CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUPRYNA to:

czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.)OSEŁEDEC to:

czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.)SEŁEDEC to:

czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.584

SATRAPIA, BZYGI, STRUMIEŃ, RÓG, MULINA, NEUROMEDIATOR, SZANTA, IMPAST, BALDACHIM, MODRASZEK ALKON, LINIA WIDMOWA, REGLAN, URZĄDZENIE RADIOWE, INSTRUMENT DŁUŻNY, TEST PŁATKOWY, DZIESIĄTKA, SĄD GRODZKI, WISZER, CAP, ZBIORKOM, KATAPULTA, KNAGA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, GĘSIA SKÓRKA, NIEPOKALANEK, BAŃKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, JEŁGAWA, WYRAZY, POSTERUNEK, KULOODPORNOŚĆ, ASTRA, PODATEK, SZPATUŁKA, DRYBLING, NIEBOŻĘ, KLON, TEMAT PODSTAWOWY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, DYSTYCH, FLAGRUM, PILŚŃ NERWOWA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, SRACZKA, EGZERCYCJA, BECZKA BEZ DNA, GEOMELOFAGIA, PASAŻ, KĄT DEPRESJI, ADAGIO, ZIELENIEC, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, BROŃ RADIOLOGICZNA, KAFEL, KOSZULKA, PIEROGI, WYRZUTNIA, DEWOLUCJA, TYMPANON, UCZESTNIK, DRZEWORYT, ZWIJARKA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, GOŁOBORZE, POUSSIN, WYRZUT, ESCUDO ANGOLSKIE, KANCONA, RANITYDYNA, WARIACJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, NACIEK JASKINIOWY, TRIDUUM, INTERFEROMETR MICHELSONA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, MIMETYZM FORMALNY, SKUPISKO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, REDINGOT, PAROWCZYK, ODSKOK, ZWŁOKI, KULA, CZAIK JESIENNY, SILNIK SPALINOWY, IMPOTENCJA, JĘZYK URZĘDOWY, AREA, WRAK, REWIR, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, KOLEUS, BAZA, CHEMOTAKSYNA, GENUA, MORENA BOCZNA, WIBRACJA LABILNA, LEGOWISKO, JERZY, PROTEZA, PASTWA, TYTUŁ, REMIX, LATA, ALASKAN HUSKY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, FORMANT, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, PROCES GEOLOGICZNY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, WYRĘBISKO, SĄD KAPERSKI, KARABINIER, SERPENTYNA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, CHRYZOFITY, MĄCZNIAK RZEKOMY, ZAKAZ, ŚMIECIARZ, WIR PIASKOWY, ZGNIŁKI, ASYSTA, GRYLAŻ, SPÓJNIK WYNIKOWY, SANDWICZ, JEŻ WSCHODNI, MOGISYGMATYZM, KOPIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, GUMA NATURALNA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, C, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, SZYNION, RESPONDENT, PUNKTUALNOŚĆ, PUŁAP, ANTYPKA, WAGON, ARGUMENT, BROSZURA, NADZÓR BANKOWY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ODROSTY, POZYCJA BALETOWA, SMERFETKA, NA PIESKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, TYMPANON, ALBUMIK, LOKAL SOCJALNY, OSPA PRAWDZIWA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, TROPIK, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ZEPPELIN, KAPA, WŁOSY, AGERATUM, HIPOTEZA ZEROWA, ŚREDNIOPŁAT, ILUMINACJA, USZKO, BACKGROUND, PRYSZNIC, ODRÓBKA, PLETYZMOGRAFIA, PADWAN, PODCHLEBSTWO, ZAKONY, STOSUNEK UMOWNY, ŁYSY, WODNICA, ADAPTACYJNOŚĆ, HASHTAG, KRUCJATA, INFORMACJA POUFNA, WIANO, REAKCJA PODSTAWIANIA, MILANEZ, RAJSKI PTAK, PRACA, INKWIZYCJA, ODMIANKA, ZASILANIE SIECIOWE, NAKAZ KWATERUNKOWY, DRUK, MOTOR, ARKADA, PŁYWAK, SEZON, BAZA TRANSPORTOWA, KIEŁ, POLIMER FLUOROWY, PADACZKA ODRUCHOWA, GIGANT, DEMOT, MAŁY PALEC, BULLA, BALDACH, ŻYDOWIN, MAGNES, PERKAL, NIEŚMIAŁOŚĆ, POGODNOŚĆ, ORK, INFUŁA, CHINE, RÓWNINA ZALEWOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, UWŁOSIENIE, HULAJDUSZA, HRABIANKA, INDULGENCJA, ŁYKACZ, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, SZLAUCH, KUCIE, ZALICZENIE POCZTOWE, SYNDETIKON, ANDROGYNIZM, CUDZOŁOŻNICA, ROZMARYN, BUŁGARSKI, SZALONA GŁOWA, OLIFANT, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, WIELKI STEP, KARELIA, ŚNIEĆ, PRZEWOŹNIK, OSTRYGA, MISZCZU, OBIEG PIENIĄDZA, ANTENA MIKROPASKOWA, MOLINO, KREM, PRZETOKA, RZEKA CHWILOWA, APARAT, UKŁAD LOMBARDZKI, MUCHOMOR BULWIASTY, GNIAZDO, LEGA APOSTOLSKI, GRODZISZCZANKA, AUROR, KATASTROFA, DEKLARACJA, PYZA, PIERWSZA POMOC, PRACOWNIK NAUKOWY, PRZEBRANIE, VITARA, OBIEKT, CANON, OKRZOS, WYZIEWY, FRYZ, ZESTAWIK, AVENSIS, SKOK W BOK, DERELIKCJA, SPRZĘŻAJ, WARKOCZ, REMONT BIEŻĄCY, DWUDZIESTY, ARSYNA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ELKI, KULBAKA, POLIGAMIA, RAJDER, BLUZG, AWERSJA DO RYZYKA, RODZINA ADOPCYJNA, PŁAT POTYLICZNY, OSŁONA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BARONIĄTKO, ZEBRULA, ZGŁĘBNIK, REDAKTOR TECHNICZNY, GENE, WĘGLÓWKA, ZAKON MNISZY, INKA, DŻEM, OLIWA, ŁOŻE, MARZEC '68, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, RINFORZANDO, MITRA, ŻYŁA PROMIENIOWA, PISIOR, TUNICZKA, ?SER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.584 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZUPRYNA czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.)
OSEŁEDEC czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.)
SEŁEDEC czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUPRYNA
czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.).
OSEŁEDEC
czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 8 lit.).
SEŁEDEC
czub, wąski kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków zaporoskich (na 7 lit.).

Oprócz CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZUB, WĄSKI KOSMYK WŁOSÓW NA CZUBKU OGOLONEJ GŁOWY, SPLECIONY W WARKOCZ LUB ROZPUSZCZONY, NOSZONY PRZEZ KOZAKÓW ZAPOROSKICH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x