OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI DARDYJSKIE to:

około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.899

LAWINA GRUZOWA, OKRĘŻNOŚĆ, NOTACJA DIRACA, WIEK DOROSŁY, REPUBLIKA MALI, SZÓSTKOWY, NEKTAR, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, TRANZYCJA, PAIŹA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, KŁOBUK, TAŁES, LECZENIE CHIRURGICZNE, IGM, PRAWO GŁOSOWE, STRYJOSTWO, WANIENKA, ŻYRAFA SIATKOWANA, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, SARNA AZJATYCKA, AL-KUFA, BRZEGOWIEC, ASTRONOMIA, EKOLOGIA, ŁAWKA REZERWOWYCH, SOPRAN KOLORATUROWY, OSTROLOTOWATE, TAPINOCEFAL, KAPTOPRYL, CZARNA, SZPARKA, RAJA PIASKOWA, JĘZYK DAHALIK, POSTĘP NAUKOWY, BODARZ, MIEŃSZEWIZM, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, BIELIK, INWENTURA, DEZINSTALACJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, NACZYNIAK, FORKIET, NAGŁOŚNIENIE, HYBRYD, SEMITKA, JĘZYK MUNDA, MOWA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, STRUKTURA SIECIOWA, BASZKIRSKI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, OCHWEŚNIK, CZYRAK MNOGI, STAN CZYNNY, ZEBRA, PIERŚCIEŃ, SKŁADNIK MINERALNY, BIOMETRIA, KROKIET, ROBOTY PUBLICZNE, BECHTER MOSKIEWSKI, FUNDY, SAMPLER, PAPIEREK, PADEMELON, CHOROBA MOTYLICZA, SPORT DRUŻYNOWY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PREPPERS, SITO MOLEKULARNE, PRZYCZEPNOŚĆ, HARMONIKA SZKLANA, GRUPA ABELOWA WOLNA, WYRZUT, PRAWO PRACY, JEŻ EUROPEJSKI, MADŻONG, DYREKTORIAT, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, SESKWITERPEN, BRZEŻANIN, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, CHYLAT, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MINERAŁ ZABARWIONY, KORZENIONÓŻKI, BIBLIOTEKA GENOWA, DRZEWICA DWUBARWNA, ŚLEPOWRON RDZAWY, MAŁORUSKI, SZTUCZNE OGNIE, KUC DALES, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, CHOLANGIOGRAFIA, WIORSTA, CHOROBA DUCHA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ROŚLINY TELOMOWE, POCHÓD, CUKRZYCA, EGZOTYK, KORDZIK, INTERWENCJA POSELSKA, TEROPODY, PASAŻ, POSAG, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, DWOJARKI, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KOŃ POCIĄGOWY, KABESTAN, DINODONTOZAUR, BUSZÓWKOWATE, SPRAWNOŚĆ, MEZOMORFIA, ETNOLINGWISTYKA, WIZA IMIGRACYJNA, SPÓDNICZKA, PUERTAZAUR, MYRMEKOFIL, NORMA REAKCJI, BYLICA, KTOŚ, PRAŻNIA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, TBV, PEDERASTKA, EWENKA, HELIOSFERA, KUBIZM, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, FIESTA, ALLOFONIA, KINGDOM, CHABAZYT, HRABSTWO, GOLIAT PŁOCHLIWY, MOST, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ANALIZATOR, KSYLULOZA, PUMEKS, ORGAN RENTOWY, BUCHTY, MAŁPECZKI, KRZEMIAN WARSTWOWY, JUKAGIRKA, WYDATEK INWESTYCYJNY, SAMOGŁOSKA NOSOWA, SŁOWACKI, KENEL, POSIEDZENIE, KOŃ LUZYTAŃSKI, ROBOTA, ŚCIGAŁKA, KRYMINAŁ, KUJAWY, KRAWCZYK, ORŁOSĘP, ARCHEOTYRIS, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, DEWALUACJA, KORNET, ZACIESZ, UPRAWA ROLI, SMUŻKA STEPOWA, ŚCIANA, KONIECZNOŚĆ, EUFONIA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, WARZONKA, PROSTNICA, KARTEZJANIZM, WARTOŚĆ NOMINALNA, MORZE AZOWSKIE, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, DZIAŁO ELEKTRONOWE, OBIEKT SPORTOWY, BALSA, AMFOTERYCYNA B, CYRANKA ZWYCZAJNA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, ŁOBUZEK, STYLIZACJA, JEZIORO MEANDROWE, JĘZYK FALISKIJSKI, MOC, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, KONSULTANT, OKULTACJA, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, GRANULOMA, PATAS, BADANIE, GALARETA, ECCHI, BOLA, KULTURA PIEŃKOWSKA, PRZEPLOTKA, HOSTEL, CHÓR, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ASSAPAN, CUDZOŻYWNOŚĆ, ENDOMIKORYZA, HELIOCENTRYZM, SZERPA, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, OKOCENIE SIĘ, JEŻ INDYJSKI, ZAWISAKOWATE, PŁAWIK, ROŚLINA NEKTARODAJNA, ORCZYK, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PRZYBYTEK, JĘZYK ALBAŃSKI, ZBROJA GOTYCKA, DAROWNIK PRZEDZIWNY, ATMOSFERA NORMALNA, AIDS, ECHIDNA OGNIWOWA, BISFENOL A, SZEREG NEPTUNOWY, UNTERWALDEN, MODULACJA FAZY, TWIERDZENIE KRULLA, OBRÓT WTÓRNY, URWANIE DUPY, KREWETKA WIŚLANA, DOŚWIADCZENIE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, MIEDŹ, FOREMKA, TOKSYNA SINICOWA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, KARKINICKA, SAKSONIA, KWESTA, KOSTIUM PLAŻOWY, BRACHYPODOZAUR, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DŁUGODZIÓB, PAŃSTWO KUWEJT, KRATA PODGRUP, IBERYSTYKA, ZABUDOWA MIEJSKA, PAŃSZCZYZNA, MATERIAŁ JĄDROWY, LAWA TRZEWIOWA, PRZEDMIOT PRACY, CUKIER GRONOWY, KWAS SALICYLOWY, WORCZAKOWATE, KOSIARKA ROTACYJNA, LASONOGI, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, KETEN, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, JĘZYCZNIK MALUTKI, DZIWNÓW, MIKROFON KONTAKTOWY, UDZIAŁOWIEC, ZAJĄC TOLAJ, CABO DELGADO, FOTOREALIZM, CEKOTROFIA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, WŁOSKOWATOŚĆ, BUDUAREK, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, POŻYTEK, EROZJA RZECZNA, STONOGA MUROWA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SŁUP, FILM S-F, INTERWAŁ, DOCISK, ZNAJDUCH, KONFEDERACJA, SFEROLIT, ALFA ROMEO, POWSTANIE LISTOPADOWE, HENR, ŚRODOWISKO, PALEMONETKA ZMIENNA, WIETRZENIE CHEMICZNE, BAGDET, ?EKOLOGIA BIOCHEMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI DARDYJSKIE około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI DARDYJSKIE
około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.).

Oprócz OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast