SYF, NIELUDZKOŚĆ, PROCH, ODZYSK, TEREN, NIEPRZYSTOSOWANIE, CZEK PODRÓŻNICZY, INNOWIERCA, ODKRYTY SZACH, JĘZYK KAFIRSKI, IMPERTYNENCKOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, TWIERDZENIE WILSONA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, DURNOWATOŚĆ, GETTER, MIARODAJNOŚĆ, PUSZKARSTWO, OUTSIDER, JĘZYK MASZYNOWY, SPÓD, ESTETYCZNOŚĆ, MONITORING PRZYRODNICZY, GAŁĘZIAK, ZAPISOBIERCA, INUKITUT, GRZYB ZAJĄCOWY, PRYNCYPAŁ, ZANOKCICA SKALNA, BOŻE NARODZENIE, DIDGERIDOO, OPOŁEK, MIESIĘCZNICA, METEORYT HED, ROZBIERANKA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, MALUCZKOŚĆ, WSPÓŁPRACA, WOAL, DOBRO, KARMA, SASZETKA, WETERAN, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, KARONGAZAUR, TYROCYDYNA, SAMORZĄDOWOŚĆ, PRĄTNIK NADMORSKI, NIEGOSPODARNOŚĆ, LENIUCH, SERNIK, METYCYLINA, WALUTA BAZOWA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, GŁOSKA PREPALATALNA, MUZYKA ABSOLUTNA, SITNIK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ, ROŚLINA UPRAWNA, BYLICA FREYNA, SILEZAURYDY, MINBAR, DESPOTYZM, BRUDY, TROCINIARKI, BAWOLEC, MALAJALAM, BATALION RADIOTECHNICZNY, OPINIA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, PSZENIEC LEŚNY, ARONIA CZERWONA, DOGMAT, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, WYJEC, POLITYKA DYSKONTOWA, KRYKIET, FREZARKA KOPIARKA, PODPORA, BULL TERRIER, WODNIAK, ALLEN, KĄT UJEMNY, ŚWIATŁO KOTWICZNE, KONDENSATOR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PERCZOWIEC, POLICHLOREK WINYLU, ANALIZA SEKTOROWA, GRYZETKA, MAŚLAK, METOPROLOL, FIZYCZNOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, CIĄG GEOMETRYCZNY, HARMONIKA SZKLANA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, ŚWIERZBOWIEC, ŻÓŁWIAK, KANAŁ ŻEGLOWNY, NIELOTNOŚĆ, PÓŁOKRĄG, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, WYPŁATA, RĘCZNE STEROWANIE, ROPNIAK, GAZ SZLACHETNY, PRZYROSTEK, PĘPAWA DWULETNIA, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, MASA, MANDALA, GŻEL, TURZYCA CIBOROWATA, AZOTAN(III) POTASU, POWIEŚĆ POETYCKA, DOM WARIATÓW, PUSTY DŹWIĘK, CZORT, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, IGŁA, BIERZIN, BEZCZYN, OGNISKO, FUNDUSZ ZASOBOWY, RADIACJA ADAPTATYWNA, ZESPOLENIE, UKŁAD LOGICZNY, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, MIESZKALNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, NAWALANKA, JAŚMINOWIEC WONNY, EMULGACJA, KWAS LIZERGOWY, KMIEĆ, MIĘKKOŚĆ, ZBIORÓWKA, PLUS, WYŻYNKA, SUMATOR, AKCJA, UDAR, POLIMODALNOŚĆ, OLEJÓWKA, KWAS SIALOWY, PURANA, OLSZÓWKA, OBIEKT LINIOWY, WNĘTRZNOŚCI, NIEWYRAŹNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ZAKRĘT, KWASEK CYTRYNOWY, JEDNOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY, GRUSZYCZKA, BILARD FRANCUSKI, CHROPOWATOŚĆ, POSZLAKA, CHROPOWATOŚĆ, JĘZYK MACEDOŃSKI, PSI GRZYB, PAPROTNIK KOLCZYSTY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SKUN, RYFAMPICYNA, MRÓWKA ĆMAWA, ANTYCYPACJA, WYWROTOWIEC, JĘZYK INDOIRAŃSKI, NIECZYNNOŚĆ, IZOCHRONA, FASOLKA MUNG, PRZEDWIOŚNIE, KULT PRZODKÓW, ŚRODKI TRWAŁE, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ABCHASKI, OSOWIAŁOŚĆ, PRZEWÓD, CHONDRYT ENSTATYTOWY, PRZEWIERCIEŃ, SYNDROM WILKOŁAKA, PRAKTYCZNOŚĆ, INSTRUKCJA, OLEANDER, LITERAT, NARCYZ BIAŁY, NIESTOSOWNOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, NIECZUŁOŚĆ, WYRAŻENIE, KOŃ GORĄCOKRWISTY, HALLOTRON, HIGHLAND, NAROWISTOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PLACERIAS, SLADEK, PEŁZATKA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, STUDNICKI, INFOKIOSK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PRZEKLEŃSTWO, ?BŁYSZCZ SREBRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METYCYLINA półsyntetyczny antybiotyk beta-laktamowy, należący do grupy penicylin, o wąskim spektrum działania; w przeciwieństwie do penicylin naturalnych jest oporny na działanie penicylinaz (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METYCYLINA
półsyntetyczny antybiotyk beta-laktamowy, należący do grupy penicylin, o wąskim spektrum działania; w przeciwieństwie do penicylin naturalnych jest oporny na działanie penicylinaz (na 10 lit.).

Oprócz PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PÓŁSYNTETYCZNY ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, NALEŻĄCY DO GRUPY PENICYLIN, O WĄSKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO PENICYLIN NATURALNYCH JEST OPORNY NA DZIAŁANIE PENICYLINAZ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x