TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA to:

tendencja w postępowaniu, działaniu, rozwoju; kierunek działania przez kogoś obrany (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LINIA

LINIA to:

zespół przewodów i urządzeń przeznaczony do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych (na 5 lit.)LINIA to:

kolumna, szereg, rząd przedmiotów lub osób (na 5 lit.)LINIA to:

wers w tekście (na 5 lit.)LINIA to:

stała lub okresowa wyznaczona trasa pomiędzy jakimiś punktami, które kursują tą trasa według rozkładu jazdy (na 5 lit.)LINIA to:

sylwetka, figura człowieka; często: zgrabna sylwetka, szczupła figura (na 5 lit.)LINIA to:

trasa, po której przemieszczają się środki komunikacji utrzymujące stałe połączenie między przystankami, dworcami itp (na 5 lit.)LINIA to:

jedna z 625 części, na które podzielony jest obraz przesyłany w telewizji standardowej (na 5 lit.)LINIA to:

duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia na północnym krańcu Pojezierza Kaszubskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.886

NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CZEŁKOWSKA, DYSFAGIA, OŚ PORTALOWA, KAPILARA, NARYS KWIATOWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, DELEGACJA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PIEŃ WULKANICZNY, CIĘŻKOŚĆ, PRIORYTET, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, VALAR, BAZYLIANIE, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PRAWO, AFRONT, RAMIENICA OMSZONA, ZŁOTY CIELEC, METR KATOLICKI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PROFESJONALIZM, FAJERWERKI, PACHCIARKA, NORDYCKOŚĆ, GAWORZENIE, ODWILŻ, UKRZYWDZONY, PRODUKCJA PIERWOTNA, UCHO ZEWNĘTRZNE, OKULARY, CZYNNIK, FILOZOFIA RELIGII, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KRAKUSKA, DOŚWIADCZENIE, NIEEFEKTYWNOŚĆ, IZOLACJONIZM, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, KASA POŻYCZKOWA, WIRUSY SSRNA(-), SZPARA POWIEKOWA, CUCHA, WIBROBETON, GRUNT POD NOGAMI, WYPORNOŚĆ, ANORAK, HOLTER EKG, PODGLĄD, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, GRZECHOT, OKUPACJA, GNOSTYCYZM, OBRÓT PIERWOTNY, ZŁOTOŚCI, HUMOR, NEOKLASYCYZM, ZŁA PRASA, PRZYMUS ADWOKACKI, KRUCJATA, BŁAGANIE, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, MIKROEWOLUCJA, RYCINA, PIELĘGNIARSTWO, KWADRATURA, TECHNIKA OPERACYJNA, WODODZIAŁ, PIĘKNOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, WYCISKANIE, PRACA, JAJKO, NEUTRALNOŚĆ, FARAMUSZKA, OSZCZĘDNOŚĆ, BASILEUS, BRIENZ, PARAFIA, ASTROWIEŻYCZKA, WORCZAKOWATE, UDAWACZKA, SYMETRALNA, KYNOTERAPIA, DRWINA, KURS, NIERUCHOMOŚĆ, DEPESZA EMSKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, BAŃKA, WYLINKA, MAJSTERSTWO, ŁUK MADZIARSKI, KROTNOŚĆ, PALEMONETKA ZMIENNA, NARAMIENNIK, NIEWYDOLNOŚĆ, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WIELOETATOWOŚĆ, TERMOGRAM, KOMBINACJA LINIOWA, EURYTMIA, USTAWA, KOLEJ, ANAPLAZMOZA, NURT, JEDNOSTKA ENERGII, REGENERACJA, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, IRANISTAŃSKI, KONWIKT, SFERA BIOTYCZNA, WYPŁYW, JUDASZOWY POCAŁUNEK, SPŁUKIWANIE, ŚWIERK CZERWONY, KOŃ KLADRUBSKI, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, TOŁUMBAS, STOPA LĄDOLODU, GRAAL, SULFAMETOKSAZOL, PENDYNKA, ŻAKINADA, PANASONIC, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GENERACJA ROZPROSZONA, IRREDENTYZM, CHORDOFON, EROZJA