ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUREK to:

ŻUR; zupa na zakwasie chleba lub mąki żytniej albo owsianej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻUREK

ŻUREK to:

zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki - rozróżnienie to jest jednak trudne do zweryfikowania, wielu ludzi także w ogóle go nie stosuje) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.786

PRZYWILEJ EMERYTALNY, PISMO URZĘDOWE, AZOTAN, KINETOPLASTYDY, KOSTKA BRUKOWA, TRANSMISJA, KASZA, CZOŁÓWKA, BASKINKA, ZATOPIONA DEPRESJA, ZAKĄSKA, PRALNIA, LINIA LOTNICZA, HURMA, TARCZA, FUNT-SIŁA, BARWNIK, KSIĘŻULO, TRANSFUZJA KRWI, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, OCIOS, PROCES TECHNOLOGICZNY, CUDEŃKO, FUS, STRAPONTEN, KONSOLA, METR, BRYGANTYNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PROPAROKSYTON, SĄD WOJSKOWY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ASTRAGALOMANCJA, PĘDZLIK, OSŁONOWOŚĆ, IZBA, PIĘTRO, INTERNAT, RYBONUKLEAZA, ROBOTA GÓRNICZA, STOŻEK NAPŁYWOWY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, EMBARGO, MŁOT KAFAROWY, AGREGACJA, POJEDYNKA, NEURON LUSTRZANY, SYLWETKA, ŚWIATŁOCIEŃ, KASZTELANIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SMYCZ, BOĆWINA, DYSKRECJONALNOŚĆ, OBRAZOBURCA, BACYTRACYNA, RZEZALNIA, INDEKS, SZPIC, KĄPIEL, CYNGIEL, ZATOROWOŚĆ, BUCHTA, KOTEW, PARA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WSPINALNIA, KESON, MOTOR, WYRAŻENIE, KĄT ROZWARTY, TYTULIK, WYBUCH, ŁAPACZ, ROŚLINA KORZENIOWA, SUSZ, BERET, NARTA, LEPIARKOWATE, SZKLANY SUFIT, MISJA DYPLOMATYCZNA, BIOCYD, GIROSKOP, POETA LAUREATUS, KREPON, ENAMINA, ŁUSKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, KARIN, DUCH, SPLOT, RURA, KIA, TĘPAK, SZPEKUCHA, GROŃ, DOBRO FINALNE, BLUES, LEJBIK, BRANIE POD WŁOS, ŚLIZG, MATURZYSTA, ARABICA, KOSZULKA, ISKIERNIK, GRODŹ, PODWODA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, WYDATEK RZECZOWY, MOTYLEK, KLOZET, NACISK, MIR, TĘSKNOTA, POLIPTYK, PRZEDZIAŁ, DZIEŁO SZTUKI, BŁOTNIAK, KROS, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, LODOWIEC FIELDOWY, SZEŚCIAN, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PORCELANA STOŁOWA, STRZELNICA SPORTOWA, FAŁ, RACJONALNA IGNORANCJA, JAN, KORKI, SĘKACZ, TRYSEKCJA, JEDNOSTKA ALOKACJI, ARKA, OPOŃCZA, TRANSKRYPCJA, KOPNIAK, BRYTYJSKOŚĆ, SYGNAŁÓWKA, KOLUMNA, MARGINESOWOŚĆ, SAKRALIZACJA, ZAAWANSOWANIE, EPIZOOCJA, PINCETA, PULARES, REDINGOTE, KONFIGUROWANIE, MLEKO W PROSZKU, MILANEZ, ANTAŁ, LEKARZ, FĄFEL, FACSIMILE, KAMIEŃ, AKSAMIT, TALERZ, FRUSTRACJA, DEKALKOMANIA, PĘCHERZ, SŁONECZNIK, SINIAK, SUROWICA, TYMPANON, PASZTET, FLAMBIROWANIE, WYPĘDZENIE, CZESKI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, CAMPUS, PROTETYKA, DESPOTYZM, NOWICJAT, KONWENT, ROZKŁAD, POWÓZ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, EFEKT SNOBIZMU, KISZKA PODGARDLANA, MACZUGOWIEC, SZARADA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, HULK, BITUMIZACJA, STRATA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, FANPAGE, WYŚCIGI, OBLĘŻENIE, CHRZEST, SYNOD, ZAZDROŚĆ, TRACZ DŁUGODZIOBY, DENATURACJA BIAŁKA, RETROGRADACJA, ELASTYK, PIRAMIDKA, ROZTRUCHAN, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, MIŃSZCZANKA, PTASZEK, BULIONÓWKA, RACICA, SIMON, WĘZEŁ DROGOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, MOCZ, BODZIEC, CUDOTWÓR, UMBRA, PŁYTA PILŚNIOWA, BERŻERA, DRENAŻ, RYM NIEPEŁNY, PENSJA, DONOR, LOT, LEBERA, BARKAS, STREFA NADGRANICZNA, REPLIKA, STREAMING, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, BROKAT, OC, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SIODZI, BALERON, ONE-LINER, CZUBEK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BLASZKA, ELEKTROCHIRURGIA, POMYLENIEC, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, OBERWANIE CHMURY, SANDALIN, MORDOKLEJKA, KASZA, KŁAK, KIWI, PRZEKOZAK, WYRZUTNIA, GOŁĄBECZEK, NAGIEL, ŁAPA, OBAWA, GADZINA, APANAŻE, UKRYCIE, DIABEŁEK, LUNETA, SEK, STOLIK, PALACZ, ALLEGRETTO, DRZEWOSTAN NASIENNY, SZPARA, KILKAKROTNOŚĆ, PULPIT, ROZPAD, KSIĄŻĘ, PIERWSZY PLAN, KOD GENETYCZNY, SONG, KIEŁZNO, KROPKA, GRAFFITI, NAWIETRZNIK, HARDTOP, KLAMRA, FULAR, BASEN ARTEZYJSKI, PUKNIĘCIE, PŁATKI ZBOŻOWE, STRATOTYP, HYDROFOR, INERCYJNOŚĆ, LEBERKA, DYFUZJA, POJĘCIE LOGICZNE, NIEDYSPONOWANIE, NADBITKA, BOMBA WODOROWA, LINIA SPEKTRALNA, GRAF PODSTAWOWY, KOLEJ LINOWA, ALLEGROWICZ, PARAROTACYZM, ZBROJENIE, DYSONANS, DOM TOWAROWY, ŁUPACZKA, GENE, MONODIA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ?PORZĄDEK SPOŁECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻUREK ŻUR; zupa na zakwasie chleba lub mąki żytniej albo owsianej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUREK
ŻUR; zupa na zakwasie chleba lub mąki żytniej albo owsianej (na 5 lit.).

Oprócz ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ŻUR; ZUPA NA ZAKWASIE CHLEBA LUB MĄKI ŻYTNIEJ ALBO OWSIANEJ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast