KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANGNAZAUR to:

Kangnasaurus - rodzaj dwunożnego, roślinożernego dinozaura z grupy iguanodonów, żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach południowej Afryki; długość ciała 3-4 m, wysokość 1,5 m, ciężar 600-1000 kg (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.260

CYPRYSIK, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, ANAKONDA ŻÓŁTA, OLT, NIT, CZERMIEŃ, SIAD TURECKI, MORWA PAPIEROWA, BLESBOK, ELEKTROWNIA ADAMÓW, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, HIPNOTYK, MODRASZEK WIESZCZEK, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, ETANOLOAMINA, DIRK, NOTOUNGULATY, KWAS KARBOLOWY, POSPÓLNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PIEPRZYK, SAMOSTRZAŁ, ŁOŻE TORTUR, BROMEK METYLU, PIĘCIORNIK, KRYPTOZAUR, SZMACIAK, JEHOLOPTER, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, ADAMÓW, PLOTER ROLKOWY, KWAS LINOLOWY, RÓWNOWAGA, SILNIK, WILAMOWSKI, PĘTÓWKA BALEARSKA, FLUIDYZACJA, PAPROTNIK, BAZYLISZEK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, PAJĄKI, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SOLOWIEC, CHLEB CHRUPKI, INFOKIOSK, DYKIT, BINDA, HABER, ĆWIEK, POSKOCZOWATE, WINNIPEG, BIAŁORUSKI, PÓŁOWCA, ABISAL, KACZUGA INDYJSKA, SPRZĄGLE, NEMES, WIĘŹ SPOŁECZNA, ŻABA ZWINKA, OFTALMOZAUR, TALERZ, KARAZJA, MOTYLEK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, TANIEC BRZUCHA, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, WODZIREJ, ARBALET, KONWERSATORIUM, DRAWIDA, NANOTYRAN, BICZ WODNY, PAZUROGON RUDOPRĘGI, AZDARCHY, ZACHYŁKA, GRZEBYK, MILA MORSKA, MINERAŁ ZABARWIONY, HOMOPOLIMER, PLEWNIAK, JEZIORO RYFTOWE, STRUNOWIEC, MIKROFILM, PAENULA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, AMARANT, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ZEBRA GRANTA, WŁOSÓWKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BĄCZEK SMUGOWANY, POLKA MAZURKA, PRZYWODZICIEL, JĘZYK MUNDAJSKI, PLON REFERENCYJNY, GAŁĘZIAK, KWAS FOSFOROWY, MILIGRAM, CIELISTOŚĆ, MADA, KOLET, TRANSPORTEREK, GOŹDZIENIEC, SALAMANDROWATE, DŁUGOŚĆ, ENDOSKOPIA, MOST PONTONOWY, CHUDOŚĆ, PIEPRZNIK, NEON, SUMER, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, MLECZAN ETAKRYDYNY, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, OSTRACYZM, TARCZKA, PÓŁMISEK, ROZTRUCHAN, JONON, SEKRETARZYK, ŚWIRZEPA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ŁUK KLASYCZNY, KARTA WIZYTOWA, ENZYM RESTRYKCYJNY, GORZKNIK, ENALAPRYL, ZUPKA CHIŃSKA, SKALNICZEK, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, KORMORAN CZERWONONOGI, ALT, TORPEDÓWKA LOTNA, BOREOPTERUS, ANTENA HELIKALNA, BÓBR EUROPEJSKI, FRA, POKŁAD GŁÓWNY, KURIER TATRZAŃSKI, CHRYZOTYL, GIĘTKOZĄB, MASŁO, SZMACIAK, WANNANOZAUR, FLAMING MAŁY, SEKSUOLOGIA, FOMALHAUT, PEŁNOKRĘŻNIK, NOTOHIPSYLOFODON, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, BARCZATKOWATE, CZERWONY, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, GŁADYSZEK, PTEROZAURY, NEGUS, AMHARSKI, NOSOROŻEC