Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI DARDYJSKIE to:

około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.759

BURKA, SUTENER, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, C, HONOROWY GOL, MORGANUKODONTY, LUNACJA, LAK, CZYNNIK SYTUACYJNY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, NADLOTKA, PIERÓG KARELSKI, ŻELAZO, SALTON, ETEROFON, ZROSTNICOWATE, POŁAĆ DACHOWA, PISMO URZĘDOWE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, POCHŁANIACZ, ICHTIOZAURY, DELHI, LASOWIAK, GATUNEK BLIŹNIACZY, NIERÓWNOŚĆ, BASEBALL, ŚWINIOKSZTAŁTNE, PIKIELHAUBA, KUBIZM ORFICZNY, SILNIK PRZELOTOWY, KLISZA, KILWATER, NERPA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, KREDYT BALONOWY, PISTACJA KLEISTA, NABIEG KORZENIOWY, BRAMKA HONOROWA, DANE STATYSTYCZNE, ABSOLUT, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PROPOLIS, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, NACIOS, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PODGRZEWACZ, BRUDNICOWATE, NOZDRZAKI, CZUPRYNA, GRAFIKA, SSAK, SSANIE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, EKSDYWIZJA, WYTWÓR, KAPA, PERKOZ Z ALAOTRA, WŚCIBSTWO, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SAGGATY, TORFOWISKO NISKIE, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KUBRAK, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PREWENCJA RENTOWA, GARYBALDCZYK, RODAMINA, NASIENNIK, WOLA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZBOŻE, ŚCIGAŁKA, FALA NOŚNA, NEBULIZACJA, DIOL, DICKIT, ANTURAŻ, CZARKA, KSIĘGA LITURGICZNA, BOCZNIK, OKAZJONALIZM, SZTUFADA, ŻURAWIOWE, TORT DOBOSA, GOLIZNA, WIATRAK, AFERKA, RETOROMAŃSKI, CHOROBA LUTZA, ETYL, NANDU ANDYJSKIE, GRANICA PAŃSTWA, BLOK ZACHODNI, PODATEK PORADLNY, NADJODAN SODU, KORONA, SKALA JOŃSKA, BLIZZARD, TRANSFLUENCJA LODOWCA, EKRAN AKUSTYCZNY, MAGAZYN, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PANSEKSUALIZM, INTERFERENCJA RNA, BANK KOMERCYJNY, NEUROEKONIMIA, GŁOGOWIANKA, UDZIAŁOWIEC, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, SUWAKI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KOREKTA DOMOWA, RAMIENICA OMSZONA, ZAKAZANY OWOC, LAMPA DÖBEREINERA, TOPŻAGIEL, BEFKA, KATAKAUSTYKA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, AIRBUS, ZANZA, AVELINE, ŁUŻYCE, GUZ KULSZOWY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, KONSULAT, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, KARTAN, USZKO, ARMILLA, WOAL, TWORZYWO SZTUCZNE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KREACJONIZM, ZIELENINA, AZOT AMONOWY, OCHWEŚNIK, TAMILSKI, GAZ ŁZAWIĄCY, GŁOWNIA GUZOWATA, AURORACERATOPS, PTAK, KAPŁAK, STAN POSIADANIA, DUŃSKI, BUDŻET ZADANIOWY, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, TOKOFEROL, NAUPLIUS, BEKIESZA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, GRA NIESKOŃCZONA, ODPRĘŻENIE, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, JAM ROCK, AFEKTYWNOŚĆ, ZŁOTY CIELEC, CHOROBA VELPEAUA, FAŁD GŁOSOWY, EFEKT TYNDALLA, KOŃ DOMOWY, LEMUREK MYSZATY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, RYBOTERAPIA, SZTUKA EGEJSKA, SEMITA, AKCJA, WOMBAT TASMAŃSKI, SZTYLPY, LITERATURA OBOZOWA, ALGARVE, BRZEGOWIEC, KWADRATNIKOWATE, KURPIE, CYKL JAJNIKOWY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, SALEP, ŚWIATŁO CZERWONE, MIESZANIEC, HODOSKOP, URAZ, SZCZEBIOT, RODZINA KONTRAKTOWA, WODOROTLENEK SODOWY, BECHTER, SZPITALNICY, NAZGUL, PRZEBIERANIEC, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ŁĄCZNIK, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, BOTFORTY, STATECZNIK, FISHARMONIA, SZALANDA, POLITYKA LEKOWA, PITEKANTROP, PRODUKCJA, ORTOPTYSTKA, OPAT KOMENDATORYJNY, SINIAK, RUMUŃSKI, GORĄCZKA DUM-DUM, KONKURS, JEŻ WSCHODNI, TAPINOCEFAL, OCTAVIA, ZBÓR, JĘZYK URALSKI, WIR PIASKOWY, KĄT PEŁNY, WYKOTY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, WARSTWA ROGOWA, MIKROFON WĘGLOWY, INTERNAT, CYTRONELAL, GOBITYTAN, SUNDAJKA, PODGORZELEC, TUBA, DOSTĘP, KOLCZAK CZARNY, BANKIERKA, ŁUK TĘCZOWY, WIROZA, KRAKOWIANKA, LABRADOR, BASILEUS, TERMITIERA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, CEBUAŃSKI, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, WSPÓLNY RYNEK, BŁONA PŁAWNA, REGUŁA SARRUSA, SKUPIA, BON PIENIĘŻNY, DŹWIG, RYSUNEK, OSAD DELUWIALNY, JĘZYK PERMSKI, LEMING GRENLANDZKI, DOLNA SAKSONIA, MONOETANOLOAMINA, DYDAKTYKA OGÓLNA, LIGABUEZAUR, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KOPIEC, NERW POŚRODKOWY, EKSPERYMENT KORTOWSKI, FAJKA WODNA, DENAZYFIKACJA, TOWAROZNAWSTWO, KWATERA OKIENNA, MAŁPIATKI, USZKO, REKLAMANT, SPÓŁKA-CÓRKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KOT, BURGRABIA KRAKOWSKI, BARONG, DOM DZIECKA, CHODNICZEK, PISMO ŁACIŃSKIE, CHIŃSKI, MASŁO MAŚLANE, KASZUBKA, SPAWĘKI, CYGAŃSKI, KLATKA PIERSIOWA, TUAREG, KWASZENIAK, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SPOT REKLAMOWY, OBLIGACJA KOMUNALNA, OKUPACJA, JĘZYK NESYCKI, ZBROJA NIEMIECKA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, MAHAJANA, ZBÓJNIKOWATE, FILOLOGIA KLASYCZNA, KARABIN BERDAN, MENONITYZM, URANIZM, OŚLICZKA WODNA, STAROSTA GRODOWY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, DRĘTWA BRUNATNA, SOS BESZAMELOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKOŁO 20 JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH Z GRUPY INDOIRAŃSKIEJ (ARYJSKIEJ), KTÓRE ZAJMUJĄ POZYCJĘ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY JĘZYKAMI IRAŃSKIMI A INDOARYJSKIMI; UŻYWANE SĄ PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII to:
Hasło Opis krzyżówkowy
języki dardyjskie, około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI DARDYJSKIE
około 20 języków indoeuropejskich z grupy indoirańskiej (aryjskiej), które zajmują pozycję przejściową między językami irańskimi a indoaryjskimi; używane są przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x