SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIŁA AERODYNAMICZNA to:

siła wywierana na ciało przez powietrze lub inny gaz, w którym ciało jest zanurzone, będąca wynikiem ruchu ciała względem gazu lub cieczy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.553

MELDUNEK CZASOWY, JĘZYK HETYCKI, MĘŻNOŚĆ, WYCINEK, ZŁOTOGŁÓW, KUREK, ŻYWA MOWA, DYWDYK, MECHANIKA NIEBA, PATYCZAK, BLU-RAY, DZIECINNOŚĆ, SPORT MOTOROWY, WYSPA KONTYNENTALNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, TURÓWKA, KĄT POZIOMY, PORCELANKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, DZIEWIĘTNASTKA, SKRAJNOŚĆ, REFREN, WIDEO, FUNKCJA TOTALNA, DAWNOŚĆ, CIOS, DRĄGAL, STRÓŻA, ROSYJSKI, TYMPAN, TERMITIERA, PSIKUS, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, ALTERNATA, VASARELY, ABISYŃSKI KLASYCZNY, ZEGAR KWARCOWY, UDŹWIG, AMUR, DOMINIKANIE, LOKAL SOCJALNY, NIEŚWIADOMOŚĆ, GBUROWATOŚĆ, KIERAT, PŁAWKA, PODATEK, ŁATEK, MIGRACJA, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, ROZRUSZNIK, KONCENTRAT, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, STAN WOLNY, KOZIBRÓD, TKANKA NERWOWA, DOMINATOR, NIETOPERZ, OCULUS, PRZYSTOSOWANIE, KARMELITA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, KOŁPACZEK, SZKAPLERZ, PRELUDIUM, SIARCZAN, RENKLODA, ZAĆMIENIE, OPRAWA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, TACHOGRAF, STAROEGIPSKI, KONFEKCJONER, KRYKIET, ODMIERZANIE, SKŁAD CELNY, KREACJONIZM, DZIEŁO ŻYCIA, CIAŁO, RAPORT FISCHLERA, MESZEK, SZLACHTUZ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BEZRUCH, PUŁAP, ZNAK, PUSTY PIENIĄDZ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, NISZCZYCIELSKOŚĆ, HIPOTEZA, HONGSZANOZAUR, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KOŃ NA PATYKU, NADWOZIE SAMONOŚNE, GOL, POWIEŚĆ SF, MADZIARKA, DOBRE RZĄDZENIE, AKCJA, DYSTANS, UCHO, WYRAZ POKREWNY, SNICKERS, PRZYBUDOWA, NIESTABILNOŚĆ, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, DZIEWICA NORYMBERSKA, KOSZ, NIEKLAROWNOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PODGRZEWACZ, PRZEBIEGŁOŚĆ, CZTEROTAKT, WŁÓKNO, SZAGRYN, EKSPARTNERKA, PROSZEK, KOŚCIEC, NOCEK KOSMATY, DEIKSA, OCZKO, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, ETYKIETA, WYSZOGRÓD, BIAŁY TRĄD, PROSIONEK SZORSTKI, ETAPOWOŚĆ, GEOMETRIA CZYSTA, WARSZTAT, ZAPIS, ŚLIWKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PIESZCZOCH, WŁOSY TETYDY, GEOFIT CEBULOWY, DOM, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, KRUCZOŚĆ, ZŁOCIENICE, ARKABALISTA, ZAZNAJOMIENIE, UPIERZENIE, INEZ, SZANKIER TWARDY, BIAŁA HERBATA, ZŁY CZŁOWIEK, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TENIS STOŁOWY, HOLK, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, TŁO, NATURA, JAGODZISKO, ROZGRZESZENIE, PURANA, HANIEBNOŚĆ, EUCHARYSTIA, KUMOSZKA, MASZYNA INDUKCYJNA, NEKROMANTA, KŁOPOTANIE SIĘ, MISIEK, RUCH PRZYSPIESZONY, AGENT, TERAPIA REINKARNACYJNA, PRYMUS, BANDOLET, CEDUŁA, TĘTNICA UDOWA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, ŁADOWARKA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, STATUS SPOŁECZNY, ASYMILACJA, ANGOL, MOZA, PODWIECZÓR, DELUWIUM, ZASKARŻENIE, GATUNEK ZAWLECZONY, SEJMIK RELACYJNY, URLOP WYCHOWAWCZY, WIATRAK, GRUPA FOKUSOWA, WĘGLÓWKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, KRZYŻ PAPIESKI, UFNOŚĆ, UZIOM, ROLNIK, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, AGNOZJA TWARZY, UKOŚNIKOWATE, PRACOWNIK NAUKOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, WOSKOWATOŚĆ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ROGAL, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ABNEGATKA, ZAKON MNISI, CUCHA, AGENT, PANDANOWIEC, OGIEŃ KRZYŻOWY, MANEŻ, JEDNOPŁAT, ŁASKOTKI, SZARADA, KAPIBARA, KIESZEŃ, ROZGRZEWACZ, ASTER, BABESZJOZA PSÓW, EDYKUŁA, ZAĆMIENIE, LICZMAN, WACHTA, KOCZOWNIK, WYDATEK RZECZOWY, BIOKOMPONENT, OWŁOSIENIE, OPOZYCJA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DOGODZENIE SOBIE, MŁODY, LAMPA DAVY'EGO, PODRYG, DOROBEK, GAULEITER, SKUPIA, GAŁGAN, ŻURAWIK, PIANOLA, IMMUNITET KONSULARNY, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, OLEANDER, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, JENIEC, SYMETRALNA, GODŁO MAPY, RYCERZYK, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, REEDUKACJA, POŚWIST, ROMUALD, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, KABINA STEROWNICZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZAWODOWIEC, CENTRALA, OPERATOR BITOWY, ŁUK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FATAMORGANA, LOG, MIÓD EKSPRESOWY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KLASMODOZAUR, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WOLA BOŻA, PREZESKA, ADVOCATUS DIABOLI, OKO, WYŻYNA, ISKIERNIK, REGULATOR POGODOWY, PROCES GEOLOGICZNY, TELEFONIA, LITERATURA WAGONOWA, FAMOTYDYNA, PIKOT, KOSA KUŚNIERSKA, SZCZWANY LIS, DŁUGIE RĘCE, ZNAMIĘ ITO, IDEALIZACJA, ANARCHISTA, PROSTOWÓD, GĘSTE, BUTLA, KWADRATURA, PIĄTY, LOKACJA, DORADCZYNI, STEK, JĄDRO, MUR, PATENA, FLUNITRAZEPAM, REOGRAF, DAMAN, PRZÓD, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ?KRZYŻ MALTAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIŁA AERODYNAMICZNA siła wywierana na ciało przez powietrze lub inny gaz, w którym ciało jest zanurzone, będąca wynikiem ruchu ciała względem gazu lub cieczy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIŁA AERODYNAMICZNA
siła wywierana na ciało przez powietrze lub inny gaz, w którym ciało jest zanurzone, będąca wynikiem ruchu ciała względem gazu lub cieczy (na 18 lit.).

Oprócz SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SIŁA WYWIERANA NA CIAŁO PRZEZ POWIETRZE LUB INNY GAZ, W KTÓRYM CIAŁO JEST ZANURZONE, BĘDĄCA WYNIKIEM RUCHU CIAŁA WZGLĘDEM GAZU LUB CIECZY. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast