SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDEKSACJA to:

system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym (najczęściej jest to wskaźnik inflacji bazowej); zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.560

ANNA, REJESTR, BRATEK, WYBUCHOWOŚĆ, PARKA, ANTYDOGMATYZM, DWUNASTKA, PIEC, KLEJÓWKA, SEKSTOLA, EPISKOPAT, TOR, NIKCZEMNOŚĆ, RETARDACJA, MORDOKLEJKA, ZAIMEK ZWROTNY, SOKÓŁ, DZWONNICA, EKRAN AKUSTYCZNY, NAGEL, MANDAT, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, NONA, ZAINTERESOWANIE, ZDRADA, SOPEL, STOPA NARZUTU, MAŹNICA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, BEZCZYNNOŚĆ, BOMBIARZ, TEMAT, TYMOTKA, POWIKŁANIE, PATYCZAK, ANTYNATURALIZM, BEZPIECZNE ZAPASY, BUKIET, AKT OSKARŻENIA, ZRAZIK, GŁOŚNIK OTWARTY, MODRASZEK KORYDON, MONARCHIA PARLAMENTARNA, DEFORMACJA, SALAMI, KOSZYK WALUTOWY, BIURO TECHNICZNE, MARKGRAF, INFLACJA UKRYTA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, JASŁO, UPROSZCZENIE, SKRZELOTCHAWKI, KULE, DZIOBOROŻEC, HEGEMONICZNOŚĆ, WYROBISKO GÓRNICZE, CZOSNEK, KRAWĘŻNICA, NASYCENIE, ZAPRAWA, ESTAKADA, MARCÓWKA, PIÓRO, NUMER, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WAŁ, WYSŁUGA LAT, KNEDLIK, SMOLUCH, PRZEDZIAŁ, KARA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, DOKUMENT, PIENIĄDZ TOWAROWY, SZCZOTKA, ROZDZIAŁKA, BRIK, POPRAWIACZ, TATARKA, OSPAŁOŚĆ, DELFIN, LEKARZ DOMOWY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, OKRĘT DESANTOWY, ZARZUT, ULGA BUDOWLANA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, RAMA, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, FUNKCJA GREENA, CEREBROZYD, HISZPAŃSKIE BUTY, KONSULENT, FAKTORYZACJA, JERSEY, EMISJA PIENIĄDZA, HANIEBNOŚĆ, FALA HARMONICZNA, WZORZEC ANALITYCZNY, TATUSIEK, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STYPENDIUM, FUNKCJA AKTYWACJI, KORPUS, KREDYT KASOWY, ŚWIADKOWA, ZBIÓR, HEBAN, JAŚMINOWIEC, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SCENKA RODZAJOWA, ARENA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, RDZA, TĘGA GŁOWA, ŁUPINA, WŁOSKI, REPUBLIKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PAJA, ROZPAD, ROZKOSZNIACZEK, PRZECIWIEŃSTWO, POWTÓRKA, DRELICH, NOTOWANIE CIĄGŁE, OSTATECZNOŚĆ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ZWŁOKI, ODWAGA, NIERUCHLIWOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, PRIMADONNA, PRION, GAŁĄŹ, MEDALIK, DROBIAZG, SYSTEM ORGANÓW, MIĘSO, SAMOGRAJ, LEKSYKOSTATYSTYKA, DOBRO KLUBOWE, KILOKALORIA, IZBA CZELADNA, KOCHAŚ, SEKCIARZ, KUFF, LOŻA, PRANIE MÓZGU, PODMALÓWKA, SAKRALIZACJA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, SURFAKTANT, ODDZIAŁYWANIE, KUSAK, SLUMS, REZYDENT, KORD, MECENAS, BATERIA AKUMULATOROWA, SZKLISTOŚĆ, KAMIENICA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TAJEMNICZOŚĆ, TOCZKOWCE, OSCHŁOŚĆ, FILTRACJA, RUCH BEZWIZOWY, LAWATARZ, WŁODARZ, OBJAWIENIE, TROP, SKOK W BOK, ZAGĘSTNIK, SIATECZKA, PIĄTA WODA PO KISIELU, GZYMSIK, CECHA RELEWANTNA, ALTOCUMULUS, SAMOGONKA, ROZTROPEK, WYCINEK, SUPERNOWA TYPU IB, BIOTA, PROFESOREK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, FALA ODBITA, WYKONAWCA, KLAUSTROFOBIA, NIEBOSKŁON, FOTOGRAM, MIODOWNIK, TOINA, ZAGADKA, POCIĄG MARSZRUTOWY, NUMER BURTOWY, KARTAUN, PĘD, MIŃSZCZANKA, WOLUNTARIAT, KALIMBA, MODRASZEK ORION, POSTĘP GEOMETRYCZNY, NEFROLEPIS WYSOKI, LEŻA, KRĄGŁOŚĆ, SZAMPAN, CENA NOMINALNA, WYCENA, ZEPSUTOŚĆ, WODA, GROŹBA KARALNA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, JAJECZNICA, SZTUCIEC, INTERCEPCJA, FRYBURG, WIEK NIEMOBILNY, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, WIEWIÓRKA RUDA, OSĘK, OSTRA AMUNICJA, WEJŚCIE, ALBATROS, POMPA OBIEGOWA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ANTENA, KARTA, PSEUDOPAŁANKOWATE, MIRAŻ, POMORSKI, SIATKA, FUNKCJA TOTALNA, TRUCHŁO, UKŁAD EKLIPTYCZNY, SAKWA, HIPIS, BIDŁO, CYGAŃSTWO, FILECIK, KAPITAŁOWOŚĆ, STOPIEŃ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, FALISTOŚĆ, REZONATOR, TURECKOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PRAWO HUBBLE'A, DOCENT, NOSOROŻEC, ALFABET MORSE'A, TURBOSŁOWIANIN, KRANÓWKA, PÓŁSFERA, NIEMORALNOŚĆ, URODNOŚĆ, PIEKŁO, PROSO, PRAKTYCZNOŚĆ, SIATKÓWKA, PRASOWANIE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BIOCYD, HÄNDEL, ŁUPEK OSADOWY, SZTURWAŁ, DZIWOŻONA, ELIPSA, PRZEWODNICZĄCY, USTĘP, ABSYDA, APOLOGETA, HELIKOPRION, WOLNA AMERYKANKA, ZAĆMA WARSTWOWA, CEGŁA DZIURAWKA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, PENTARCHIA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, BADYL, TRANSPORTOWIEC, SPOKOJNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY, KROWIENIEC, TIARA, TONACJA, PRODUKT, ŚWIĄTEK, DIABEŁ, ŚWIATŁO DROGOWE, CZESZCZYZNA, FASCYNATOR, PLOTER SOLWENTOWY, GRANAT, ?ŁAŃCUSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDEKSACJA system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym (najczęściej jest to wskaźnik inflacji bazowej); zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDEKSACJA
system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym (najczęściej jest to wskaźnik inflacji bazowej); zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej (na 10 lit.).

Oprócz SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - SYSTEM POWIĄZANIA PŁAC, CEN LUB STÓP PROCENTOWYCH Z OKREŚLONYM WSKAŹNIKIEM EKONOMICZNYM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO WSKAŹNIK INFLACJI BAZOWEJ); ZMIANA WARTOŚCI TEGO WSKAŹNIKA POWODUJE PROPORCJONALNĄ ZMIANĘ PŁACY, CENY CZY STOPY PROCENTOWEJ. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x