RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYBKOZŁĄCZE to:

rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 12 lit.)SZYBKOZŁĄCZKA to:

rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.409

INWESTYCJA PORTFELOWA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, ZŁOTY CIELEC, MEMUAR, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ALETOPELTA, ŻYCZLIWY, ŚNIEŻYCA, BRZEŻYCA, PAJĄK, FILARIOZA, TELEWIZJA HD, ELEMENT, TRÓJZĄB, KRYSTATUZAUR, TOTEM, FALAKA, PRZEKŁADNIA PASOWA, ZŁAD, PRZECIWIEŃSTWO, MAPA FIZYCZNA, TALASOTERAPIA, STRZAŁKA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, THRILLER, GOŁĄBEK, ZGORZEL, KURANT, KETELEERIA, LICZBA ALGEBRAICZNA, MIKROFILM, KRYSTALOID, ATYPOWOŚĆ, PYRY, KMINEK, SAMOCHÓD PUŁAPKA, PRZEJŚCIE, MALOWNICZOŚĆ, AEROGRAFIA, OPIS, PARSZYWOŚĆ, DAWNOŚĆ, WÓZ STRAŻACKI, PILNOWACZ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, PIEPRZ KAJEŃSKI, SAŁO, BOLUS, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, MIKRODERMABRAZJA, ANTENA, NOSACZ MENTAWAJSKI, WIDNOŚĆ, CZAS NIEOZNACZONY, ŻARŁACZ JEDWABISTY, FAZA, EGIDA, HETYTA, SZEW CZASZKOWY, LITERATURA DYDAKTYCZNA, SOPLICA, MONOGENIZM, RAFA KORALOWA, HUGENOCI, ZUPKA CHIŃSKA, SOLANKA, STANICA, PODRÓŻ, POTULNOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, HIACYNT, ONIRYCZNOŚĆ, ZAKŁADZINY, OSMOZA, PIANKA, RAGTIME, TECZKA, PASEK MAGNETYCZNY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MANNA, CHWYTNIK, ROKIETA, LIROGON ALBERTA, MAŹ PŁODOWA, HÄNDEL, NEGACJONIZM, LITERATURA WAGONOWA, MYDLARZ, AKSJOMAT, WKRĘTKA, NIECHLUJNOŚĆ, KAPITANA, ANTYHITLEROWIEC, WYŚCIG, PRODUKCJA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, TAKIFUGU, FOXTROT, LICZBA NIEWYMIERNA, WZORNIK, DRAPAK, KOŃCÓWKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, CYKANIE, LIBELA, BROŃ CHEMICZNA, JESIOTR BIAŁY, PARKAN, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WITELLARIUM, KHAAN, PIŻMOSZCZUR, RESOR, WIZJONER, PEWNOŚĆ, WODNIAK, DEMAGOG, CELIAKIA, OSTROŚĆ, CZERNICA, TRATWA RATUNKOWA, ASFALT SZTUCZNY, HAJDAWERY, DYSPENSA, SPEKTROMETRIA MASOWA, PRÓŻNIAK, BAKTEROID, ZAWÓR REGULACYJNY, ŚLAD, PŁONNIK, ZATRUDNIONY, SPOWALNIACZ, GARDEROBA, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, PRZEMYT PLECAKOWY, DZWONECZNIK WONNY, GORYCZUSZKA, SZALEŃSTWO, SUBSYSTENCJA, ŁAWA, PASAŻ, LAMA, COPYPASTA, PŁYTA DETONACYJNA, OWOCNICA, POLICJA SĄDOWA, GŁOS, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, LARGO, SKACZELE, PLAZMODESMA, WYCIĄG TALERZYKOWY, BRAHMS, GARDA, OŚ STRZAŁKOWA, ASOCJACJA MURCS, ANTYOKSYDANT, KOTEWKA, KATEGORIA SPOŁECZNA, PIEC WANNOWY, PUSZKARSTWO, PIKOTKA, PODKŁAD GEODEZYJNY, ZAPALAZAUR, STOŻEK NAPŁYWOWY, SCHULZ, MOBILEK, DODATEK STOPOWY, KOKTAJL, UKROP, KLIMAT STEPOWY, CZOP ZATOROWY, POJEMNOŚĆ POLOWA, METANIARZ, ZŁĄCZE, WYDMUSZKA, OBRAZ OPTYCZNY, ZEOLIT, ZNACZENIE, REPELENT, CZTEROKROTNOŚĆ, TOPOLOGIA, ARESZT, MEZOMORFIA, POSUWISTOŚĆ, GORETEKS, WŚCIK DUPY, GNUŚNOŚĆ, FILTR CYFROWY, WANIENKA, PAŹDZIOR, TYLOCEFAL, ŻEREMIA, TROCINIARKI, ZANOKCICOWATE, LEK