TĘPONOSY, KING, KAPITALISTA, KANGNAZAUR, REGENERACJA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PIERNACZ, LOSILLAZAUR, KOMPSOZUCH, PISMO URZĘDOWE, JODŁA, PTASZNIK ŻEBROWATY, CHONDROSTEOZAUR, PUCHAREK, DELFIN GANGESOWY, GRZYB JADALNY, KABAT, KRYPTOPS, OCET SPIRYTUSOWY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, STANICA, KLEPSYDROPS, PIES MINIATUROWY, SPLASH, ELIMINACJA, GONIOMETRIA, PIÓROSZ, METRAŻ, OGROTEK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CHOMĄTKO, TAMBOURIN, MANIERYZM, RUSAŁKOWATE, PÓŁKOSZULEK, JAŁOWIEC, EWENKIJKA, PRZEWIERCIEŃ, PANTALONY, PET, PADACZKA MIOKLONICZNA, CUKIER OWOCOWY, PODYPLOMÓWKA, STANOWOŚĆ, ALOES OŚCISTY, WARIRAPTOR, MYSZ WERTYKALNA, DUR BRZUSZNY, OPONA, LEPIĘŻNIK, SIDEROPS, GEKON KONCERTOWY, WĘZEŁ TKACKI, KWAS MIGDAŁOWY, WILCZARZ IRLANDZKI, WOLF, KAMPYLOGNATOIDY, MASA RELATYWISTYCZNA, KANCZYLOWATE, CZYR, ODLOT, ŁADUNEK KUMULACYJNY, DIPLOTOMODON, WIESZAR, MIGRACJA ZASIŁKOWA, GIGANTOFON, GRA TOWARZYSKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, PASTEL, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, SREBRZYK, KOCZKODAN RUDY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PIECZYNG, SPISZAK, CZERNIEC, AWAR, MAPUTO, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ANTYBIOZA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KLASMODOZAUR, CZERWIOCH, KWAS OCTOWY, NASADA, CYGANEK, PODEGRODZIE, KRATA ROZDZIELNA, FENKAMFAMINA, KORTLAND, WIRCZYK, KONTERFEKT, ŻÓŁW ZATOKOWY, SERPULA, KUCHNIA GAZOWA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ZGŁOSKOWIEC, KRZYKLIWE, PROFIL, ORONTIUM, PRZYTULIA, NADCHLORAN POTASU, KOLONIZATOR, URETAN, GAJNIK, MONITOR ODSŁUCHOWY, TAWUŁA ŁĄKOWA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, GORYCZAK, OWICYD, KREWNIAK, MIEDZIOWIEC, KANDYDEMIA, ASTER, BUCHAŁOW, SKÓRZAK, ELEKTRYCZNY PASTUCH, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ODWODZICIEL, MAŁA MAZAMA RUDA, EPIDOT ŻELAZOWY, ARIADA, ONAGER, LIZESKA, ŻÓŁCIEŃ, EUSTENOPTERON, JESIOTRY, ZUELLE, MIŚ, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, TIOALKOHOL, FAN, KAPISTA, TERYTORIUM MANDATOWE, IRYS, GERBERA, ?PLANETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANGNAZAUR Kangnasaurus - rodzaj dwunożnego, roślinożernego dinozaura z grupy iguanodonów, żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach południowej Afryki; długość ciała 3-4 m, wysokość 1,5 m, ciężar 600-1000 kg (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANGNAZAUR
Kangnasaurus - rodzaj dwunożnego, roślinożernego dinozaura z grupy iguanodonów, żyjący w okresie wczesnej kredy na terenach południowej Afryki; długość ciała 3-4 m, wysokość 1,5 m, ciężar 600-1000 kg (na 10 lit.).

Oprócz KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KANGNASAURUS - RODZAJ DWUNOŻNEGO, ROŚLINOŻERNEGO DINOZAURA Z GRUPY IGUANODONÓW, ŻYJĄCY W OKRESIE WCZESNEJ KREDY NA TERENACH POŁUDNIOWEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA 3-4 M, WYSOKOŚĆ 1,5 M, CIĘŻAR 600-1000 KG. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x