WODNA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ANODA, BOCZNIK, MOŻNOWŁADZA, PRZEJRZYSTKA, KLINGOŃSKI, DUR PLAMISTY, ŚLUB KONKORDATOWY, ENTUZJAZM, PRZECIWSOBNOŚĆ, OBWÓD, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, OPIEKUN, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, EGOCENTRYCZNOŚĆ, CYKLON, MELDUNEK CZASOWY, ISEO, DOLNOSASKI, DWUSTRONNOŚĆ, PRZYGASZENIE, ZAŚCIANKOWOŚĆ, DESZCZÓWKA, HETEROTROFIZM, TEKA, RETRANSLACJA, ZASOBY, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, SERCE JASIA, TRYSKAWKA SZKLANA, ALT, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, AUTOSKLEP, ŚWIĘTO, SZYDEŁKO, ZNAK KOREKTORSKI, PŁATANIE, BUG, ŚLAD PAMIĘCIOWY, ECU, MAJAR, ODKŁADNICA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, MANIERKA, POŚWIST, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SPEKTAKL, ZNAJDUCH, GALWANOTERAPIA, WIZA, FAJKA WODNA, BARWA POCHODNA, NAREW, GNUŚNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, SOS BESZAMELOWY, OBIEKT, TYMBARK, KAZUISTYKA, STARANIE, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, SYGNAŁÓWKA, POŁYSK, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, GORĄCZKA MALTAŃSKA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, ZWÓD, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, PALICA, SUKCESYWNOŚĆ, SYSTEM EKSPERTOWY, ODŁÓG, KOMORA WILSONA, PARAZYTOZA, KOŃ OLDENBURSKI, ODKŁACZACZ, ŁADA, KOMPENSACJA, PRZEBIEG, CZEPEK, MARKER NOWOTWOROWY, UKŁAD HENONA, DRUGI PLAN, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, KREACJONIZM, GOL KONTAKTOWY, TOR, SARSAT, BIEL, ALFABET WIĘZIENNY, MOLESTACJA, DWA SŁOWA, ŁUT, KRZEŚLISKO, DYWERGENCJA, VELDE, PROCH, WYROCZNIA, SARI, DORATORHYNCHUS, ANALIZA CZYNNIKOWA, MACEDONIA, CHODNIK MINOWY, DĄŻENIE, FLINTPAS, ODRA, ŁĄCZNOŚĆ, DAEWOO, WAGINOSCEPTYK, BON PIENIĘŻNY, SILNIK SZEREGOWY, TROSKA, BEZINWAZYJNOŚĆ, ALFABET MORSE'A, WARZONKA, NIEMOŻNOŚĆ, GRZYB CHRONIONY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ŻAŁOBA, EFEKT MNOŻNIKOWY, DYSPLAZJA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, KORMORAN JAPOŃSKI, ROZTWÓR IZOTONICZNY, PROMIEŃ, REKOMENDACJA, ARBITRAŻ, KARBONARYZM, KALENDARZ JULIAŃSKI, KOSZT FINANSOWY, LINIA EMISYJNA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, MORENA BOCZNA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, DOLNONIEMIECKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ARANŻACJA, ZWOLNIENIE, SKARGA KASACYJNA, NEFROSTOMIA, JĘZYK NAWAHO, SZKŁO MĄCONE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WSPÓLNY ZASÓB, KALUMNIA, ALLELOPATIA, RODZINA ADOPCYJNA, ENCEFALOPATIA, ROPUCHA BLOMBERGA, ANTYFONA, MAŁY RUCH GRANICZNY, STRUKTURA DECYZYJNA, POLEWA, EWALUACJA EX-POST, RESTRYKTAZA, KONFISKATA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, PODATEK, OSMOZA, WJAZD, STOWARZYSZENIE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PLENIPOTENT, SPŁAWIK, PIŁKA RĘCZNA, PRZEPLOTKA, ?ZNAJOMOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA tendencja w postępowaniu, działaniu, rozwoju; kierunek działania przez kogoś obrany (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA
tendencja w postępowaniu, działaniu, rozwoju; kierunek działania przez kogoś obrany (na 5 lit.).

Oprócz TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TENDENCJA W POSTĘPOWANIU, DZIAŁANIU, ROZWOJU; KIERUNEK DZIAŁANIA PRZEZ KOGOŚ OBRANY. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x