NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZEŚNIA to:

nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.275

VITARA, STREFA EKONOMICZNA, KERMESYT, INFLACJA, INFLACJA AKADEMICKA, PŁACA MINIMALNA, DWUMIAN NEWTONA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, RUMUN, KLASYCZNY HATTRICK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, BÓBR RZECZNY, MATKA BOSKA ZIELNA, TCHÓRZ, KREWETKA WIŚLANA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, INSIMBI, NACISK, TELEGRAM, LEPTOKLID, CZARNA FEBRA, MAURETAŃCZYK, NOMINATIVUS, BOŚNIAK, MODELUNEK, SUKMANA, GRUSZA POLNA, EMERYTURA POMOSTOWA, HETEROSPORIA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, WITAMINKA, BECKETT, GLINIANKA, PLASTIK, LUSITANO, OKTANT, HUMANIORA, SIEŃ, EGZEMPLARYZM, POWIATÓWKA, AMPUTACJA, MISIAK, STYGMATY, ABISYNIA, ŁOPUCH, JEŹDŹCZYNI, KOZAK, ZDANIE WZGLĘDNE, ABCHAZKA, ŁÓW, AGREGAT POMPOWY, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, JUDASZOWE SREBRNIKI, ANGLEZ, PRZAŚNOŚĆ, JĘZYK CHORWACKI, KWASZONKA, OKO OPATRZNOŚCI, FERMENTACJA MASŁOWA, MIKROOTWÓR, BRYŁA KORZENIOWA, ODLEW, SERDUSZKA OKAZAŁE, PAENULA, SPODEK, BRZYDAL, TRYB WSADOWY, SUPERKOMBINACJA, SIERMIĘGA, CZARNOGÓRZANKA, ŻABA, KORYNCKA, NOMINALNOŚĆ, SROKOSZ, ZWROT, KARBUNKUŁ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, MESJASZ, CUKIER INWERTOWANY, NOMENKLATURA PARTYJNA, PALUDAMENTUM, MUZA, SZKLIWO CERAMICZNE, PALUDAMENT, FRISCH, SAMORZĄD, OLIFANT, WIELKOPOLANKA, DUR PLAMISTY, POCISK NIEPENETRACYJNY, BEZAN, MAZOWSZANIN, AFRYKATA, KISZKA, KANADYJCZYK, NANDORIŃSKI, BOREWICZE, POCHODNA, TERCJA, DAKAR, KASZTAN, ŁUK BRWIOWY, WAHADŁOWIEC, FILTR CYFROWY, NOLDOR, PACHYPLEUROZAUR, RENTA SZKOLENIOWA, KRENEK, KREML, JĘZYK HETYCKI, KAPŁAK, PIEG, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, DELUWIUM, ŁUK NADOCZODOŁOWY, ŁONO, RAK RZECZNY, AMBER GOLD, FRYGIJKA, KĄDZIOŁEK, BOROWIEC, BULWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, GUŁAG, CEDUŁA, WYKRZYKNIK, HYDRORAFINACJA, BRETOŃCZYK, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, TWIERDZA, KATION AMONOWY, TOPINAMBUR, VALAR, EGIDA, ALFABET LORMA, REGUŁA, KOSZERADA, STYGON, INTERWENCJA PROCESOWA, BIAŁE ZŁOTO, JĘZYK, PRZĘSŁO, FIX, PENDENT, REDYNGOT, AFILIACJA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, NOMINAŁ, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, RAPTULARZ, KONGRUENCJA, REGULACJA CEN, JEDYNY PIERŚCIEŃ, TRANZYT, OPISTORCHOZA, NOKAUT TECHNICZNY, TEMPERA, PAŁĄK, FOCUS, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, KRÓWKA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, ODZIEŻ, SEMAFOR, OŚ STRZAŁKOWA, KWIETNIK, DELFIN CHILIJSKI, TEMAT PODSTAWOWY, WSPÓŁCZYNNIK, KOMORYJKA, KORNWALIJKA, MAZURSKI, ŚLIMAK, PUŁAP TLENOWY, NADDNIEPRZE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, NER, CESJA NALEŻNOŚCI, SKARBEK, REJESTR OKRĘTOWY, KISMET, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ŚWIĘCONKA, OPUKIWANIE, EWAKUACJA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MIŚ, WULGATA, EKSPRES KOLBOWY, KARLIK ŚREDNI, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, TERMOLUMINESCENCJA, CERIWASTATYNA, TZARA, CEBULARZ, AUT BRAMKOWY, PALIUSZ, RUDBEKIA NAGA, OBŁÓG, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, AKT, OSUTKA SOSEN, KLASA POSIADAJĄCA, MENONITYZM, ZIELE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ISLANDCZYK, SOBOTA, TUNDRA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DOSADNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, FUN, REGULARYZACJA TICHONOWA, WIRUSY SSRNA-RT, KUMATO, BIRMAŃSKI, ANTYLOPA KROWIA, LIS, CADYK, GADZIO, MUSZKA, AUSTRYJAK, PRODUKT GLOBALNY, BRAHE, ANDROGYNIA, NIZIOŁEK, GŁOWNIA KUKURYDZY, BODARZ, WÓZ, SKARABEUSZ, OLIWKOBRODAL, JĘZYK HUROŃSKI, SMRÓD, SEKODONTOZAUR, WIERSZ LEONIŃSKI, URUGWAJCZYK, RESTART, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, NAZWA OGÓLNA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, TRIAL, KOMPOZYCJA, KARAKUŁ, HERCEGOWINKA, OPOS, PROMIENNOŚĆ, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, PLUWIAŁ, STAJANIE, PODATEK URBARIALNY, GRENADYJKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, DZIANINA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, MALIMO, ODBIÓR, BARWNIK NATURALNY, PARAPLAKODUS, MONITOR, SZEPT, KOŁNIERZ, INFILTRACJA, GARGAMEL, RODAN, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, STRZAŁKA, MATIZ, POCHŁANIACZ, SPADKOBRANIE, POLEWKA, KROTNOŚĆ, LAS DESZCZOWY, INGRESJA MORSKA, INTERFERENCJA RNA, KOWALENCYJNOŚĆ, KARTUZ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, WIRUSY SSDNA, GANGRENA, PRZEWÓD FAZOWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ŁAPEĆ, MARIO, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, LANIE, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, ISLANDKA, UŻĄDLENIE, TRANSLACJA, BUŁGARKA, MALTAŃCZYK, RAK PRĘGOWANY, ?ELEKTROFON ELEKTRONICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZEŚNIA nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZEŚNIA
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego (na 8 lit.).

Oprócz NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - NAZWA CZEREŚNI ZASTĄPIONA Z CZASEM PRZEZ OBECNĄ - WYRAZ POCHODZENIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x