STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STALÓWKA to:

stalowa, elastyczna miarka, która ma podziałkę i jest przeznaczona do mierzenia długości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STALÓWKA

STALÓWKA to:

ukształtowana w formie cienkiego ostrza, rozdwojonego na końcu, stalowa cienka blacha, służąca do pisania piórem przy użyciu ciekłego atramentu (na 8 lit.)STALÓWKA to:

lina skręcona ze stalowych drutów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.411

WAŁEK, MIESZKALNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, GROŹBA KARALNA, KOMERCJA, KOLBA, WODNIAK, REALGAR, TELEWIZJA, ROŚLINA NACZYNIOWA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, TERCJA, SUBREGION, SIEJA, SMARKATA, NAFTOWNICTWO, TRANSWESTYTA, SĄŻEŃ, GRA, ARSENEK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MASA, STRUNA, PŁYN ETYLOWY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PORTRECISTKA, ROBEREK, CYPRYSIK GROSZKOWY, ATLANTYDA, OPERATOR UNITARNY, RADA PRACOWNICZA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KUREK NA KOŚCIELE, KOMPENSATOR CIEPLNY, OPÓR, WIARA, ZAKLEPKA, LODOWIEC SIECIOWY, ZDROWAŚKA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, GLADIATORSTWO, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, PRZYJEZDNA, ADMINISTRATYWISTA, MUMIA, TRANSPARENTNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, ZABORCA, JAŚ WĘDROWNICZEK, NUTRIETY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, AKTOR, WIELORDZENIOWOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, RELACJA PEŁNA, PEWNOŚĆ, KROPLA W MORZU, KRANIOTOMIA, OBSZAR METROPOLITALNY, NADZÓR PEDAGOGICZNY, UBOGI, DEGRAS, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, STARA PUDERNICA, MIECZOGONY, KLONOWATE, GEOCENTRYZM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, SAMOCHODZIARZ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, FALA HARMONICZNA, HAMULEC WIRNIKOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PORTFEL, KARŁOWATOŚĆ, PRZESTĘPCA, ŁUSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, NASZ CZŁOWIEK, PODRÓŻNA, KUC DARTMOOR, PTASZNIK GOLIAT, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WICEHRABIA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, TAUTOCHRONA, ORLICZKA KRETEŃSKA, ŻURAW, MERYTERIUM, MARKETING PARTNERSKI, MATKA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, NITINOL, STUDIO FOTOGRAFICZNE, FINEZYJNOŚĆ, CZIRLIDERKA, ABORTERKA, GOSPODARKA KOMUNALNA, ŁAŃCUCH, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, PORÓD RODZINNY, LIN, JĘZYKI BANTU, CHINON, TYMOLEPTYK, GAJNIK LŚNIĄCY, KONDYCJONALIZM, BOCZEŃ, BOMBER, KIEROWNIK MUZYCZNY, NÓŻ FIŃSKI, BROŃ ARTYLERYJSKA, MACIERZYŃSKOŚĆ, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ŁOPATA, GORGONOPS, NIĆ WIODĄCA, HISZPAŃSKOŚĆ, PIRAT, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PASKUDNIK, KUJON, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SERIA, MEDIUM, KAUKAZ, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, CZART, BLADOŚĆ, TANK, STAJE, POKOJOWOŚĆ, SKYLAB, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, SYSTEM REPARTYCYJNY, MODEL, AGENT CELNY, PORÓD POŚLADKOWY, PRZYCZYNA MATERIALNA, MYKOHETEROTROF, LAPAROSKOPIA, WYROBISKO KORYTARZOWE, SPRZEDAWCA, GÓWNIANOŚĆ, NORZYCA, WYBORY PROPORCJONALNE, GWAJAKOWIEC, ŻYWOŚĆ, LOKOMOTYWA MANEWROWA, KARETTA, ABFARAD, ŻYWIZNA, SĄŻEŃ, BĄCZEK, PORTUGALSKI, PROSTOMYŚLNOŚĆ, PISARZ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, GASTONIA, WSZETECZNOŚĆ, REZEDA, ZŁY CZŁOWIEK, GŁUPKOWATOŚĆ, WZGARDZICIEL, DESIGN, NACZYNIOWE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, FOLA, FURGON, ŻAGLICA, AMINOPENICYLINA, SOLARKA, CZERPARKA, UMOWA SPONSORSKA, PROLEK, FUNKCJA ACKERMANNA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PLASTYCZNOŚĆ, PODRYWACZKA, KOLIDAR, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GEN PODZIELONY, MODRASZEK ADONIS, DYNA, PRĄŻEK, NAJDUCH, SZOŁDRA, DUBRILLOZAUR, SAMOTNA MATKA, PŁEĆ, KONSUMENT, ŚMIECISKO, STOPKA, REALIZM, ZAGADKA, KONTYNGENT, WIĘCIOR, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, RODZIMOŚĆ, FUNKCJA TOTALNA, OPIJUS, WIDELCZYK, SENSYBILIZATOR, PODOBNOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, MISIOWÓZ, KWIAT, SŁOWO POSIŁKOWE, RYTUAŁ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, AUTSAJDER, RACJA, DURNOWATOŚĆ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, OMIEG SERCOWATY, WSOBNOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, SUPERKONTO, DZIECIĘ WIEKU, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, WOLANT, ZMYŚLNOŚĆ, KUREK, ODKRYWCA, ROZPRAWKA, MACIERZ, LINORYT, PSALMOGRAF, PRZEKAZ, STERLING, MORŚWIN, SKARBNICA, MAGIA ADDYTYWNA, MĘTNOŚĆ, SKOCZKOWCE, MONARCHIA PARLAMENTARNA, UNISTA, LOT, SILNIK DOLNOZAWOROWY, CYGARO, ATUT, ROMBOŚCIAN, ŻYŁKA, POTRZEBUJĄCA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, OBJAŚNIENIE, JUNKIER, KRYTYCZKA, KARKÓWKA, KARŁOWATOŚĆ, ZBIÓR GĘSTY, STAWKA AWANSOWA, MONOGAMISTKA, ŚMIERDZIUCHA, MLON, CYSTOSTOMIA, WIMBLEDON, MISKA, BIODROWA, CHLEBAK, JODEK, INWESTOR, LEKARZ WETERYNARII, NIJAKOŚĆ, SPÓD, ŻYWOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, MASAJKA, CAP, ZASOBY, GRZĘDA, POLE GOLFOWE, STADION OLIMPIJSKI, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TUNBERGIA, POLITYKA, LUSTRZEŃ, SROM, NAPĘD TAŚMY, SKRYTOBÓJSTWO, KOMA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ANGIELSKOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, ŻYWIENIE, POCZUCIE WINY, PASJONISTA, CIEMNOTA, ROŚLINA KWASOLUBNA, JĘZYK FLEKSYJNY, ?PRZEDWIECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STALÓWKA stalowa, elastyczna miarka, która ma podziałkę i jest przeznaczona do mierzenia długości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STALÓWKA
stalowa, elastyczna miarka, która ma podziałkę i jest przeznaczona do mierzenia długości (na 8 lit.).

Oprócz STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - STALOWA, ELASTYCZNA MIARKA, KTÓRA MA PODZIAŁKĘ I JEST PRZEZNACZONA DO MIERZENIA DŁUGOŚCI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast