PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWO AUTORYTARNE to:

państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.815

DOKŁADNOŚĆ, ONOMASTYKA, IDIOGRAFIZM, BEZKLASOWOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, POLIOLEFINA, PREPARAT CHEMICZNY, PUNKT MOTORYCZNY, NOZDRZAKI, KICHA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, HALA TARGOWA, ŻŁOBECZEK, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, STRZELNICA SPORTOWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, PRAWO WEWNĘTRZNE, UKŁAD, OBSŁUGA, CHROMATOGRAF GAZOWY, HETEROATOM, DEPORTOWANY, POSTOJOWE, STRAŻNIK MIEJSKI, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, KONCERNIAK, SKUP INTERWENCYJNY, PRZYJEZDNA, ELF, SAMOA ZACHODNIE, REAKTOR, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, KWAS BEZTLENOWY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KÓZKA, ROZBITEK, SZABLONIK, RANA SZARPANA, ZWIĄZEK CHELATOWY, PARA 0, MASELNICZKA, STAROEGIPSKI, BŁĘDNOŚĆ, TAKT, BEZGUŚCIE, PODATEK, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, MŁOTOWNIA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, CZARCI POMIOT, MANDAT, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, LAS DZIEWICZY, JEDNOSTKA, UCISK, SFERA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, MINISTER BEZ TEKI, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, ŁĄCZNIK CIECZOWY, KOMPLEKS, POLE, BEZPOWROTNOŚĆ, SAMORÓBKA, PROEPIDEMIK, OPERA, AKUMULATOR, INKAS, PROBLEM DECYZYJNY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, NIKOLAICI, DOBROWOLNOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, USZKODZENIE, NEOREALIZM, EKLIPTYKA, NARAMIENNICA, PÓŁSIEROTA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, DRĄGOWINA, EMPORIUM, PATKA, GLIZA, ANALIZA FRAZOWA, UPRAWA ROLI, HYDROFOB, PAŃSTWO, OBIEG SYNODYCZNY, POKÓJ WIADOMOŚCI, CALLZNA, DOTHRACKI, BRAK, DZIAD, GARBATY ANIOŁEK, SHONEN-AI, RÓŻNICA ZBIORÓW, TACA, EGOISTYCZNOŚĆ, PŁYWAK, ŁAMAGA, ŻARLIWOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, REGUŁA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, WYŁUDZACZ, PODEST, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PRAGMATYKA, RUCH SAMORZĄDOWY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, JĘZYK ŻYWY, OSOBA TRZECIA, NASIENNIK, MODERN, SPOT, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, RUSKI, OBROTNIK, SKŁADANKA, SKAŁA WULKANICZNA, SCHRONISKO, ŚLEPA PRÓBA, KRAKERULA, SZTANGA, FENOLOGIA, JOŁOP, PORZĄDEK PUBLICZNY, KRYZYS, SEMINARIUM, WATA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, OPTYKA FALOWA, KRÓWKA, PORZĄDNOŚĆ, SZKLANE DOMY, MŁOT HYDRAULICZNY, BAZGRAŁA, CYGAN, KOLANO, PROBIERNIA, MASZYNA INFORMACYJNA, ODPOWIEDZIALNY, BEZNADZIEJNOŚĆ, PLAC APELOWY, FRANCISZKANIZM, LOTOKOTOWATE, USŁUGI SPOŁECZNE, UNIŻONOŚĆ, TRANZYSTOR OSTRZOWY, AKTUALIZM, BEZBOLESNOŚĆ, BAR, FAŁSZYWOŚĆ, BURAK, CIĄG POLIGONOWY, TURANISTA, STREFA NUMERACYJNA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, NIEDOCUKRZENIE KRWI, SZCZEROŚĆ, SŁUŻBY SPECJALNE, MARKIERANT, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, NIEWYGODA, KLONOWATE, KRASNOLUDZKI, KANAŁ KRĘGOWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, SZWARCCHARAKTER, PRODUKTYWNOŚĆ, HISTORIA, PARAGENEZA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PŁÓCIENNICA, KNAJPA, SIERRA LEONE, JĘZYK ALEUCKI, ANTYSZACHY, BEZCIELESNOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PAS, DRIP, OWRZODZENIE PIERWOTNE, KRYJÓWKA, BUCHTA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, NEGOCJACJA, HANKO, GUŁAG, ZAWADA, MÓWNICA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, STACJA NASŁUCHOWA, MISJA WERYFIKACYJNA, NOC ASTRONOMICZNA, OBDUKCJA, GALAS, MUCHY W NOSIE, OTĘPIENIE, ZALESIANIE, ŁAGODNOŚĆ, STARUSZKOWIE, KANAŁ ŻEGLOWNY, DERELIKCJA, CHMURA NISKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, RAJ, ASTER SERCOWATY, KAMARYLA, UBYTEK, GÓRA PODWODNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, LUSTRO, NIEWZAJEMNOŚĆ, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, KONKURENCJA, NAGRODA POCIESZENIA, CHORY NA GŁOWĘ, OKNO TEKTONICZNE, WSPÓLNY ZASÓB, POMYŁKA, SHOJO-AI, TOREBKA, PARKIETAŻ PENROSE'A, FERMENTOR, NIEROZUMNOŚĆ, KUCHNIA, ZAKRĘT, ILUZYJNOŚĆ, ZŁOTA PŁYTA, FANTAZJA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, TRZPIENNIK, CZAS OCHRONNY, CYKL ASTRONOMICZNY, CELULOZOWNIA, WIESZCZBIARNIA, ŁAGIER, WOKALIZA, NIEDOSTATECZNY, HIBERNACJA, STAŁOŚĆ, AKCELERATOR CYKLICZNY, KRÓTKI METRAŻ, ZASADA REAFERENCJI, STRATY MORALNE, GWATEMALA, MARTWOTA, WSPÓŁISTNIENIE, SOSJERKA, PIRAMIDA, MACA, FORMA, BOOROOLA, MROK, OBÓZ WĘDROWNY, WTÓRNY ANALFABETYZM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, SCIENCE FICTION, CHOROBA AFEKTYWNA, CEWA, PORTATYL, BURGER, ASYLABIZM, CAMPUS, USTERZENIE RUDLICKIEGO, CHLOASMA, KONWENT, CHORDOFON, DZIECINNA IGRASZKA, STROP GĘSTOŻEBROWY, PÓŁNOC, DZWONY RUROWE, SERCE, OTĘPIAŁOŚĆ, MASIELNICZKA, KOGUT, ACHEIROPOIETOS, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, MŁODZI, SULFAMETOKSAZOL, POMOC, UKŁAD DZIESIĘTNY, NIEPOWODZENIE, DUPA BLADA, INKA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, BYCZEK, KIEP, SZYBKA RANDKA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PARCIE, ATENY, ?OBÓZ PRACY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWO AUTORYTARNE państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWO AUTORYTARNE
państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności (na 18 lit.).

Oprócz PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PAŃSTWO, W KTÓRYM NIE MA WARUNKÓW DO DZIAŁANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I IDEI SAMORZĄDNOŚCI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x