LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚ STRZAŁKOWA to:

linia biegnąca przez ciało poziomo w kierunku przednio-tylnym, prostopadła do osi pionowej i poziomej ciała (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.425

TRYBUT, ODLEŻYNA, KUPER, WYSTĘP, NOTOHIPSYLOFODON, AKT ADMINISTRACYJNY, ARUMUŃSKI, NACISK, BETONOWE BUTY, HIW, KLESZCZE, SIERŚĆ, PLOTER ROLKOWY, BAKTERIOZA, WOŁGA, KRĄG CZAROWNIC, SKOLEKS, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, BRYŁA OBROTOWA, PARAFIA, BREWICERATOPS, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, HISZPAŃSKI LODZIK, BACHMAT, LANOS, CZŁONEK, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, TŁUSZCZYK, KARABAN, TERMOMETR CIECZOWY, SZUWAR KŁOCIOWY, GRYPA AZJATYCKA, PODZIELNIK, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, KYNOTERAPIA, KIERUNKOWA, GALARETA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, PRAWO KARNE PROCESOWE, ZAD, GRZYBICA CZARNA, SZPARA POWIEKOWA, AIRBUS, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, SAMOLOT KOSMICZNY, PARAMAGNETYK, ORGAN, PÓŁKAPONIERA, INA, ZBÓR, KRÓWKA, HIBERNACJA, MODEL AKTANCJELOWY, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, SYLWETA, INTENSJONALNOŚĆ, KĄT GODZINNY, ZŁAMANIE OTWARTE, MODLITWA, EURYTMIA, LUTERSTWO, SEKRECJA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, OBIEG SYDERYCZNY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KRYSZTAŁ, RURKA INTUBACYJNA, CEWKA RUHMKORFFA, CIAŁO, WSPÓŁRZĘDNA, SATELITA, KWIZ, TENIS, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WSPOMNIENIE, WSTECZNICTWO, ODWRACACZ CIĄGU, OSTATNIE PODRYGI, GŁÓD NIKOTYNOWY, ODŁÓG, ZMOWA MILCZENIA, VALYRIA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, VECTRA, KOLEKTA, MASZYNA PROSTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, RUCH, JĘZYK NAWAHO, SZEKEL, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, JĘZYK FALISKIJSKI, CHORDOFON, PERTURBACJA, GRYS, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, ZAGRANIE, PAENULA, KREDYT KONSORCJALNY, JĘZYK CELTYCKI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, HIMATION, AKT WYKONAWCZY, ANTROPOZOONOZA, OSPA KRWOTOCZNA, ŁABUŃ DŁUGONOGI, UKŁAD KRWIONOŚNY, MASŁO, SŁOŃCE, SARSAT, EMERYTURA POMOSTOWA, RASKOLNICY, ZIEMIA NICZYJA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, IZOCHRONA, EMISYJNOŚĆ, KANGNAZAUR, BRZOSKWINKA, ROZGWIAZDY, REKOMENDACJA, KWOTA CUKROWA, PROMIEŃ BETA, PONTYFIKAT, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, SROKOSZ, WAŁEK, ADMINISTRATYWISTA, STANDARD EMISYJNY, ŻEREMIA, HUZAR RUDY, GLEJT, CEDUŁA, APORT, LINIA ŚNIEGU, RELING, OGNIWO CLARKA, GOLE, CZOP ZATOROWY, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, AMORTYZACJA PODATKOWA, WIELOKROTNOŚĆ, OPIEKUN, KATEGORIALNOŚĆ, KRYSZTAŁEK, UCIOS, PION, PARA, UCHO ZEWNĘTRZNE, DOLNOSASKI, ŻER, ROTATOR, NASKÓREK, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, TEKA, SALEZJANIE, APOLIŃSKOŚĆ, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, SEKWENCJA BOUMY, SZYBER, KOREKTA WŁASNA, OTWÓR KIERUNKOWY, BAWOLEC, KONIEC, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, ZAMROŻONE ZOO, KRZEŚLISKO, EPIZAUR, BRDA, CLIO, SKOK, JAMA USTNA, BON OŚWIATOWY, AKTORSTWO, ARIANIE, MECHANIZM OBRONNY, NACIOS, KOVACIĆ, FALSZKIL, AMH, SZOK TERMICZNY, STRAWIŃSKI, ELASTIK, MASZYNKA DO GOLENIA, VIBRAM, KARNY, ORCZYK, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, RÓWNOWAGA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KWIATECZEK, POZIOMICA, WIDMO ATOMOWE, GABINET CIENI, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KWATERUNEK, PRZEBIEG, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, PRZESMYK, MARIO, TRANSMITANCJA, ZABÓR, ZGORZEL, CHORAŁ LUTERAŃSKI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PASYWISTA, ŁOŻYSKO OSIOWE, LAND ROVER, PADÓŁ, KARNACJA, STAN PODGORĄCZKOWY, TELEGRAFIA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PUNIJCZYK, SPAWĘKI, ALGIERSKI, OBSZAR TRANZYTOWY, KOLORATKA, GOŚCINNY WYSTĘP, INFLACJA AKADEMICKA, PYŁEK, ZATOR, KOSTKI NAPIERA, ŁAPCE, PRZETRAWIANIE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, NADŚWIADOMOŚĆ, RETRANSMISJA, ASTATYZM, DEKLINACJA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PREFINANSOWANIE, OCTAVIA, IKAT, ZGŁAD, COSTER, RAFA, SAMORZĄD, BICZ WODNY, POSTOJOWE, TRAMPOLINA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, CESJA NALEŻNOŚCI, WAŁ, ENDOMIKORYZA, BARBARIA, OBSŁUGIWANIE, ALIANCI, SYMARA, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, AMYLOFAGIA, KOLEJKA LINOWA, MIARODAJNOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, PROMIEŃ, OSMOZA, IRANISTAŃSKI, KOMENDA, ARBITRAŻ, CZEK PODRÓŻNY, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, NAZGULE, ZGROMADZENIE NARODOWE, OLEJ SOJOWY, OPÓR AERODYNAMICZNY, JASNOŚĆ, MOST EINSTEINA-ROSENA, PROJEKT TECHNICZNY, MYKOTOKSYNA, BŁĄD KOLIMACYJNY, FILOZOFIA RELIGII, PORUSZENIE, OBJAWIENIE PRYWATNE, ANTYFUTBOL, ŻEBRO, CHEMIA POWIERZCHNI, HOLTER EKG, MYCA, DONATELLO, LUTEFISK, OSOBA, SKAŁA OSADOWA, DOMEK JEDNORODZINNY, TRYSKAWKA SZKLANA, WIATRY, SYJON, SAN, KOREKTA DRUKARSKA, WĘZŁY, LIBERIA, BEŁKACZEK POSPOLITY, BIAŁY TRĄD, ROK SŁONECZNY, TRANSPORT AKTYWNY, KADETT, BETONOSKOP, PERYGEUM, SIODŁO SKOKOWE, ?ALERGEN WZIEWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚ STRZAŁKOWA linia biegnąca przez ciało poziomo w kierunku przednio-tylnym, prostopadła do osi pionowej i poziomej ciała (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚ STRZAŁKOWA
linia biegnąca przez ciało poziomo w kierunku przednio-tylnym, prostopadła do osi pionowej i poziomej ciała (na 12 lit.).

Oprócz LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LINIA BIEGNĄCA PRZEZ CIAŁO POZIOMO W KIERUNKU PRZEDNIO-TYLNYM, PROSTOPADŁA DO OSI PIONOWEJ I POZIOMEJ CIAŁA. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x