ODTWÓRCZY, DESKA ŚNIEŻNA, STULNIK, GRZYB TRUJĄCY, VAT, SPÓŁKA-CÓRKA, FIORD, DESPOTYZM, PALUDAMENTUM, ARENDA, SEJM ELEKCYJNY, ŁYCZAK MUSZLOWY, WIELKODUSZNOŚĆ, PROTOHISTORIA, PIES MINIATUROWY, POPYT NIEELASTYCZNY, METODY, TOK, COMBER, TOWARZYSTWO, LR, DWORNOŚĆ, GERRYMANDERING, EGOISTYCZNOŚĆ, DESKA, HOMARZEC, UKŁAD LOMBARDZKI, OPOŃCZYK, PARZYSTOŚĆ, WTÓRNY ANALFABETA, ZAKOPCENIE, SILNIK PRZELOTOWY, RADIOELEKTRYKA, EUKALIPTUS, ROZSTAW, ANTYCYPACJA, WIELOBARWNOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, RADA, TACIERZYŃSKI, BI, HETEROGENNOŚĆ, ANTYPERTYT, WYROCZNIA, AUDYTOR, CZARNA, ORZEŁ, KORUPCJOGENNOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, OGNIOMUR, TYGRZYK, OPĘTNIK, GARIBALDCZYK, RESZTKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, FAJKA WODNA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, OPIEKUŃCZOŚĆ, ASESOR SĄDOWY, PODATEK OBROTOWY, SYSTEM OBRONNY, POPYT PROPORCJONALNY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, SZMIDT, NIECHLUJ, KANIKUŁA, PASKUDA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WYSOKOŚĆ, DRABINOWIEC MROCZNY, BUK, POZOSTAŁOŚĆ, POPRZECZKA, KRAINA HISTORYCZNA, AMBRAZURA, SAMIEC, BALET, IMPAS, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KONTRDEMONSTRACJA, CHROMBUCYL, SPEKTAKL MUZYCZNY, ZASOBOŻERNOŚĆ, ROK ZWYKŁY, FISZUTKA, CHAMSTWO, OBYWATELKA, SINORNITOMIM, PACIORKOWIEC, ODPYCHACZ, NEGACJONISTA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, CERKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ANGLISTA, WYBRYK NATURY, ABSOLUTYZM, SPIĘCIE, KLASA ZEROWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, ŁADA, KADISZ, ?HANDEL WYMIENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYBKOZŁĄCZE rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 12 lit.)
SZYBKOZŁĄCZKA rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYBKOZŁĄCZE
rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 12 lit.).
SZYBKOZŁĄCZKA
rodzaj wtyczki, złączki, elementu łączącego o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji, który pozwala na szybkie i bezpieczne połączenie przewodów, przez które transportowana jest jakaś substancja (medium); szybkozłączki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, chemii, medycynie, stomatologii etc. w przypadku urządzeń, których omyłkowe rozłączenie mogłoby mieć fatalne skutki (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ WTYCZKI, ZŁĄCZKI, ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO O RÓŻNYM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA KONSTRUKCJI, KTÓRY POZWALA NA SZYBKIE I BEZPIECZNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW, PRZEZ KTÓRE TRANSPORTOWANA JEST JAKAŚ SUBSTANCJA (MEDIUM); SZYBKOZŁĄCZKI MAJĄ BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, CHEMII, MEDYCYNIE, STOMATOLOGII ETC. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ, KTÓRYCH OMYŁKOWE ROZŁĄCZENIE MOGŁOBY MIEĆ FATALNE SKUTKI. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x