Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE SYTUACJA NIE ROKUJE NADZIEI NA POPRAWĘ, JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZNADZIEJA to:

to, że sytuacja nie rokuje nadziei na poprawę, jest bardzo zła; beznadziejność (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE SYTUACJA NIE ROKUJE NADZIEI NA POPRAWĘ, JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.055

PIORUN, PTASZNIKOWATE, SZAROTA NORWESKA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, INTERFEROMETR LASEROWY, WIERNY, CYWILNOŚĆ, OSTRY KURS, ZEPSUTOŚĆ, OAZA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, PISMO OKÓLNE, PŁONIWOWCE, POWIEŚĆ MILICYJNA, TEREN ODKRYTY, ŚLEPA ULICZKA, ARYTMETYKA BINARNA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, OUTSIDER, ZMOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, DĘTKA, SZMATA, ABNEGAT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MODEL NOMINALNY, LENIUCH OSPAŁY, SONDA INTERNETOWA, STACJA OBSŁUGIWANA, NIENORMATYWNOŚĆ, OPRAWA, NAROWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, ZWIĄZEK NASYCONY, PRAKTYCZNOŚĆ, RELACJA LOGICZNA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, MURENOWATE, KAWAŁ, KANCER, PYŁ, WYWROTOWIEC, BURAK POSPOLITY, CHMURA NISKA, SYNKLINA FAŁSZYWA, IKONOGRAFIA, FPS, RECEPTYWNOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, FUNKTOR INTENSJONALNY, NIEKONSEKWENCJA, DOM PRZYSŁUPOWY, CZASOWNIK FRAZALNY, PODGRUPA NORMALNA, SYNDROM WILKOŁACZY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WALUTA MIĘKKA, ILUZYJNOŚĆ, SOLANKA, CHROPAWOŚĆ, TAKIFUGU, JURYDYKA, WYDRA, CENTRALNE, WICHER, ŁOMOT, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, NABÓJ BOJOWY, PĘD, KANALIK, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, SUBIEKCJA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, ZARAŻONA, ASYMETRYCZNOŚĆ, JĘZYK BERTA, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, PRZEKŁADNIA PASOWA, WIMPERGA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, MAŁODUSZNOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, PŁASZKA, GWIAZDKA, ŁAPCZYWIEC, ANALIZA ZESPOLONA, POWIĘŹ, ABRAZJA, ROZKŁAD, MONOGENIZM, VOTUM SEPARATUM, FANATYK, DOBRY NUMER, WEHIKUŁ, PLANETOIDA, WRZAWA, LYGODIUM, LOGIKA KIERUNKOWA, ANACHRONICZNOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, CIAPATY, KĄSACZOWATE, DRWINA, BIOFLAWONOID, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, SERDECZNIK POSPOLITY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, SUPERNOWOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, KREATYZM, PRZEDWIECZNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, PAROLATEK, POPOVER, FRAZA, KLOAKA, TRZECIE OKO, KALEKA UMYSŁOWY, HIENA, LEGAWIEC, IMPLIKATURA, MSZA, PSTRYKACZ, METAL, TUNDRA, POTWÓR, UNISTA, ORIBI, KANGUR OLBRZYMI, PATRON, RHIZOBIUM, LICHWIARSTWO, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KONCERT, FRYBURG, KONIK, PRĄD ZAWIESINOWY, KIFOZA, ŚLEPY ZAUŁEK, TRYNITARIANIZM, ROMBOŚCIAN, ZNICZ, ANAEROBIOZA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PORÓD POŚLADKOWY, RADOCHA, GIBBON, MODRASZEK NAUSITOUS, NIEHARMONIJNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, DERP, BINARYZM, UTWARDZACZ, PALCÓWKA, ANIOŁ, WODA, FOSFOREK, SZATAN, WSTĘŻNICE, SEKURYT, STREFA ODRUCHOWA, ŁOWCA, OKRES ZALICZALNY, VANGE, GIAUR, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SPÓŁKA PUBLICZNA, SYNERGIA, ŁAGODNOŚĆ, ŻABA, KATEGORIA SŁOMKOWA, PRACOWNIK, PADOK, ATRYBUCJA, SUBSTANCJA OBCA, EUGLENA ZIELONA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, CAPUT MUNDI, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, FIGHTER, IZOPRENOID, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, OPIEKUŃCZOŚĆ, OTWARTOŚĆ, REFLEKTOR, LODOWIEC SZELFOWY, PTASZNIK GOLIAT, MATUZALEM, MORUS, KOLEGIATA, NOŚNIK DANYCH, GAŚNICA PIANOWA, TEORIA DESKRYPCJI, NAZWA RZETELNA, DRĘTWOTA, POLNIK BURY, ASTEROIDA, NARÓD WYBRANY, PIĘKNOŚĆ, FUGU, KOPULACJA, INSTRUMENT DREWNIANY, AGAMIA, PEŁNIA, BENEFIS, BEZAN ŻAGIEL, BALAST, ZAKRĘT, BEZDNIA, NOŚNA, ZASADA MACHA, MECHANIKA KWANTOWA, SEZONOWIEC, SŁONECZNOŚĆ, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, ZJAWISKO, GÓWNOZJADZTWO, LABIRYNT, HRABIĄTKO, ŚLEPY NABÓJ, JEŻYNA POPIELICOWA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ANALIZA PORTFELOWA, ŻELAZNE ZDROWIE, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, CZŁOWIECZEK, POLSKOŚĆ, BER, KRETYŃSKOŚĆ, STAN SUROWY, MODUŁ MIESZKALNY, SĄŻNISTOŚĆ, PRZYMIOTNIK, JAZ ZASTAWKOWY, SZNAPS, SZACHY CZTEROOSOBOWE, WARUGA, SKÓROSKRZYDŁE, MASZYNA TŁOKOWA, SZALONA GŁOWA, KOMA, CIEMNOTA, KOGUT, FENKAMFAMINA, ŻÓŁW TORNIERA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, SATYRA, KONIECZNOŚĆ, ZEN, OBSZAR GÓRNICZY, ROZHUK, PRAWO DŻUNGLI, WIELORYBNICTWO, KRYTERIUM ULICZNE, FANDANGO, ZABYTEK, PROMIENNOŚĆ, OOID POWIERZCHNIOWY, MINERALIZATOR, HORRENDUM, WARTOWNIA, GŁOWA DOMU, MARUDA, USŁUGI NIEMATERIALNE, KRUSZARNIA, KOPARKA ZBIERAKOWA, MODRASZEK BLADY, COSINUS, IMPULSYWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, DOBRO, TAJFUN, DŁAWIDUDA, FAZA, APEKS, SKUNKS, ROZPRAWA, MARGINESOWOŚĆ, DYSONANS, EKSPARTNERKA, CHOROBA PLUMMERA, PRAWO RYNKÓW, INERCJALNOŚĆ, SINGIEL, PODAWACZ, ROZMIAR, POSTNIK, BANALNOŚĆ, DŁUGOSZOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.055 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że sytuacja nie rokuje nadziei na poprawę, jest bardzo zła; beznadziejność, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE SYTUACJA NIE ROKUJE NADZIEI NA POPRAWĘ, JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
beznadzieja, to, że sytuacja nie rokuje nadziei na poprawę, jest bardzo zła; beznadziejność (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZNADZIEJA
to, że sytuacja nie rokuje nadziei na poprawę, jest bardzo zła; beznadziejność (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x