FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁAGANIE to:

figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 8 lit.)DEPREKACJA to:

figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BŁAGANIE

BŁAGANIE to:

figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 8 lit.)BŁAGANIE to:

żarliwe, usilne proszenie kogoś o coś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 358

TUSZA, SZMATA, KÓŁECZKO, PRZYDANKA, KRÓL, GLADIUS, TRUST MÓZGÓW, PRZEKLEŃSTWO, DIABEŁ WCIELONY, PIÓRO, KULA, ŁUBEK, GENERAŁBAS, TUBUS, KARATE TRADYCYJNE, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, OPINKA, LOGIKA ROZMYTA, BRYŁA, PARALIPSA, BEZNADZIEJA, MŁYNEK, NAMURNICA, DROGA POWIATOWA, FIGURA GEOMETRYCZNA, KRĘTARZ MNIEJSZY, ŁEBEK, EWOLUCJA NARCIARSKA, WARGA SROMOWA, BLOK, FIGURA, ZAWRÓT, WYWRÓT, PIUSKA, MONSTRUM, OBLAMÓWKA, LAMÓWKA, INWERSJA, ZŁA PRASA, FIGURA ZASZCZYTNA, SEKSTOLA, SIEMIENIATKA, BIEGNIK, KRÓLÓWKA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, WIEŻA, POTWÓR, HETMAN, SKOCZEK, KOŃ, ELIPSA, HALA PERONOWA, PODGŁÓWEK, POMAZANIEC BOŻY, DROGA GMINNA, WINIETA, AKT, DWUKĄT SFERYCZNY, TKANKA PŁUCNA, ŚCIANA KURTYNOWA, APORIA, SZALOWANIE, PIĘCIOKĄT FOREMNY, PAŁA, ELIPSA KONTEKSTOWA, ENUMERACJA, BALONET, BECZKA, PRZYCZÓŁEK, PRZECZYSTOŚĆ, ORK, DAMA, ARSENAŁ, LABIRYNT, PASTORAŁ, KROKIEW, MILIGRAM, ELEKTROINSTALACJA, ZBROJNIK, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, HURTNICA ZWYCZAJNA, SAURON, ZAŁOŻENIE, BŁAGANIE, BAŁWAN, KŁAD, BRACIA POLSCY, CHOREA, ELEWACJA KURTYNOWA, FIGURA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ANTRESOLA, WETY, SPROSTOWANIE, NIEZAMOŻNOŚĆ, KRZYŻYK, SURDUT, KORKOCIĄG, BILANS HANDLOWY, TYBINKA, FIGURA TANECZNA, NIEDOMÓWIENIE, ZAGŁÓWEK, METABAZA, GŁOWICA, FIGURA, BOMSTENGA, ANAFORA, GENDER, FIGURA, RANWERS, KWADRAT, MESJASZ, SZOK TERMICZNY, LINIA, UBOGOŚĆ, PRYSIUD, PRZECIWSTAWNIA, KANAŁ RODNY, PYTANIE RETORYCZNE, PODUSZKA, BAS CYFROWANY, MIECZ OBROTOWY, WITRAŻ, SZTANDAR, POMINIĘCIE, ŚWIĄTEK, TRIOLA, KLIMAKS, KONOPIANKA, LOTKA, MURŁAT, ŁUPEK HORNFELSOWY, PRION, FIGURA HERALDYCZNA, DEPREKACJA, ZAWIJAS, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GALERIA, UMBRA, EWOLUCJA, FIGURA MYŚLI, HONOR, FIGURA WYPUKŁA, GRZECH PIERWORODNY, ŻÓŁTKO, SEPTYMOLA, DIABEŁ, WITRAŻ, KAPRYS, AS, FIGURA, MUNTENIA, SMERFETKA, ODCINEK, POWTÓRZENIE, NIESKALANOŚĆ, PRZEDNÓŻEK, KRÓLOWA, KANTON, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WIEŻA, KILSON, SKŁADOWA, PĘTLA, BRUK, ELIPSA SYTUACYJNA, EWOLUCJA KASKADERSKA, SZATAN, FIGURA, PIRAMIDA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, WYKUSZ, PRZYSIAD, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, LAUFER, ZAWRÓT, DOŁEK, BABA, KSIĄŻĘ CIEMNOŚCI, LOT NURKOWY, DOBIERANY, ARABESKA, GONIEC, WKŁADKA, FIGURA, TYP, SZALOWANIE, WALET, PODSTOPIEŃ, ŚWIĘTOJANKA, ROZPACZLIWOŚĆ, MUFA, KOLUMNA MARYJNA, NIEDOPOWIEDZENIE, SCENA, FIGURA, FIGURA DZIOBOWA, PÓŁARKUSZ, BINDRA, RZECZ NIERUCHOMA, GRZECH CIĘŻKI, IGRASZKA SŁOWNA, NIERUCHOMOŚĆ, INWERSJA, BALON, FIGURA, PODSTAWÓWKA, KOMPLEKSJA, OPINIA, ŚWIADOMOŚĆ, PŁYCINA, FIGURA PRZESTRZENNA, WYWRÓT, BĄKOWO, MURŁATA, DUANT, ZBAWICIEL, FIGURA, BIAŁA BIERKA, INWERSJA RZEŹBY, FIGURA, SYLWETA, FUNKCJA GREENA, LORDOSTWO, CZEREP, KOMÓRKA WĄTROBOWA, OBŁÓG, FIGURA, KOZUBEK, ZŁA WIARA, FLIP, AFLASTON, DIALOGIZM, BECZKA, TRAGICZNOŚĆ, SŁUP, BIERKA, POWŁOKA BRZUSZNA, KOŁO, FIGURA PŁASKA, HYMN PAŃSTWOWY, PENTAGON, PRZEWRÓT, BALROG, MACARONI WESTERN, DAMA, POWĄTPIEWANIE, FIGURA OGRANICZONA, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, TWIST, FIGURA, NAROŻNIK, TRÓJKĄT, TRÓJBOK, FIGURA RETORYCZNA, KOŁO, WYKRZYKNIENIE, INSTANCJA, GRADACJA, WYPEŁNIACZ, FIGURA KARCIANA, PĘTLA, WIROLOT, JELITO PIERWOTNE, FIGURA STYLISTYCZNA, CZŁONEK, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PÓŁSFERA, RÓŻOWCE, INŻYNIERIA WOJSKOWA, MG, SIODŁO, KONIK, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, PODSUFITKA, ANAGLIF, BURAK CUKROWY, PRZEKŁADNIA, KREM, MALATURA, PASSA, FIGURA SŁÓW, CYPR, LOOPING, GRZYBNIA, SZKOŁA PODSTAWOWA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, DROGA WOJEWÓDZKA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, DAMA, SILOS RAKIETOWY, PÓŁPIĘTRO, DOPOWIEDZENIE, APOZYCJA, PÓŁOKRĄG, ?BŁAGANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁAGANIE figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 8 lit.)
DEPREKACJA figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁAGANIE
figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 8 lit.).
DEPREKACJA
figura retoryczna stanowiąca pokorne błaganie o odwrócenie zła (na 10 lit.).

Oprócz FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FIGURA RETORYCZNA STANOWIĄCA POKORNE BŁAGANIE O ODWRÓCENIE ZŁA. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x