Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTUCZNE SERCE to:

aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.561

MANDARYŃSKI, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, CZART, BATALIA, LUK, PRZEWRÓT, WKŁADKA, KRYKIET, AURA, WIATROWNICA, USKOK, WISKOZA, INWESTOR, KRAWĘDŹ, CZASZA, WSPÓLNOTA, MOCZ, ANALIZA WARIANCJI, DIAGNOZA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, POROST, OBRAZOBURCA, WÓŁ, DYSTONIA TORSYJNA, MIKSER, ALERT, ZNAMIĘ, DOMENA PUBLICZNA, ZNIECZULENIE, OPŁATA ADIACENCKA, STRĄGA, TŁO, KAFETERIA, KASZKIET, KNEDLIK, DOMINANTA, KARTEL, KLAWIATURA, WYLĘGARNIA, DYKTAT, BERCEUSE, TEST CIS-TRANS, FORLANA, ŚWIADEK KORONNY, PRZEDZIAŁ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PATOLOG, ŁOŻE, DZIECIACZEK, PEPICZKA, BANDYTYZM, WYDATKI, BALDACHIM, SŁODZIAK, ZGRZEWKA, KOLEUS, DELEGACJA, PRAWO CURIE-WEISSA, POKAZOWOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, GALISYJCZYK, WYCHÓD, WARCHOŁ, SZPETOTA, RELIKWIARZ, ZAŚPIEW, SMUGA, MAŁŻEŃSTWO, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KOSA, SOCZEWKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, BARYKADA, DEPRESJA, POBUDZICIEL, WAHADŁO, SKOPEK, SPRZĘT, KOCIOŁ FLUIDALNY, ROZKRUSZ, APRETURA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PODMIOT GRAMATYCZNY, ABSYDA, KOLORYT, OBRAZ, SOS TATARSKI, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, RABACIK, WYRAZ, STANDARDZIK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, LIPA, STRES, PIANOPLASTYK, TUNIKA, KABRIOLECIK, NIEŻYWOŚĆ, MITENKI, KOPNIAK, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, PRZEPLOTKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WYWROTKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ŻYWOPŁOT, REKOMENDACJA, TRANSMISJA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PRZEDMIOT, KLEPISKO, POLIPTYK, ZAWAŁ BLADY, REKWIZYCJA, NIEREGULARNOŚĆ, TOST FRANCUSKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CIEPLARKA, MALATURA, FOTOJONIZACJA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KLEJÓWKA, ŚCIĘCIE, SIARKOSÓL, KORDELAS, TEMPERATURA MROZU, SZTUKA KINETYCZNA, BŁOTNIAK, LIMNIGRAF, ODTRUTKA, ŁAPACZKA, CHRYJA, BARKAS, DZIANINA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, NASZ CZŁOWIEK, STRACH BIERNY, PRZEWOŹNIK, MUZYKA, CIEŃ, LIST PASTERSKI, WIKARIUSZ, KINETOGRAF, PIESZEK, PAROBEK, TOCZKOWCE, ŁACINA, KONSOLETA, SZCZEP, DROGA ZBIORCZA, OKO, PIEPRZ CZERWONY, DZIAŁANIE, KOKTAJL, DANINA, AMFIPRION, RÓŻANKA, DROMOS, EKONOMIA POLITYCZNA, RING, JAWNOGRZESZNICA, FORMALIZACJA, UBOGI KREWNY, MANDORLA, PRZEDNÓWEK, DEFERENT, PACHOŁ, SPIKER, BUTLA, KISZONKA, SZKLANY SUFIT, KAMIEŃ NERKOWY, BEZDUSZNOŚĆ, KLER, PORCELANA STOŁOWA, JACHT, AKWEN, KORDON, FILOLOGIA GERMAŃSKA, CIOTCZYSKO, SYNTEZA, WAGA, MUZYKA CERKIEWNA, CZUJKA, KASZA, SAKLA, NIEWYPARZONY PYSK, ZAWODOWOŚĆ, TOREBKA, DOBROWOLNOŚĆ, RYKSIARZ, SERWIS, WRÓG, WOLUTA, MUSZLA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ŚLIZG, PRZYNĘTA, ACEFALIA, MARENGO, NADAWCA SPOŁECZNY, KOSMOGONIA, KRATOWNICA, MASA KAJMAKOWA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, CELOWNIK, FASOLA, FETYSZYSTA, RELING, BEZPIECZNE ZAPASY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, IRREDENTYZM, IMITATOR, KASETA, BARSZCZ, INGUSZKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KINO DROGI, MOST PONTONOWY, MEDIALNOŚĆ, INTERWENCJA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PRZEPRÓCH, SMAKOŁYK, POŚWIST, ODRÓBKA, CYTODIAGNOSTYKA, ODKOS, PORT, POTENCJAŁ DZETA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MASZYNA INFORMACYJNA, BUŁA, SZEWRON, TRYSKAWKA SZKLANA, EKSPOZYCJA, PEŁNOMOCNICTWO, PŁUCZKA, GAZÓWKA, ARSENIAN(III), SZPATUŁKA, EKRAN, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, LOCO, ZIARENKO, PLAGA, DZIELNOŚĆ, IMIGRACJA, GROWL, NISKOROSŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SERIA, MŁODZI, MONODIA, PIERNIK LUBELSKI, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, RODZAJ, PRZYPAŁ, TETRAMER, STRZAŁ, AHISTORYCYZM, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, WARIACJE, SZYLKRET, WEDETA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ROZBRATEL, PRAWO ZATRZYMANIA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, IMMOBILIZACJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SMALEC, CROSS, FORMACJA, WOLNY, ANON, PALUCH KOŚLAWY, PRZEWÓD, ELIKSIR ŻYCIA, KUMOTER, STATYSTA, WĄTEK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, GRZBIET KSIĄŻKI, WYRÓB TYTONIOWY, BLOK RYSUNKOWY, ZIARNIAK, GRADACJA, ESTOŃSKOŚĆ, KONTROLA PASZPORTOWA, HUBA SINIAK, FUS, TWARDZIAK, KORYTKO, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KWAS LINOLENOWY, TRAFIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APARAT MEDYCZNY, POMPA SŁUŻĄCA DO ZASTĘPOWANIA LUB WSPOMAGANIA DZIAŁANIA SERCA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sztuczne serce, aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTUCZNE SERCE
aparat medyczny, pompa służąca do zastępowania lub wspomagania działania serca (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x