ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEANDER to:

element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEANDER

MEANDER to:

geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.)MEANDER to:

fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.)MEANDER to:

starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.)MEANDER to:

ZAKOLE; zakręt koryta rzecznego (na 7 lit.)MEANDER to:

przekładnia zygzakowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.235

USZKO, ELEMENT, OGNISKO, NADAWCA, RETUSZ, STYL GOTYCKI, PASZTETNIK, BURAK STOŁOWY, WSZECHMOCNOŚĆ, OBRĘCZ, BIELINEK RUKIEWNIK, CYWIL, TARPAN, NIEKOSZTOWNOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, STROIK, LEGENDARNOŚĆ, SKAŁA LUŹNA, HWOZDOWNIA, MACIERZYSTOŚĆ, IDENTYFIKACJA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KREW Z MLEKIEM, FILOLOGIA ORIENTALNA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, NAGANNOŚĆ, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, BEHAWIORYZM, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PRZYKWIATEK, KAMERTON STROIKOWY, KAJMAKAM, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, LENIWOŚĆ, PIASKOWIEC, TUNEL, LIMONKA KAFFIR, DELFIN AMAZOŃSKI, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, NERWOWOŚĆ, DALEKOPIS, INFIKS, GRYZONIE, FILM PSYCHOLOGICZNY, KANAŁ ŻEGLOWNY, NIEZALEŻNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENNE, STAN WZBUDZONY, STOPKLATKA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, SERNIK, KORDELAS, RÓG, KORWINISTA, KRWIOPIJCA, DUROMER, SYMETRALNA, SZALEŃSTWO, YOUTUBE, RAWELIN, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, GŁĘBOKOŚĆ, WANIENKA, POMAGIER, POŻEGNANIE, PERFUMA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SYMPOZJON, ZANOKCICA CIEMNA, GŁOŚNOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, DOŁEK, STERNIK JACHTOWY, BŁYSKOTKA, LAPIS-LAZULI, SPROŚNOŚĆ, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, STRONNICTWO, MUNDŻAK CHIŃSKI, BONANZA, MODUŁ MIESZKALNY, KLĄTWA, POZYTYWNOŚĆ, TURNIURA, ROŚLINY NACZYNIOWE, SIŁY POWIETRZNE, BASZTA, SERŻA, GRZYB WOLAK, PASZKWILANT, PROSCENIUM, KOMPANIA WARTOWNICZA, INWALIDA WOJSKOWY, ROZPACZLIWOŚĆ, FILM ODWRACALNY, RAMFORYNCH, PRZEGRODA, MIODOJAD CIENKODZIOBY, MINUTNIK MECHANICZNY, GABARDYNA, ABRAZJA GLACJALNA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, GRUPA RYZYKA, BOROWIK DUPAINA, STRUMYCZEK, SUPERJEDNOSTKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SZMATA, CERATOFILID, BACIK, HOLOGRAM, RAK SZEWC, STALÓWKA, ADWEKCJA, BŁAGALNIK, OSZCZĘDNOŚĆ, ZONK, JEDNOSTKA, WINIETA, ŚWIADECTWO, PŁETWA, MARA, ŻAŁOSNOŚĆ, ZEROWOŚĆ, MANIERYSTA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MIESIĘCZNICA, RODZIMOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, TARADAJKA, HUMOR, RAK PRĘGOWATY, STRĄGA, APEKS, UCIECZKA, TEFLON, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ZUPAK, MASŁO, KOMBINACJA, GOCKI, SKRYBA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, BAROK, NADWOZIE SAMONOŚNE, ŚLĄSKOŚĆ, STREETWORKER, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BOMBA KOBALTOWA, WOJSKOWY, POCIĄG EKSPRESOWY, BIOFLAWONOID, KWADRANT, TYŁOZGIĘCIE MACICY, CYGAN, KECZUA, BYSTROŚĆ, STAŁA MICHAELISA, NAGOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, TRANSKRYPCJA, MALOWNICZOŚĆ, WYPŁATA, MOBILEK, PRZEZORNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, CYNKOGRAFIA, WIELKA BESTIA, PREZYDENTOSTWO, TECHNICZNY NOKAUT, PRZEŻYCIE, MSZAK, ENCYKLOPEDYSTA, SŁODYCZ, WIGILIA, PASTOR, WIEŚNIAK, FILTR CYFROWY, CZAS MIEJSCOWY, ZMARŹLAK, WALEC ELIPTYCZNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, OKRUSZYNKA, RZEŹ, OCIEPLENIE, GRANULA, STRATEGIA, BELLADONA, SPRĘŻYSTOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, NIESKWAPLIWOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, NAPAŚĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, FOSFOLIPID, ASKEPTOZAUR, MOTYWIK, KĄPIEL POWIETRZNA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, FORMALISTA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, BĄBEL, PRĘT, GOSPODARSTWO LEŚNE, NAWA GŁÓWNA, LIQUID, TWIERDZENIE KRULLA, ŻYŁKA, KOSZYCZEK, GIDIA, OBRÓBKA, LEMING, ŚPIWÓR MUMIA, MĄTEWKA, AUTOBUS, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, STRZELANKA, PREFIKS, KOTWA, SUPERTOSKAN, OBDZIERCA, LIRYCZNOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, HIPPISKA, IDENTYCZNOŚĆ, REKTYFIKATOR, WYKŁADNIK POTĘGOWY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, MAJSTER, REGULARNOŚĆ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, OLEJ ARACHIDOWY, AGOGIKA, PRĄD MORSKI, SPORT SIŁOWY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PROGRESIZM, PRZYZWOITOŚĆ, PÓŁPOŚCIE, OBRONA, ANTENA, BEZDENNOŚĆ, SUPERSNAJPER, OSADA, JAZZ FUSION, AMBRAZURA, PERIOD, JONIA, PIEŚŃ, ZIELONA RECEPTA, IDIOMAT, SZPARNICOWATE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, TRZUSŁO, PRZĘSŁO, ZBLIŻENIE, DOROSŁOŚĆ, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, PASO PERUWIAŃSKI, WÓZKOWY, EPISTEMOLOGIZM, STŁUCZENIE, SMILEY, ŚMIESZKA, GEREZA BIAŁOBRODA, POTRZEBA, JOGURTERIA, BENZYNÓWKA, PROGRAM, WKŁAD, TORPEDA AKUSTYCZNA, ALGORYTM REKURENCYJNY, SYLFON, OKAP, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, GUZ ŁAGODNY, TANIEC LUDOWY, CYFRONIK, ULEPSZACZ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, DEFENSYWNOŚĆ, GOOGLE, KARNIAK, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, TRANSAKCJA SPOT, KOŚĆ GUZICZNA, ORGANIZM WYŻSZY, WYRAZ, RADIOELEKTRONIKA, POKRZYWDZONA, ROZGŁOSICIEL, PRZENIKLIWOŚĆ, RENAN, TURBINA GAZOWA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, STARTUP, NIEDYSPONOWANIE, ?BEZSIŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEANDER element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEANDER
element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ELEMENT JAKIEGOŚ PROCESU, KTÓRY ODBIEGA OD JEGO SPODZIEWANEGO, TYPOWEGO PRZEBIEGU, DLATEGO JEST POWODEM JAKICHŚ TRUDNOŚCI; ZAWIŁOŚĆ, ZAWIROWANIE, ZWROT; ZWYKLE W LM. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast