APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTUCZNE SERCE to:

aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.226

AZOLLA KAROLIŃSKA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BIERWIONO, WARIACJA, RANA OPARZENIOWA, PACHT, LIBRA, NIESKWAPLIWOŚĆ, BATERIA, EFEKT, RODZICIELSKOŚĆ, BIAŁA SALA, USZAK, SKONTRUM, PREFEKT APOSTOLSKI, KRUŻ, CZAPKA TEKTONICZNA, WSPÓŁPRACOWNIK, KORA, INTERPRETATOR, BATERIA AKUMULATOROWA, BROŻEK, SILNIK SPALINOWY, WICIOKRZEW, NIELOTNOŚĆ, FRATER, MARKA, KASOWNIK, ALAIN, KOSZULKA, KASETA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PODRZUT, KABEL, DZIADEK DO ORZECHÓW, OKRĘT SZPITALNY, REFLEKS, MŁAK, LICZKO, URANOWIEC, PEPIK, DWORZANIN, ROTOR, PATENA, STREFA BUFOROWA, METRYKA, GRUPA ARYLOWA, DEMONSTRACJA, HASZTAG, SIEDMIOMILOWE BUTY, WYŚCIGI, SIŁA NOŚNA, ŻEGLUGA, KLOSZ, DIADOCHIA, CHINE, GRANAT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, MANDAT, CHARAKTER, ASOCJACJA CHARGE, POPRAWNOŚĆ, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, AKRECJA, GROŹBA, ROZSZCZEPIENIE, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, POCENIE, RADAR GEOLOGICZNY, CIAŁO OBCE, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, LEPSZA POŁOWA, ROZKŁADOWOŚĆ, PÓŁWYSEP, JEZIORO ZAPADLISKOWE, WROTA, CZOŁO, CZTERDZIESTKA, STRETCH, PŁAWKA, ORGANDYNA, PIEPRZ, WSTĘŻNIAKI, FIAKIER, NADAJNIK, FAŁ, MEDALION, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KAJMAKAM, BAGAŻÓWKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WERMUT, BUGAJ, MASZKARON, KRATER, GAMA, KURS, PLUTON, BRYTFANKA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TONACJA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, OPARZENIE, PRZEDSZKOLE, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, DOKUMENT PAPIESKI, BŁONICA NOSA, ZGRZEBŁO, TERCET, TONACJA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, MODYFIKACJA, FUTURE SIMPLE, LIRNIK, WOLT, ADHD, DYSFUNKCJA, REWITALIZACJA, MALATURA, BROKAT, GRODŹ, IMPLANT ŚLIMAKOWY, LINA, GAZ SPALINOWY, NAZWA PATRONIMICZNA, ROZJAZD, RUCH BEZWIZOWY, KLUCZ, BĄK, KLAPA, NIERÓB, ZAMSZ, STEREOTAKSJA, PŁATKI ZBOŻOWE, HEAD HUNTER, HUGHES, CZEREP, PRZYPAŁ, ISKIERNIK, ANTYUTLENIACZ, PRZEMYT PLECAKOWY, KASZA, FILM ANTYWOJENNY, ANTRYKOT, LIMNIGRAF, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KUNDMAN, PIEC, SZATA, PREFORMACJA, ABSYDA, SZCZENIACZEK, OKARYNA, SKAŁA WAPIENNA, BOKS GARAŻOWY, LARWA, PROSTAK, CHERUBIN, GŁOWICA BOJOWA, MEANDER, PRZYWODZICIEL, PODWYMIAR, ZABURZENIE, KRAJE, POLIGAMIA, PRZYŚPIEW, NAKŁADKA, ODMIERZANIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CZŁON PODRZĘDNY, SERCE JASIA, KAMIEŃ NERKOWY, LUNETA, BONET, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ZASADA, SYMPATYKOMIMETYK, ANIMIZM, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, HEJNAŁ, DZIAŁANIA, PLAZMA, ZGĘSTEK, KULFONIK, APARAT TLENOWY, ARENA, STATEK, STRYCH, DYSONANS, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, OKUCIE, WÓZEK, TURMA, WIĆ ROŚLINNA, SZYPUŁA, WIERZĄCY, LENIWOŚĆ, ZASADA, OCHRONNIK, FRONTON, MASYW GÓRSKI, SIEDZIBA, BARBARYZM, ANIOŁ STRÓŻ, MOSTEK H, ALBUM, PTASZEK, ANKA, IDIOSYNKRAZJA, ASTRAGALOMANCJA, PŁOMYK, ANTYFAN, CELEBRACJA, ŻABA LEOPARDOWA, PAKIET POMOCOWY, TONAŻ, PARA, SZLAFROK, TYP, UDERZENIE, SKANER BĘBNOWY, KONKURENCJA, GŁÓWKA, NIEDOPASOWANIE, ŁATA, WENTYL, TWÓR, MATRYKUŁA, STRATEGIA, ROKIET, CERKIEW, RÓJKA, TULEJA, ŚRUBA POCIĄGOWA, KRWIŚCIĄG, TYNKTURA, SZTAFAŻ, TERYNA, PREDYKACJA, LUFT, WYCIĄG TALERZYKOWY, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, AKCENT OSTRY, KAMERA, TREPAN, BAZYLISZEK, PIKADA, WÓZ ASENIZACYJNY, ANALIZA LITERACKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PODZIAŁ, SONOGRAF, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PRANIE PIENIĘDZY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PRZEKRÓJ, OGIEŃ, NACZYNIE OZDOBNE, RAKIETA, SZPRYCA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PIEPRZ RÓŻOWY, SPECJAŁ, NIEGOSPODARNOŚĆ, KOTŁOWNIA, ILLOKUCJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, DEMOTYWATOR, RZECZY OSTATECZNE, LAMPA, ADRES WZGLĘDNY, LIZ, RYWALIZACJA, TRANSPORTOWIEC, LISTEK, KOLAUDACJA, PROMENADA, KLEJÓWKA, ULGA BUDOWLANA, SPEKTAKL, SIARKA POPIOŁOWA, LEMIESZ, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, RIKSZARZ, ŁAWA, PIANISTYKA, MATURKA, OLGA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ANTABA, ODBIJACZ, KONDYCJONALIZM, DOBA, DRAMATYKA, MIKONAZOL, BLINDGAFEL, ŚCIANA, ?FILM OBYCZAJOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTUCZNE SERCE aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTUCZNE SERCE
aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.).

Oprócz APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast