SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK KWADRATOWY to:

silnik spalinowy tłokowy, w którym stosunek skoku tłoka do średnicy jest bliski jedności (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.685

ELEKTROFON, USŁUGOBIORCA, LOTNY FINISZ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, MARKIZA, NIETRWAŁOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PLAC MANEWROWY, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KREDENS, PUKAWKA, PIEŃ TRZEWNY, RELACJA ZWROTNA, LAKKOLIT, KUKLIK SZKARŁATNY, CZASZA, PUDŁO, DELFIN BIAŁOBOKI, PRZEŁAWICENIE, NAPĘD JONOWY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, BEZŻUCHWOWCE, PRZEPUST, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, WSZECHMOCNOŚĆ, WYCINEK KULI, LAMPA BENZYNOWA, WŚCIEK DUPY, SYLFIDA, KLAWIATURA EKRANOWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KOMUNALKA, MINERAŁ SIARCZKOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE, ZŁOTO, WYLĘGARNIA, KOKPIT, NIEŚWIADOMOŚĆ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, PODZIAŁ, DYN, KRUPNIK, KODOWANIE PREFIKSOWE, POKRZYWKA, POWÓD, INDYWIDUALIZM, POWYWRACANIE, NEBIWOLOL, NAGOŚĆ, DYSTANS, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, PROKURATOR, DIESEL, OMIEG SERCOWATY, NADZIEWKA, WĘGLARNIA, REAKTOR, UPRAWNIENIE WŁADCZE, SWAWOLA, RZECZ RUCHOMA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, OCZKO, NÓWKA NIEŚMIGANKA, MASKA, KRUCZOŚĆ, RASOWOŚĆ, OGNISKO, PROSEKTORIUM, FARBA KLEJOWA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, CZARNA MOWA, STŁUCZENIE, MANIERZYSTA, JESIOTRY, PRODUKCJA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KOD PRZEDROSTKOWY, MAŁOŚĆ, KRYZYS, PORZĄDEK, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, POŻYTECZNOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, LOOP, KŁĘBEK SZYJNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KRUCHOŚĆ, NUMERACJA PORZĄDKOWA, OSZCZĘDNIŚ, ZNANOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, ŚLONSKI, DOMINATOR, PĘPAWA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, GRZYBY ANAMORFICZNE, KORONKARZ, MAH JONG, ZWOLNIENIE, HÄNDEL, PUNKT APTECZNY, PLAKODONTY, TEREN, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, DUALNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, SYNTETYK, AGREGATOR TREŚCI, PRZYZWOITOŚĆ, UMOWNOŚĆ, SILNIK GAZOWY, POPULACJA STACJONARNA, METRYKA, DNI OTWARTE, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ZIMOWISKO, WIĄŚLOWATE, USZKA, JĘZYK MANSYJSKI, ORTOCENTRUM, GŁOS, OPASANIE, TALERZE ORKIESTROWE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, IMIENINY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, GAMBIT GOŃCA, SSANIE, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, JĘZYK ALEUCKI, MISIOWÓZ, RYNEK KAPITAŁOWY, PEŁNIA, OSTATNIA, JOGURT, PYŁ WULKANICZNY, NIECZUŁOŚĆ, POLIMORFIZM, KWIATECZEK, PIŁKARZ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, PRZESTARZAŁOŚĆ, WĘGIERSKI, OPTY, NIEOBFITOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, AKORDEON, ODWYKÓWKA, SPORT EKSTREMALNY, ELEKTRON WALENCYJNY, KOTŁOWNIA, PODWÓJNY NELSON, ŁYSIENIE POSPOLITE, ŁAKOMY KĄSEK, SILNIK BEZRUCHOWY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, MONOGENIZM, SZRANKI, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, ŚLAD, FAJKA WODNA, SETKA, RICHARDS, PIOSENKA AKTORSKA, SYMPOZJON, WSZETECZNOŚĆ, RACHUNEK KOSZTÓW, WIDŁOWOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, MARUDA, KWADRAT, EUDAJMONIZM, MAKAK MAGOT, SZCZELNOŚĆ, MONARCHIZM, CIERNIOGŁOWY, KOMÓRECZKA, RADIOECHO, DŻUNGLA, ZAMACH SAMOBÓJCZY, TURBINA PELTONA, FUNKCJONALIZM, TALK SHOW, AZJATYCKOŚĆ, SYSTEM, BALAST, INTERFEROMETR LASEROWY, MARGINESOWOŚĆ, KRĘGOWCE, GŁUPKOWATOŚĆ, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, SUBSYSTENCJA, FRANCUSKOŚĆ, MASIELNICZKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, ZASOBOŻERNOŚĆ, ŻART, SPŁYW, SZCZEPIONKA WŁASNA, ŻYWIENIE, UBYTEK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ŁOPATA, LINIA, PUNKTOWIEC, CIĘŻKOŚĆ, STELLARATOR, SPEKULACJA, PRAGMATYCZNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, ECCHI, RĘBNIA ZUPEŁNA, LEŃ, SŁONOROŚLE, WĘGLÓWKA, OBDUKCJA, ANTYKWARNIA, MAJEUTYKA, ALPINARIUM, STOŁÓWKA, EKSPARTNERKA, DWUBARWNOŚĆ, BOROWIK GRABOWY, UZYSK, STAROUKRAIŃSKI, ORKA NAJMNIEJSZA, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, GRAFICZKA, ZAKRYSTIA, ANTYMONARCHISTA, KONTRAST, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, GOLKIPER, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, SKAŁA LUŹNA, SKŁADNIK POKARMOWY, ANONIMOWOŚĆ, TECHNOKRACJA, ARCHEOLOGIA, ŚRODEK MASY, ZNAK KOREKTORSKI, STOPA, PROBIERNIA, HARMONIKA SZKLANA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, ZERO ABSOLUTNE, ZABIEG LECZNICZY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, NARYS POLIGONALNY, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, WIEŚNIAK, RELIEF PŁASKI, STRZELANINA, WICEMISTRZ, INTERNUNCJUSZ, ZWARA, TURBODOŁADOWANIE, POBOŻNE ŻYCZENIE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ECHOSONDA, PRZEDROSTEK, SIEĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, WAŻNOŚĆ, JEDENASTA MUZA, CHRZEST PRAGNIENIA, PENTAPLOID, DOBUDOWA, CYRKUMFLEKS, PROCES JEDNOSTKOWY, KOMPOSTOWNIK, NIELUDZKOŚĆ, PAS DROGOWY, REAKTOR JĄDROWY, KAMIENNE SŁOŃCE, AMINOPENICYLINA, STAROŚĆ, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, DUŃSKI, HUBA BIAŁAWA, STREFA HEADA, RUSYCYSTYKA, ANACHRONICZNOŚĆ, ASPOŁECZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, OSTROŚĆ, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, TELEFON, URWANIE GŁOWY, NEGATYW, STOSUNEK CYWILNOPRAWNY, ?KONTRAKT MENADŻERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK KWADRATOWY silnik spalinowy tłokowy, w którym stosunek skoku tłoka do średnicy jest bliski jedności (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK KWADRATOWY
silnik spalinowy tłokowy, w którym stosunek skoku tłoka do średnicy jest bliski jedności (na 16 lit.).

Oprócz SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, W KTÓRYM STOSUNEK SKOKU TŁOKA DO ŚREDNICY JEST BLISKI JEDNOŚCI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast